WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку на підприємстві - Курсова робота

Організація управлінського обліку на підприємстві - Курсова робота

До технічних характеристик слід віднести: 1) невибагливість до комп'ютерних систем; 2) швидкість виконання поставлених завдань; 3) можливість редагування бухгалтерських форм персоналом бухгалтерії залежно від змін на законодавчому рівні, від потреб управління підприємством; 4) обмін даними з іншим програмним забезпеченням; 5) обмін інформацією через мережу; 6) надійний захист і збереження інформації; 7) замінити програму (поновити версію) — приблизно 30 показників.

Стосовно комерційних характеристик, то їх має забезпечити фірма-виробник або фірма-постачальник: 1) ціна програми; 2) документація; 3) супровід програмного забезпечення (навчання, консультації, після реалізаційний сервіс) — приблизно 10 показників.

Ергономічні вимоги до бухгалтерських програм мають задовольнити характеристики щодо зручності у користуванні програмою та позитивно сприймати інформацію працівники— приблизно 10 показників. За такими характеристиками, що забезпечують автоматизацію обліку на підприємствах різних галузей, є бухгалтерські програми — "1С: Бухгалтерія", розробки від фірми "Парус-Україна" та ін.

Сучасні бухгалтерські програмні продукти є комплексним інструментом для автоматизації обліку та управління малими підприємствами. У більшості випадків їх функції зведені до облікових завдань конкретного підприємства. При взаємодії різних програм як між ними, так і з технологічним обладнанням виникають труднощі, що з'являються при обміні інформацією з партнерами чи з контролюючими органами (формат інформаційних даних). Проблема уніфікованого формату обміну інформаційних баз є нині актуальною. Вирішити її може створення та підтримка єдиного стандарту обміну інформації на національному рівні.

Серед пакетів прикладних програм найбільшої популярності у користувачів набула програма "1С: Бухгалтерія" версія 7.7 для України. Програма побудована з урахуванням особливостей обліку в Україні на базі Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому врахована можливість одночасного ведення бухгалтерського і податкового обліку, що в сучасних умовах є досить актуальним і практичним моментом. Одночасне введення даних, необхідних як для податкового, так і для бухгалтерського обліку, дає можливість користувачам прослідкувати всі господарські операції і зміни в складі активів і пасивів, що відбуваються в різних ланках облікової роботи. Крім того, програмне забезпечення може легко налагоджуватися відповідно до особливостей облікової роботи на підприємствах конкретної галузі. Також на ринку комп'ютерних програм реалізуються типові галузеві рішення для ведення обліку в конкретних установах, організаціях (наприклад, "1С: Бухгалтерський облік для бюджетних установ України", "1С: Бухгалтерський облік для військових частин", "1С: Бухгалтерський облік для аптечних закладів" та ін.). Необхідно виділити окрему комплексну конфігурацію програми — "1С: Виробництво + Послуги + Бухгалтерський облік", яка дає змогу автоматизувати облік та складання звітності на підприємствах виробничої сфери із можливістю отримувати аналітичні звіти для менеджерів виробничої сфери, менеджерів торговельної сфери та ін.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Становлення ринкових відносин в нашій державі обумовлює необхідність удосконалювати господарський механізм і зокрема управління економічними процесами на підприємствах і об'єднаннях незалежно від форм власності. Важливе місце в системі управління ланками економіки – підприємством і їх підрозділами займає бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності.

Таким чином на основі інформації про затрати сировини і матеріалів за кожну зміну в розрізі видів виробів в порядку викладеному вище і даних про вихід продукції можна і необхідно аналізувати результати виробничого процесу співстановлення фактичних даних з нормативними, виявити відхилення і оперативно визначити причини відхилень, що дав можливість своєчасно виявити на хід того чи іншого процесу, користувати в потрібному напрямку.

Розглянувши теоретичні основи організації управлінського обліку на підприємстві ми запропонували використання підприємством автоматизованої форми ведення обліку.

Вирішення цих та інших питань удосконалення первинного обліку являється своєчасним ще і тому що в недалекому майбутньому виробничий облік відділиться від фінансового і виробничими будуть в більш повній мірі змушені до обліку операцій виробничого процесу і аудиту результатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.99р.

 2. Закон України „Про податок на додану вартість"

 3. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємства".

 4. П(С)БО 16 Витрати

 5. Типове положення по плануванню, обліку та калькуляції собівартості продукції (робіт та послуг) сільськогосподарських підприємств. – 23.04.1996. №425 Все про бухгалтерський облік. - №19.- 1996р.

 6. Абаров Р.А. Оцінка виробничих запасів та вирахування собівартості продукції в умовах ринку//Економіка сільського господарства - №11. – 2002р. – 23 – 30с.

 7. Атамас П.Й Управлінський облік: Навчальний посібник. – Д. –К. :Центр навчальної літератури, 2006. – 440с.

 8. Беренгольц Я.М., Джинджирский Г.С. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. – К.: Вища Школа, 1995. – 329с.

 9. Бухгалтерський облік витрат на виробництво продукції рослинництва //Все про бухгалтерський облік .- 2002 .- 16 січня (№4) .- с.56-63

 10. Бухгалтерський облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції //Все про бухгалтерський облік .- 1999 .- №89.- с.16-19

 11. Все про бухгалтерський облік: документи, матеріали, методики. – М.; Фенікс, 2001. – 329с.

 12. Голов С. Проблеми і перспективи реформування бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. -№11.

 13. Економічні проблеми виробництва сільськогосподарської продукції в України //Економіка України .- 1999.- №8.- с. 48-54

 14. Журнал „Бухгалтерская наука", №2, 2005г. с. 29 - 34

 15. Журнал „Бухгалтерская наука", №3, 2005г. с. 36 – 40

 16. Завгородній В.Т. Бухгалтерський облік, контроль та аудит в системі управління підприємства. – М.: Ваклер Ді – КСІ, 2002р.- 839 с

 17. Каричковський В.Д. Розрахунок собівартості продукції рослинництва за нормативними показниками //економіка АПК .- 2001 .- №6 .

 18. Коміренко В. Документальне оформлення надходження від урожаю продукції рослинництва //Все про бухгалтерський облік .- 2002 .- №63.- с. 4-7-с.96-98

 19. Лінник Є.С. Предмет, методи, функції та вплив на розвиток управлінського обліку в Україні // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2004. - випуск 8. с. 18 – 20.


 
 

Цікаве

Загрузка...