WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку - Курсова робота

Організація управлінського обліку - Курсова робота

  1. Розрахунок.

Визначимо чисту теперішню вартість майбутніх грошових надходжень (PV) по проектах. В разі того, що в вищенаведеному завданні ми знаємо тільки грошові надходження по проекту та амортизційні відрахування, будемо вважати, що витрати на експлуатацію проекту вже зняті з грошових надходжень, таккож не будемо враховувати індекс інфляції, а податок на прибуток буде складати 30%.

А) по проекту А:

(800 000–380 000)(1–0,3)+380 000 (700 000–380 000)(1–0,3)+380 000

PV =------------------------------------------ + ----------------------------------------- +

1 + 0,18 (1 + 0,18)(1 + 0,18)

(650 000–380 000)(1–0,3)+380 000 (650 000–380 000)(1–0,3)+380 000

+ ----------------------------------------- + -------------------------------------------- +

(1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18)

(550 000–380 000+100 000)(1–0,3)+380 000

+ -------------------------------------------------------- =

(1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18)

= 571 186,44 + 433 783,39 + 346 310,96 + 275 431,26 + 218 117,51 =

= 1 875 427,25 грн.

Б) по проекту В:

(1 000 000–430 000)(1–0,3)+430 000 (700 000–430 000)(1–0,3)+430 000

PV =---------------------------------------------- + -----------------------------------------+

(1+0,18) (1+0,18) (1+0,18)

(500 000–430 000)(1–0,3)+430 000 (500 000–430 000)(1–0,3)+430 000

+-------------------------------------------- + -------------------------------------------- +

(1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18)

(500 000 – 430 000 + 150 000)(1 – 0,3) + 430 000

+ ------------------------------------------------------------ =

(1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18)

= 702 542,37 + 444 556,16 + 291 534,18 + 247 062,87 + 255 271,80 =

= 1 940 967,38 грн.

В) по проекту С:

(550 000–430 000)(1–0,3)+430 000 (650 000–430 000)(1 – 0,3)+430 000

PV=--------------------------------------------+---------------------------------------------+

(1+0,18) (1+0,18) (1+0,18)

(1 000 000 – 430 000 + 80 000)(1 – 0,3) + 430 000

+ --------------------------------------------------------------- =

(1+0,18) (1+0,18) (1+0,18) (1+0,18)

= 435 593,22 + 419 419,7 + 483 252,91 + 463 694,21 = 1 801 960,04 грн.

  1. Розрахуємо чисту приведено (дисконтну) вартість (NPV) по проектах:

NPV = PV – IC

а) по проекту А:

NPV = 1 875 427,25 – 2 000 000 = - 124 572,75 < 0, тобто проект слід відклонити.

б) по проекту В:

NPV = 1 940 967,38 – 2 300 00 = - 359 032,62 < 0, проект також не слід приймати.

в) по проекту С:

NPV = 1 801 960 – 1 800 000 = 1 960 > 0, тобто цей проект слід прийняти.

  1. Висновок щодо вибору того чи іншого проекту.

Оцінивши ефективність проектів А, В, С маємо таку інформацію:

За обліковими усі три проекти вважаються доцільними, тому що норма прибутковості по кожному з них більше розрахункової вартості капіталу, тобто:

По проекту А норма прибутковості сягає 53% > 18%

По проекту В норма прибутковості 37% > 18%

По проекту С норма прибутковості 59% >18%, але ж найвигіднішим є проект С, тому що його норма прибутковості вищі за всіх.

Також, якщо розглядати це питання з точки зору окупності інвестицій, то швидше за всіх окупиться проект С, бо його період окупності менше за всіх – 2 роки та 8 місяців, іншими словами найшвидше повернення вкладених грошових коштів та ще й найкоротший строк використання проекту робить його найдоцільнішим за усі.

На другому місці стоїть проект А, а на третьому – останньому – проект В.

Єдиний плюс проекту В – те, що за перші два роки використання цього проекту ми отримаємо найбільші грошові надходження, чим по проектах А чи С. Але за послідуючі роки прибуток буде мінімальним за інші.

Тому все ж таки на першому місці відаємо перевагу проекту С, потім А та на останньому місці проект В.

Ці методи оцінки не можна вважати остаточними, тому що вони не вважають фактор часу, оскільки кожна вкладена одиниця у різний час має різну вартість.

За дисконтованими оцінками доцільним є лише проект С, тому що лише його NPV (чиста приведена вартість) вище нуля.

Тобто "теперішня" вартість грошового потоку (після оподаткування, але не зважаючи на індекс інфляції) не тільки досягає суми авансованих у нього фінансових ресурсів (а це само по собі – достатня підстава для визнання інвестиції доцільною), але й перевищує їх, іншими словами, перевищені виражені у процентному відношенні (18%) сподівання інвестора на прибутковість.

Проекти А та В необхідно відклонити, бо їх NPV < 0.

  1. Пояснення щодо чинників, які крім фінансових повинен враховувати менеджер, приймаючи рішення щодо вибору проекту.

Розглянуті вище методи оцінки капіталовкладень базуються, передусім, на розрахунку показників економічного ефекту та ефективності, тобто "грошовій" вигідності інвестиційного проекту. Проте при прийнятті управлінських рішень часто виникають ситуації, коли не можна не враховувати якісний фактор.

Якщо, наприклад, використовувати описані вище підходи для оцінки інвестування коштів у будівництво природоохоронного об'єкту, то неминучим є від'ємний результат, оскільки ніякої економічної віддачі від цього заходу очікувати не доводиться. У цьому випадку необхідно враховувати і соціальний аспект. Віддача від подібного заходу буде полягати в покращенні екологічної ситуації в регіоні, що у кінцевому рахунку сприятливо відіб'ється на здоров'ї людей.

Завдання 7.

Контрольнй питання.

  1. Як розподіляють постійні загальновиробничі витрати між об'єктами калькулювання? Наведіть приклади.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Наприклад, знос обладнання і приміщень, заробітна плата майстру цеху тощо.

Постійні виробничі накладні витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у період їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. Перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат установлюється підприємством.

Приклад.

По КБФ "Стріла" є наступні дані за листопад, грудень 2002р.

Вихідні дані

Величина, грн.

Баз розподілу за нормальною потужністю (основна заробітна плата при нормальній потужності)

50 000

Загальновиробничі витрати при нормальній потужності, разом

40 000

Змінні загальновиробничі витрати при нормальній потужності

30 000

Постійні загальновиробничі витрати при нормальній потужності

10 000

Змінні витрати на 1 грн. заробітної плати

0,6

Постійні загальновиробничі витрати на 1 грн. заробітної плати

0,2

Фактично нарахована заробітна плата у листопаді 2002р.

47 000

Фактично нарахована заробітна плата у грудні 2002р.

65 000

Фактичні загальновиробничі витрати за листопад

39 000

Фактичні загальновиробничі витрати за листопад

53 000

Необхідно розподілити загальновиробничі витрати, використовуючи за базу розподілу основну заробітну плату виробничих робітників.

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат.

Види загальновиробничих виртат

Методика розрахунку

Листопад

Грудень

Дебет рахунку

Фактичні змінні загальновиробничі витрати

0,6 х 47 000

28 200

Х

23 "Виробництво"

0,6 х 65 000

Х

39 000

Фактичні постійні загальновиробничі витрати, разом

39 000 – 28 200

10 800

Х

Х

53 000 – 39 000

Х

14 000


 
 

Цікаве

Загрузка...