WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Таблиця 4.2

Кореспонденція субрахунків з обліку розрахунків з підзвітними особами

Кореспондуючі

Зміст господарської операції

субрахунки

Дт

Кт

1 . Видано з каси під звіт готівкою:

у національній валюті

362

301

в іноземній валюті

362

302

2. Подано авансовий звіт про витрачені підзвітні

сума;

а) на придбання матеріалів, продуктів харчування,

малоцінних та швидкозношуваних предметів

купівельна вартість (без ПДВ)

231—239, 221

362

сума ПДВ при використанні коштів

801, 802

362

загального фонду

сума ПДВ при використанні коштів

спеціального фонду

включена до податкового кредиту

641

362

не включена до податкового кредиту

811—813

362

одночасно другий запис на купівельну

"01, 802,

411

вартість МШП

811—813

б) на відрядження

за рахунок коштів загального фонду

801, 802

362

за рахунок коштів спеціального фонду

811—813

362

пов'язане з виробництвом продукції,

821—823

362

виконанням науково-дослідних робіт за

договорами із замовниками

пов'язане із заготівлею і переробкою

825

362

матеріалів

3. Повернено в касу невикористаний залишок

301,302

362

авансу

4. Видано під звіт талони на бензин

362

331

5. Подано авансовий звіт про витрачання талонів

801,802,

362

на бензин

811—813

6. Подано авансовий звіт про виплачену через

661,662

362

підзвітну особу заробітну плату, стипендію

7. Відраховано суму невикористаного авансу із

661

362

зарплати підзвітної особи

4.3. Облік розрахунків з відшкодування завданих, збитків

У діяльності бюджетних установ можуть бути випадки, коли , результаті проведених перевірок, ревізій, інвентаризацій виявлені нестачі, розкрадання, втрати від псування матеріальних цінностей, які повинні бути відшкодовані за рахунок винних осіб. Розмір збитків, що підлягають відрахуванню з винних осіб, визначається відповідно до затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996р. № 116 "Порядку визначення розміру .збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" (з подальшими доповненнями) та Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей" № 217/95-ВР.

Згідно з названим Порядком розмір збитків визначається виходячи з балансової вартості відсутніх (знищених, зіпсованих) цінностей (-І вирахуванням зносу), але не нижче 50% балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Держкомстат України, відповідного розміру податку на додану вартість і акцизного збору за формулою:

Рз=[(Бв-А)*Іінф+Азб+ПДВ]*К,

де Рз —розмір відшкодування збитків, грн.;

Бв — балансова вартість на момент встановлення факту завданих збитків, грн.;

А — сума нарахованого зносу (амортизації) за час використання об'єкта, грн.;

Іінф — загальний індекс інфляції, що розраховується на підставі щомісячно визначених індексів інфляції;

Азб— сума акцизного збору, грн.;

ПДВ— сума податку на додану вартість, грн.;

К — коефіцієнт відшкодування суми збитків винною особою.

Для більшості матеріальних цінностей коефіцієнт відшкодування К = 2. Проте для деяких видів цінностей він дещо інший (табл. 4.3). З визначеної таким чином суми збитку бюджетній установі відшкодовується .пише облікова вартість втрачених цінностей (первинна вартість за мінусом зносу), а решта перераховується до державного бюджету.

Таблиця 4.3

Коефіцієнт для розрахунку суми відшкодування завданих збитків

Вид матеріальних цінностей

База розрахунку збитків

Коефіцієнт

Спирт етиловий питний, скирт етиловий ректифікований, спирт етиловий сирець

Оптова ціна підприємства - виробника з урахуванням акцизного збору та податку на додану вартість

3

Плодово-ягідні соки, консервовані з використанням сірчаного ангідриду або бензокислого натрію

Оптова ціна підприємства-виробника з урахуванням податку на додану вартість

2

Тварини

Закупівельні ціни (па момент віденко давання збитків)

1,5

Вузли й агрегати, деталі, напівфабрикати тощо, які виготовляються дія внутрішньо виробничих потреб, а також продукція, виробництво якої не закінчено

Собівартість з нарахуванням середньої норми прибутку на дану продукцію

2

Продовольчі товари, роздрібні ціни на як: дотуються

Роздрібна ціна плюс дотація

Бланки цінних паперів, документів суворого обліку (1)

Номінальна вартість, зазначена на бланках цінних паперів (документах суворого облік}'), або вартісні цих документів, встановлена законодавством

5

Бланки цінних паперів, документів суворого облік}' (2)

Вартість придбання (виготовлення) бланків документів, па яких не зазначена номінальна вартість (або вартість не встановлена законодавством)

50

Банкнотний папір

Максимальна сума грошей, що може бути виготовлена на цьому банкнотному папері

1,5

Захищений папір, персоніфікована захисна стрічка

Вартість такої стрічки або паперу

5000

Дорогоцінні метали

Ринкова ціна, то діє на дату виявлення збитків

2

Дорогоцінне каміння (крім огранованого)

Ринкова ціна, що діє на дату виявлення збитків

2

Ограноване дорогоцінне каміння

Ринкова ціна, що діє на дату виявлення збитків

3

Алмазні інструменти та алмазні порошки

Ринкова ціна, що діє на дату виявлення збитків

2

1

2

3

Іноземна валюта та платіжні документи в Іноземній валюті

Вартість валютних цінностей, перерахована у валюту України за обмінним курсом НБУ на день виявлення завданих збитків

3

Матеріальні цінності, що підлягають списанню на видатки у міру їх придбання

Ринкова ціна на аналогічні матеріальні цінності, зменшена пропорційно фактичному зносу, але не нижче ніж на 50 відсотків ринкової ціни


 
 

Цікаве

Загрузка...