WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку на підприємстві - Курсова робота

Організація управлінського обліку на підприємстві - Курсова робота

Отже, управлінський облік за інформаційним змістом і колом вирішуваних завдань набагато ширший і різноманітніший, ніж фінансовий. Він повністю підпорядкований запитам менеджерів підприємства. Його дієвість забезпечується орієнтацією на конкретні господарські завдання, вирішення яких ґрунтується на відповідній інформації про витрати і доходи. Але про розвиток управлінського обліку можна говорити лише в рамках єдиного бухгалтерського обліку.

1.3. Нормативно-інформаційне забезпечення ведення управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах

Основними нормативними документами в сфері регулювання обліку ви гра г, калькулювання собівартості продукції, обліку доходів та визначення фінансових результатів є

  • Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 07 1999 р № 996 XIV (далі - Закон 996);

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р № 87 (далі ПБО 3);

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від від 29 листопада 1999 р N 290;

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 12 1999 р № 318 (далі-ПБО16);

  • Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 18 05 2001 р № 132 (далі — Рекомендації 132);

  • Інструкція щодо заповнення форми Державного статистичного спостереження № 50 сг "Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств за 20 рік", затверджена Наказом Держкомстату України від 05 11 2004 р № 607.

2 ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю СФГ "Росава" згідно статутних документів має таку юридичну адресу : 72323, Запорізька область, Пологівський район, село Басань. Товариство було засноване у 2000 році.

Господарство має один населений пункт – с. Трудове, яке віддалене від обласного центру 120 км.

Господарство має як гарні так і погані якості кліматичних умов: з однієї сторони, тут спостерігається довгий без морозний період, велика кількість ясних сонячних днів, а з іншої, недостатній запас атмосферних опадів, нерівномірне випадання їх по періодам року, низька відносна вологість повітря, особливо в весняно-літній період, велике випаровування вологи.

Середньорічна температура повітря за декілька останніх років складає 12,2 градусів по Цельсію, найбільш теплим місяцем є липень 22,6 градусів, а найбільш холодним – січень (-3 градуси). Середня довжина без морозного періоду приблизно 190 – 200 днів.

Для розвитку сільськогосподарських культур велике значення має вологість повітря , вона тут максимальна в грудні (88%) і мінімальна у серпні (57%).

Землекористування СФГ"Росава" знаходиться в зоні сухого степу України і відноситься до другого агрокліматичного району, що характеризується, як дуже теплий і посушливий. Клімат характеризується нерівномірним і недостатнім випаданням атмосферних опадів, високою температурою і сухістю повітря, сильними східними і південно-східними вітрами в найбільш критичні періоди росту і розвитку рослин, середня кількість опадів, що випадає за рік, складає 430 мм. Цієї кількості опадів цілком достатньо для росту, нормального розвитку й одержання гарного врожаю більшості сільськогосподарських культур , але атмосферні опади розподіляються по місцям дуже нерівномірно. Ґрунтовий покрив СФГ"Росава" представлений темно – каштановими , каштановими, легко глинистими та лужними чорноземними.

Основними видами діяльності СФГ"Росава" є : вирощування зернових та технічних культур , м'ясне та молочне скотарство, бджільництво, масло – жирова промисловість.

За період існування господарства склад земельних угідь не зазнав змін .

За розміром – це відносно велике сільськогосподарське підприємство.

Процес суспільного поділу праці, який характеризується розвитком окремих галузей виробництва відповідно до грунтово-кліматичних і економічних умов кожного підприємства називається спеціалізацією сільськогосподарських підприємств. Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі, підвищення його товарності, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності має назву - ефективність спеціалізації .

Завдання спеціалізації господарства розкривається в оцінці рівня розвитку всіх його галузей, визначення, наскільки вони в цілому і кожна зокрема забезпечують виконання плану реалізації продукції за державними замовленнями і контрактами та за іншими угодами; ефективному використанні природного, технічного і організаційного потенціалу підприємства.

Головні показники, які характеризують спеціалізацію - структура і склад товарної продукції, обсяг якої аналізують не менш як за три роки, забезпечуючи стабільність і зіставність показників. Допоміжними показниками при визначенні спеціалізації є склад і структура: виручки за продану продукцію, матеріальних і трудових затрат на виробництво окремих видів продукції, посівних площ під різними сільськогосподарськими культурами.

При визначенні впливу спеціалізації на результативні показники факторною ознакою є рівень спеціалізації, який розраховують відношенням обсягу продукції основних галузей до загального обсягу товарної продукції, до основних галузей належать ті, питома вага яких становить більше, ніж 25%, до розвинутих - з питомою вагою від 15 до 25%.

Для початку розглянемо розміри виробництва на підприємстві в наступній таблиці.

Таблиця 2.1

Розміри виробництва СФГ"Росава"

Показники

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Відхилення 2005 року від 2003 р.

+;-

%

1

2

3

4

5

6

Основні :

Валова продукція сільського господарства в порівняльних цінах 2000 р.,

тис. грн.

1887,3

767,3

917,4

-969,9

48,6

Товарна продукція,

тис. грн.

2960

1599

1366

-1594

46,1

Додаткові:

Земельна площа – всього, га

4006

3765

3995

-11

99,7

в т.ч. сільськогосподарські угіддя, га

3901

3660

3890

-11

99,7

з них рілля, га

3771

3530

3730

-41

98,9

Середньорічна вартість основних виробничих фондів – всього, тис. грн.

4410

4247

4156

-254

94,2

в т.ч. виробничих фондів сільськогосподарського призначення , тис. грн.

3748

3609

3533

-215

94,3

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.

1133,5

1194,5

1378

244,5

114,6

Всього працівників, чол..

129

86

46

-83

35,6

з них працездатних

129

86

46

-83

35,6

Аналізуючи дані таблиці можемо зробити такі висновки: в СФГ"Росава" в 2005 році можна спостерігати значне зменшення валової продукції в порівняльних цінах 2000 року, а саме на 51,4% ( 969,9 тис. грн.). Також зменшилась і товарна продукція на 1594 тис. грн. Маємо незначне зменшення земельної площі на 11га, поряд з цим на 64,4% зменшилась чисельність працівників, в 2005 році складають 46 чоловік.


 
 

Цікаве

Загрузка...