WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

На субрахунку 119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення" обліковують необоротні матеріальні активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

Оприбуткування основних засобів оформлюють такими бухгалтерськими записами (табл. 5.1).

Аналогічно відображаються в обліку інші випадки надходження та оприбуткування основних засобів бюджетних установ.

Таблиця 5.1

Бухгалтерські проведення з обліку надходження основних засобів

Кореспондуючі

Зміст господарської операції

субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1. Одержано основні засоби, оплачені вищою

організацією за рахунок бюджетних

асигнувань; оприбутковані лишки, виявлені

при проведенні Інвентаризації; оприбутковано

конфісковане майно у випадках, передбачених

законодавством

на суму первісної або залишкової вартості

101—119

401

(для засобів, що були раніше у використанні)

на суму зносу для засобів, що раніше були

103—119

131,132

у використанні

2. Прибуткуються основні засоби, придбані за

рахунок колітів загального фонду:

на первісну вартість, вартість придбання

101—119

311,321,675,

(без ПДВ і суми копійок)

364, 362

на суму ПДВ

801,802

311,321,362,

364, 675

на суму зносу для засобів, що раніше були

103—119

131,132

в експлуатації

на суму копійок у первісній вартості

801, 802

311,321.362,

засобів (крім бібліотечних фондів)

364, 675

одночасно другий запис про створення

801,802

401

фонду в необоротних активах (на Первісну

вартість без ПДВ і суми копійок)

3. Прибуткуються основні засоби, придбані за

рахунок коштів спеціального фонду

на повну первісну (купівельну) вартість

101—119

313,323.362.

(без ПДВ і суми копійок)

364, 675

на суму ПДВ. включеного до податкового

641

313,323,362,

кредиту

364, 675

на суму ПДВ, не включеного до

811,813

313,323,362,

податкового кредиту

364, 675

на суму зносу для засобів, що раніше були

103—119

131, 132

в експлуатації

на суму копійок у первісній вартості

811,813

313,323,362,

засобів (крім бібліотечних фондів)

364. 675

Продовження табл. 5.1

І

2

3

одночасно другий запис (на суму первісної вартості без ПДВ І без копійок)

811,813

401

4. Прибуткуються основні засоби, виготовлені у власній виробничій майстерні на суму фактичної собівартості (без копійок) на суму копійок

одночасно другий запис (на суму без копійок)

104—119

801,802, 811—813 801,802, 811—813

821, 824 821, 824 401

5. Переводяться малоцінні та швидкозношувані предмети до складу необоротних активів списання МШП оприбуткування необоротних активів

411 104, 107—109,

111, 113—115.117

221 401,131, 132

Синтетичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться у книзі Журнал-головна у розрізі окремих субрахунків. Записи до цієї книги здійснюють на підставі попередньо складених меморіальних ордерів – накопичувальних відомостей за рахунками обліку грошових коштів та розрахунків (класи 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" і 6 "Поточні зобов'язання"). При комп'ютеризації обліку з цією мстою використовують відповідні машинограми: "Головна книга", "Оборотна відомість основних засобів" і т. ін.

5.4. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів

Усі основні засоби бюджетної установи повинні .знаходитися на відповідальному зберіганні посадових осіб, призначених наказом керівника установи, 3 цими посадовими особами укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Вони стежать за збереженням основних засобів, ведуть їх облік за місцем зберігання та експлуатації в "Інвентарному списку основних засобів" (т.ф.№ 03-11 (бюджет)). У разі зміни відповідальної особи здійснюється інвентаризація основних засобів, які знаходяться на її зберіганні, про що складається приймальне-з давальний акт довільної форми. Акт затверджує керівник установи. Один примірник акта залишається в особи, яка здає основні засоби, а другий передається до бухгалтерії для запису в облікові регістри.

Облік основних засобів за місцем їх зберігання ведеться матеріально відповідальними особами у розрізі інвентарних об'єктів. Окремим інвентарним об'єктом вважається закінчений конструктивний елемент з усіма належними йому пристроями та приладдям; конструктивно відокремлений предмет, який призначений для виконання певних самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів, що становлять собою одне ціле і спільно виконують певну роботу.

Так, інвентарним об'єктом, що підлягає обліку на субрахунку "Будинки", є кожний окремий будинок або його частила, яка на правах власності належить установі. До складу будинку входять усі потрібні для експлуатації і розміщені всередині нього комунікації, тобто: система опалення, включаючи і котельну установку (якщо остання знаходиться у самому будинку), внутрішня мережа водо- та газопроводу і каналізації з усіма пристроями, внутрішня мережа силової та освітлювальної електропроводки з усі сто освітлювальною апаратурою, внутрішні телефонні і сигнальні мережі та вентиляційні пристрої загально санітарного значення, підйомники (ліфти) тощо. Якщо будинки прилягають один до одного і мають спільну стійку, але кожен з них становить собою самостійне конструктивне ціле, то вони вважаються окремими інвентарними об'єктами.

Надвірні будівлі, загорожі та інші надвірні споруди, які обслуговують будинок (сарай, огорожа, колодязь та ін.), становлять разом з ним один інвентарний об'єкт. Якщо ж ці споруди обслуговують два чи більше будинків, то вони вважаються самостійними інвентарними об'єктами.

Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням основних засобів на кожний об'єкт (предмет), з а винятком бібліотечних фондів, відкривається інвентарна картка і кожному з них присвоюється інвентарний номер, який складається з восьми знаків. Перші два знаки номера позначають синтетичний рахунок, третій номер субрахунки, четвертий — підгрупу, останні чотири — порядковий номер предмета у групі. На субрахунках, з яких не виділено підгрупи, четвертим знаком є нуль.

Поділ основних засобів на підгрупи передбачено "Порядком застосування плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", затвердженим наказом ГУДКУ від 10 грудня 1999 р. № 114. Згідно з цим Порядком на субрахунку 103 "Будинки та споруди" обліковують три підгрупи об'єктів:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій та ін. та іншими установами;


 
 

Цікаве

Загрузка...