WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Основи обліку в бюджетних організаціях - Курсова робота

Аналітичний облік розрахунків з працівниками з оплати пращ за субрахунком 661 ведеться в "Особових рахунках" (т. ф. № П-54), з депонентами за субрахунком 671 — у книзі аналітичного обліку депонованої зарплати і стипендій, відрахованих сум із зарплати — за кожною організацією, якій призначені відраховані суми, у картках або в книзі аналітичного обліку розрахунків.

3,5. Синтетичний облік зарплати і пов'язаних з нею розрахунків

Для обліку розрахунків з працівниками за всіма видами оплати праці і допомоги за тимчасовою непрацездатністю у плані рахунків передбачено пасивний субрахунок 661 "Розрахунки із заробітної плати" до синтетичного рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці". За кредитом нього субрахунка відображаються нараховані суми, аза дебетом — відрахування, виплати, суми депонованої зарплати. Суми нарахованої заробітної плати г фактичними видатками бюджетної установи за кодом економічної класифікації видатків 1110 і обліковуються за дебетом рахунків 80, 81 і 82 залежно від того, яким працівникам і за рахунок яких коштів здійснюють нарахування. Кредитують при цьому субрахунок 661.

Для обліку розрахунків за сумами, відрахованими із заробітної плати працівників бюджетних установ, передбачено субрахунки:

641 "Розрахунки за податками і платежами в бюджет";

  1. "Розрахунки з пенсійного забезпечення";

  2. "Розрахунки із соціального страхування";

  3. "Розрахунки із страхування на випадок безробіття";

663"Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит";

664"Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках";

  1. "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування";

  2. "Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків";

  3. "Розрахунки з працівниками за позиками банків";

  4. "Розрахунки за виконавчими документами та інші відрахування" і т. ін.

На суми, відраховані із заробітної плати, дебетують субрахунок 66 1 і кредитують відповідні субрахунки з розрахунків за відрахуваннями. Суми депонованої заробітної плати обліковують за кредитом субрахунка 671 "Розрахунки з депонентами" синтетичного рахунка 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами".

Бухгалтерські записи па суми нарахованої заробітної плати і відрахування з неї на підставі розрахункових (розрахунково-платіжних) відомостей відображають у "Меморіальномуордері № 5 зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій" т. ф. т.ф. 405 (бюджет). Записи у зведенні систематизують за відповідними кодами функціональної класифікації видатків та видами коштів спеціального фонду. У централізованих бухгалтеріях записи у зведенні показують у розрізі установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією.

Основні господарські операції з нарахування заробітної плати, відрахувань та виплати зарплати наведено у табл. 3.1.

Суми виданої з каси заробітної плати відображають у меморіальному ордері № 1 за кредитом субрахунка 301, а перераховані за призначенням відрахування із заробітної плати — у меморіальнихордерах № 2 (за кредитом субрахунків 311 і 321) та № 3 (за кредитом субрахунків 3 1 3 і 323).

Усі бюджетні установи є платниками збору на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування. Тарифи обов'язкових внесків на соціальні заходевстановленізаконами України. Так, згідно із Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997р. №400/97-ВР (зі змінами і доповненнями) бюджетні установи вносять до Пенсійного фонду 32% від суми фактичних витратна оплату праці, які включають витрати на основну і додаткову зарплату та інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Згідно із Законом України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 1 1.01.2001 р. № 221 ІІІ бюджетні установи вносять:

Таблиця 3.1

Основні бухгалтерські проведення з обліку оплати праці

Кореспондуючі

Зміст господарської операції

субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1 Нарахована зарплата працівникам бюджетної

установи

за основну статутну діяльність, що

801,802

661

фінансується з державного або місцевого

бюджету

за роботи, що фінансуються за рахунок

811.812,

661

коштів спеціального фонду

813

за роботи у виробничих (навчальних)

821—825

661

майстернях, у підсобних (навчальних) сільських

господарствах, науково-дослідні роботи за

договорами, з виготовлення експериментальних

пристроїв, на заготівлі і переробці матеріалів

2. Нарахована працівникам допомога з

тимчасової непрацездатності:

за перші п'ять календарних днів

801,802,

661

непрацездатності

811—813,

821— 82'5

за решту днів непрацездатності, починаючи

652

661

і шостого календарного дня

3. Відрахування із заробітної плати;

прибуткового податку

661

64]

внесків до Пенсійного фонду та на інші

661

651—654

соціальні заходи

за товари, продані в кредит; за вкладами в

661

663—668

банк; за договорами добровільного страхування:

членських профспілкових внесків: за позиками

банків: за виконавчими документами

4. Видача заробітної плати з каси

661

ЗОЇ

5. Депонована не одержана вчасно зарплата

661

671

6. 1 Перераховано за призначенням суми,

641,

311, 313,

відраховані із заробітної плати працівників

651—654,

321,323

663—668

7. Видана з каси депонована заробітна плата

671

ЗОЇ

- У Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасового втратою працездатності — 2,9% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

- у Фонд соціального страхування на випадок безробіття -1,9% суми витрат на оплату праці найманих працівників.

Згідно із Законом України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-ІП для бюджетних установ і організацій страхові тарифи установлені в розмірі 0,2% від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян.


 
 

Цікаве

Загрузка...