WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Баланс на початок звітного періоду

Таблиця 1.4

Актив

Пасив

Назва статей

На початок періоду

На кінець періоду

Назва статей

На початок періоду

На кінець періоду

1

2

3

4

5

6

Основні засоби (Ю)

1280

Статутний капітал (40)

1540

Матеріали (20)

340

Короткострокові позики (60)

107

Каса (ЗО)

8

Розрахунки з оплати праці (66)

950

Поточний рахунок (311)

992

Розрахунки з постачальниками та підрядниками (63)

23

Всього

2620

2620

Журнал реєстрації господарських операцій

Таблиця 1.5

№ пор.

Зміст операції

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Оприбутковано матеріали від постачальника

75

20

63

2

Надійшла на розрахунковий рахунок позика банку

40

311

60

3

Отримано в касу для виплати заробітної плати

950

30

311

4

Виплачено заробітну плату

950

66

зо

5

Оплачено рахунки постачальника

23

63

311

Відкриваємо Т-рахунки, спочатку переносимо в них початкове сальдо по кожному рахунку з балансу, а потім обороти з журналу реєстрації господарських операцій та розраховуємо обороти за дебетом і кредитом кожного рахунку і сальдо на кінець періоду. Це сальдо переносимо в баланс як залишки по рахунках на кінець періоду (табл. 1.6).

Т-рахунки

01 05 50

1280

1280

340

1)75

415

8

3)950

4)9

8

51 60 70

992

2)40

3)950 5)23

40

973

59

23

5)23

1)75

75

950

4)950

Баланс на кінець звітного періоду

Таблиця 1.6

Актив

Пасив

Назва статей

На початок періоду

На

кінець періоду

Назва статей

На початок періоду

На кінець періоду

1

2

3

4

5

6

Основні засоби (Ю)

1280

1280

Статутний капітал (40)

1540

1540

Матеріали (20)

340

415

Короткострокові позики (60)

107

147

1

2

3

4

5

6

Каса (ЗО)

8

8

Розрахунки з оплати праці (66)

950

Поточний рахунок (311)

992

59

Розрахунки з постачальниками та підрядниками (63)

23

75

Всього

2620

1762

2620

1762

Завдання 1. Станом на 1 квітня підприємство мало такий баланс:

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби (10)

42 600

Статутний капітал (40)

65 520

Матеріали (20)

13 800

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44)

20 000

Виробництво (незавершене) (23)

6400

Розрахунки з оплати праці(66)

3400

Готова продукція (26)

10 300

Розрахунки з постачальниками та підрядниками (63)

2100

Каса (ЗО)

20

Поточний рахунок (311)

16 200

Розрахунки з різними дебіторами (377)

1700

Всього

91020

Всього

91020

Протягом квітня на підприємстві здійснено такі господарські операції:

 1. Перераховано з поточного рахунку постачальникам — 2100 грн.

 2. Відпущено матеріали на виробництво продукції на суму 8500 грн.

 3. Надійшло на поточний рахунок від дебіторів — 1700 грн.

 4. Одержано матеріали від постачальників — 1500 грн.

 5. Одержано в касу з поточного рахунку грошові кошти — 3400 грн.

 6. Видано з каси заробітну плату — 3400 грн.

 7. Передано на склад готову продукцію на суму 400 грн. Нараховано заробітну плату — 3000 грн.

На основі статей початкового балансу відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку, згідно з господарськими операціями відобразити на них рух активів та зобов'язань за місяць, визначити їх дебетові і кредитові обороти, а також кінцеві залишки.

Відобразити у балансі зміни згідно з господарськими операціями.

Завдання 2. Якою стане валюта балансу після виконання операцій:

 • сплачено постачальникам з поточного рахунку — 400 грн.;

 • оприбутковано на склад матеріали від постачальників — 680 грн.;

 • одержано в касу з поточного рахунку — 250 грн.,

 • якщо початкова валюта балансу становить — 10 000 грн.

Завдання 3. Визначити сальдо активного рахунку. На поточному рахунку підприємства 5 200 грн. Скільки коштів залишиться на поточному рахунку після виконання таких операцій:

 • видано в касу — 1200 грн.;

 • зараховано виручку від реалізації — 2600 грн.;

 • сплачено постачальникам — 490 грн.

Завдання 4. Виправити помилки. Виплачено заробітну плату — 5089 грн.; бухгалтер зробив проведення: Д-т 661 К-т ЗО 5080 грн.

Виправити методом сторно, допроведення, коректурним.


 
 

Цікаве

Загрузка...