WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Особливістю обліку МШП в бюджетних установах є те, що їхня вартість при передачі зі складу в експлуатацію не списується з балансу, а залишається в обліку до повного використання, тобто До часу втрати придатності. Крім того, на вартість МШ.П, що надійшли в установу, створюють фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за видами з одночасним відображенням фактичних видатків на придбання.

Основні господарські операції з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів у бюджетних установах відображають па рахунках такими записами (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Бухгалтерські проведення з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Кореспондуючі

Зміст господарської операції

субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1, Оприбутковано МШП, виготовлені у власній

майстерні:

надходження МШП на склад готових виробів

241

821

передача МШП для власного використання

221

241

відображаються другим записом фактичні

801,802

411

видатки та створюється фонд у МШП

2. Одержано МШП від постачальника:

придбані за кошти загального фонду:

на купівельну вартість (без ПДВ)

221

364, 675

на суму ПДВ

801, 802

364, 675

одночасно другий запис на вартість без ПДВ

801, 802

411

придбані за кошти спеціального фонду:

на купівельну вартість (без ПДВ)

221

364. 675

на суму ПДВ. включену в податковий кредит

641

364, 675

на суму ПДВ. не включену в податковий

811—813

364, 675

кредит

одночасно другий запис на вартість без ПДВ

811—813

411

3. Оприбутковано надлишки МШП, виявлені при

221

411

Інвентаризації; одержані безоплатно МШП від

спонсорів, як гуманітарна допомога і т. ін.

4. Списано МШП, що вибули з різних причин

на облікову вартість

411

221

на вартість одержаних матеріалів від ліквідації

231,234,

681,701,

ЧІШП, залишених для господарських потреб

235,238,

702.711,

установи

239

712,713

на вартість одержаних матеріалів, яка підпягас1

231,234

642

зарахуванню в доход бюджету

5 Видача МШП зі складу в експлуатацію

вартістю до 10 грн за одиницю (комплект)

411

221/1

вартістю понад 10 грн за одиницю (комплект)

221/2

221/1

6. Реалізація надлишків МШП:

придбаних за кошти загального фонду:

на облікову вартість

411

221

на суму виручки від реалізації

313,323.

711

364. 675

Продовження табл 6.4

1

2

3

придбаних за кошти спеціального фонду:

на облікову вартість

на суму виручки без ПДВ

на суму ПДВ

411 313,323, 364,675 313,323, 364,675

221

711

641

7. Списання недостач МШП. виявлених при інвентаризації

на облікову вартість

на вартість стягнення з винних осіб (якщо такі виявлені)

411

363

221

642

На підставі наведених господарських операцій складається "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів — Меморіальний ордер № 10", т. ф. № 439 (бюджет), підсумки якого переносяться до книги Журнал-головна.

6.11. Інвентаризація матеріальних запасів та відображення в обліку її результатів

Бюджетні установи й організації повніші проводити інвентаризацію матеріалів, продуктів харчування, палива, малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших матеріальних цінностей за місцем зберігання та за матеріально відповідальними особами в строки і порядку, передбаченому "Інструкцією І інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу", затвердженою наказом ГУ ДКУ від 30. 10.1998 р. № 90.

Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення й перелік майна, що підлягає інвентаризації під час кожної з них, визначаються керівником установи (крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим). Інвентаризація всіх цінностей проводиться в установлені терміни, включаючи цінності, на предмет наявності яких проводились позапланові перевірки протягом року.

Бюджетні установи зобов'язані проводити інвентаризацію:

а) молодняка тварин, тварин на відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів і сімей бджіл — не менше одного разу на квартал;

б) готових виробів, сировини і матеріалів, пального, кормів, фуражу та інших матеріалів — не метне одітого разу на рік, але не раніше 1 жовтня;

в) продуктів харчування і спирту — не менше одного разу на квартал;

г) незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва у виробничих, (навчальних) майстернях і підсобних сільських та навчально-дослідних господарствах — не раніше 1 жовтня звітного року і, крім того, періодично — у терміни, які встановлюють міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (за підпорядкуванням).

Проведення інвентаризації є обов'язковим: перед складанням річної бухгалтерської звітності; при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передавання справ); при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів); після пожежі або стихійного лиха (повені, землетрусів та ін.); у випадку ліквідації установи; згідно з розпорядженням судових та слідчих органів; при передачі майна установи в оренду; при передачі підприємств, установ, організацій або їхніх структурних підрозділів з одного підпорядкування в інше (на встановлену дату передачі).

Відповідальність за організацію інвентаризації, правильне і своєчасне її проведення несе керівник установи. Головний бухгалтер, разом з керівниками відповідних підрозділів і служб, зобов'язаний контролювати дотримання встановлених правил проведення інвентаризації.

Для проведення інвентаризації наказом керівника установи створюється комісія :І числа працівників установи за обов'язковою участю головного бухгалтера. Очолює інвентаризаційну комісію керівник установи або його заступник. Наказом встановлюють також терміни початку та закінчення інвентаризації та порядок відображення її результатів у обліку.

Перевірка залишків матеріальних, цінностей у натурі проводиться при обов'язковій участі всіх членів комісії та в присутності матеріально відповідальної особи. Відсутність хоча б одного члена комісії при проведенні інвентаризації є підставою для вгинання результатів інвентаризації недійсними.

Матеріальні цінності під час інвентаризації заносять в описи з кожного окремого найменування із зазначенням номенклатурного номера, виду, групи, сорту й кількості (рахунком, масою або мірою). На виявлені пошкоджені цінності складають додаткові акти, в яких зазначають причини, характер і ступінь псування, та вказують винних у ньому осіб. Матеріальні запаси, що надійшли під час проведення інвентаризації, приймаються матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії і оприбутковуються після проведення інвентаризації. Такі цінності заносять в окремий опис під назвою "Матеріальні цінності, що надійшли під час інвентаризації". Одночасно в документі про надходження таких цінностей за підписом голови інвентаризаційної комісії робиться відмітка "Після інвентаризації" з посиланням на дату опису, в якому зазначено такі цінності.


 
 

Цікаве

Загрузка...