WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Для обліку операцій зі спеціальними коштами планом рахунківпередбачено такі субрахунки:

313 "Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів";

323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальнихкоштів";

674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів";

711 "Доходи за спеціальними коштами";

715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду";

716 "Доходи за витратами майбутніх періодів";

811 "Видатки за спеціальними коштами". У бухгалтерському обліку операції зі спеціальними коштами відображаються такими проведеннями (табл. 7.1),

Таблиця 7.1

Основні господарські операції з обліку спеціальних коштів

Кореспондуючі

Зміст господарської операції

субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1 . Нарахована плата за утримання дітей в інтернатах

674

711

при школах, за навчання у гуртках при школах, за

навчання понад обсяги, передбачені програмами, за

навчання у ліцеях та гімназіях

2. Нарахована плата за навчання у вищих

364

711

навчальних закладах, за підготовку кадрів І

підвищення кваліфікації у навчальних закладах

професійно-технічної освіти

3. Надійшли спеціальні кошти за надані платні

301,313.

364, 674

послуги

323

4 Внесеш на поточний (спеціальний реєстраційний)

313,323

301

рахунок спеціальні кошти, що надійшли в касу

готівкою

5. Нарахована зарплата з обов'язковими

811

661.651.

відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок

652.653.

спеціальних коштів

654

6. Здійснені витрати за рахунок спеціальних коштів:

сума без ПДВ

811

364. 675

на суму ПДВ, включену до податкового

641

364, 675

кредиту

на суму ПДВ, не включену до податкового

811

364, 675

кредиту

7. Придбані матеріали І продукти харчування за

спеціальні кошти:

сума без 1 ІД В

23 1—239

313,323,

364, 675

на суму ПДВ, включену до податкового

641

313.323.

кредиту

364, 675

8. Витрачені матеріали і продукти харчування.

811

231— 239

придбані за спеціальні кошти

Продовження табл. 7.1

1

2

3

9. Списані доходи за спеціальними коштами;

використані у звітному році

711

432

використаю у звітному році доходи минулого

716

432

року

залишені на передбачені договорами видатки

711

716

наступного року

10. Списані видатки, проведеш у звітному році

432

811

Згідно з листом ДКУ від 02.08.2000 р. "Про направлення коштів спеціального фонду державного бюджету на бюджетні видатки та їх відшкодування" розпорядникам бюджетних коштів надано право використовувати тимчасово вільні кошти спеціального фонду на видатки, що повинні фінансуватися за рахунок загального фонду бюджету, з подальшим їх відшкодуванням, якщо інше не передбачене нормативно-правовими актами МФУ та ДКУ. Таке рішення розпорядник бюджетних коштів приймає самостійно і оформляє наказом по установі, про що письмово повідомляє відповідний орган ДКУ за місцем знаходження. Частіше всього спеціальні кошти можуть залучатися для погашення заборгованості із зарплати з нарахуваннями, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат, а також на покриття видатків на утримання установи (комунальні платежі, енергоносії тощо).

Порядок відображення в обліку операцій з покриття дефіциту бюджетних асигнувань за рахунок коштів спеціального фонду та їх подальшого відшкодування подано у табл. 7.2.

Таблиця 7.2

Господарські операції з покриття дефіциту загального фонду бюджету на виплату зарплати

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1 . Нарахована зарплата за рахунок коштів загального фонду

801,802

661

2. Доходи спеціального фонду направляються на витрати за загальним фондом

711,712,

713

715

3. Отримано в касу готівку на виплату зарплати за рахунок коштів спеціального фонду

301

313,314, 316, 323, 324, 326

4. Виплачена -і каси зарплата працівникам

661

301

5. Зменшено видатки загального фонду бюджету

811.812, 813

801 802

6. Відновлено кошти спеціального фонд; за рахунок доходів запільного фонду

715

711,712.

713

7. Одночасно другий запис на перераховані суми з поточних (реєстраційних) рахунків загального фонду на рахунки коштів спеціального фонду

313,314, 316,323, 324, 326

311,321

8. Відновлено видатки загального фонду бюджету

801, 802

811,812, 813

Операції з руху коштів спеціального фонду на поточних (спеціальних реєстраційних) рахунках відображають у "Меморіальному ордері № 3 — Накопичувальній відомості руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)" т. ф. № 382 (бюджет), які відкривають окремо для кожного виду коштів спеціального фонду.

7.3. Облік сум за дорученнями

Суми за дорученнями належать до коштів спеціального фонду бюджету і з 2000 р. враховуються як власні надходження бюджетних установ.

Згідно :І "Переліком власних надходжень бюджетних установ і організацій", затвердженим наказом М ФУ від 29.06.2000р. № 146, до сум за дорученнями зараховуються кошт, одержані:

— для проведення розрахунків :І молодими спеціалістами: на виплату студентам стипендій; на виплату матеріальної допомоги і доплати до державних стипендій за рахунок замовників; на придбання методичної літератури і навчальних посібників для студентів-заочників;

— на придбання замовлених у централізованому порядку бланків документів І бухгалтерського обліку, звітності, статистики;

— на виконання окремих доручень відповідно до рішення Уряду;


 
 

Цікаве

Загрузка...