WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку - Курсова робота

Організація управлінського обліку - Курсова робота

500 000

Загальний період окупності інвестицій по проекту В складає приблизно 3 роки 3 місяця.

в) по проекту С

Доходи покриють інвестиції за третій рік.

За перші два роки доходи складають:

550 000 + 650 000 = 1 200 000 грн.

За третій рік необхідно покрити:

1 800 000 – 1 200 000 = 600 000 грн.

600 000

-------------- = 0,63 х 12 місяців = 7,6 місяців

950 000

Загальний період окупності інвестицій по проекту С складає приблизно 2 роки та 8 місяців.

  1. Розрахунок облікової норми прибутковості.

Капітал, вкладений в справу і доповнений частиною отриманого прибутку, реінвестується в активи (земля, спорудження, устаткування, програми розробки нової продукції) з метою одержання доходу і прибутку в майбутньому. Капіталовкладення не повинні робитися без оцінки перспектив їхньої прибутковості.

Інвестиційні проекти оцінюються різними способами, але два наступних питання є типовими для будь-якого аналізу.

  • Який рівень чистого доходу забезпечить інвестиція?

  • Який розмір додаткового чистого прибутку принесе компанії інвестиція?

Норма прибутковості на вкладений капітал визначається відношенням прибутку до капітальних вкладень. (%)

Розрахунок.

1) Для нашого прикладу, спочатку нарахуємо амортизацію по об'єктах методом рівномірного списання.

Цей метод полягає в погашенні вартості об'єкту амортизації рівними частинами протягом всього періоду його експлуатації або за щорічною нормою амортизації, помноженою на різницю між початковою та ліквідаційною вартістю об'єкту.

По проекту А:

Первісна вартість 2 000 000 грн, період експлуатації 5 років, амортизація для будь-якого року

2 000 000 : 5 = 400 000 грн,

або щорічна норма амортизації дорівнює 20%. Ліквідаційна вартість по проекту 100 000грн., тому щорічне списання зносу складатиме:

(2 000 000 – 100 000) х 20% / 100% = 380 000 грн.

По проекту В:

Первісна вартість 2 300 000грн., період експлуатації 5 років, амортизація для будь-якого року

2 300 000 : 5 = 460 000грн,

або щорічна норма амортизації дорівнює 20%. Ліквідаційна вартість по проекту 150 000 грн, тому щорічне списання зносу складатиме:

(2 300 000 – 150 000) х 20% / 100% = 430 000грн.

По проекту С:

Первісна вартість 1 800 000грн., період експлуатації 4 роки, амортизація для будь-якого року

1 800 000 : 4 = 450 000грн

або щорічна норма амортизації дорівнює 450 000 : 1 800 000 = 25%. Ліквідаційна вартість по проекту

80 000грн, тому щорічне списання зносу складатиме:

(1 800 000 – 80 000) х 25% / 100% = 430 000грн.

2) За обліковими даними обчислимо прибуток по проектах:

а) по проекту А:

Прибуток = Валовий дохід – Валові витрати – Амортизаційні відрахування.

Амортизаційні відрахування.

Роки використання

Прибуток, грн

1

800 000 – 380 000 = 420 000

2

700 000 – 380 000 = 320 000

3

650 000 – 380 000 = 270 000

4

600 000 – 380 000 = 220 000

5

550 000 + 100 000 – 380 000 = 270 000

Разом

1 500 000

  • в останньому році ми збільшуємо дохід на ліквідаційну вартість капіталовкладень.

Чистий прибуток після оподаткування складатиме:

1 500 000 – 1 500 000 х 0,3 = 1 050 000грн.

б) по проекту В:

Роки використання

Прибуток, грн

1

1 000 000 – 430 000 = 570 000

2

700 000 – 430 000 = 270 000

3

500 000 – 430 000 = 70 000

4

500 000 – 430 000 = 70 000

5

500 000 + 150 000 – 430 000 = 220 000

Разом

1 200 000

Чистий прибуток після оподаткування складатиме:

1 200 000 – 1 200 000 х 0,3 = 840 000 грн.

в) по проекту С:

Роки використання

Прибуток, грн

1

550 000 – 430 000 = 120 000

2

650 000 – 430 000 = 220 000

3

950 000 – 430 000 = 520 000

4

1 000 000 + 80 000 – 430 000 = 650 000

Разом

1 510 000

Чистий прибуток після оподаткування складатиме:

1 510 000 – 1 510 000 х 0,3 = 1 057 000 грн.

Отже, норма прибутковості:

1 050 000

По проекту А: ------------- = 0,53 чи 53%

2 000 000

840 000

По проекту В: ------------- = 0,37 чи 37%

2 300 000

1 057 000

По проекту С: -------------- = 0,59 чи 59%

1 800 000

  1. Розрахунок чистої теперішньої вартості проектів:

Цей метод заснований на зіставленні величини вихідної інвестиції (ІС) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, генерируємих нею протягом прогнозованого терміну. Оскільки надходження коштів розподілено у часі, воно дисконтується за допомогою коефіцієнта k, встановлюваного аналітиком (інвестором) самостійно виходячи з щорічного відсотка повернення, що він хоче чи може мати на інвестуємий ним капітал.

Теперішня вартість майбутніх доходів PV (Present Value) визначається шляхом дисконтування їх номінальних величин FV (Future Value) за формулою

FV

PV = ------------

t

(1 + k)

де:

t – число періодів (років, місяців), за які нараховується дохід.

k – норма прибутку на вкладений капітал. В нашому випадку вона дорівнює 18%.

Визначення дисконтованого грошового потоку (тобто такого, який можна порівнювати з сумою інвестованих грошей для визначення окупності) ускладнюється звичайно тим, що номінальна виручка від втілення проекту і номінальні поточні витрати (наприклад, на сировину, матеріали, оплату праці тощо) "інфлюють" у неоднакових співвідношення під впливом цінових факторів. Наведена нижче формула дає змогу розрахувати грошовий потік, зіставний з вартістю інвестиційного проекту, зробивши його інфляційну корекцію, а також дисконтування на основі норми дохідності, що включає інфляційну надбавку:

1 2 1 2

[ (P1b1 – C1b1 – A1) x (1 – m) + A1 ] + [ (P2b2 – C2b2 – A2) x (1 – m) + A2] + ...

PV = -----------------------------------------------------------------------------------------

(1 + k1)(1 + k2) ...(1 + kt)

1 2

... + [ (Ptbt – Ctbt – At + Sl) x (1 – m) + At]

----------------------------------------------------

(1 + k1)(1 + k2) ...(1 + kt)

де

PV – дисконтований грошовий потік за термін життя проекту;

P1, P2, ..., Pt – виручка (валовий дохід) від реалізації проекту за відповідні роки у цінах базового року;

C1, C2, ..., Ct – поточні валові витрати на експлуатацію проекту за відповідні роки у цінах базового року;

A1, A2, ..., At – cуми амортизаційних відрахувань за відповідні роки

1 1 1

b1, b2, ..., bt – базисні індекси цін відповідного року на продукцію, що формує доходи від реалізації проекту;

2 2 2

b1, b2, ..., bt - – базисні індекси цін відповідного року на ресурси, що формують поточні витрати на експлуатацію проекту;

m – ставка оподаткування проекту;

k1, k2, ..., kt – ставки доходності інвестування, прийняті для інвестора, за відповідні роки;

S1 – ліквідаційна вартість

NPV = PV – IC

Очевидно, що якщо: NPV > 0, то проект варто прийняти; NPV < 0, то проект варто відкинути, NPV = 0, то проект ні прибутковий, ні збитковий.

При прогнозуванні доходів по роках необхідно по можливості врахувати усі види надходжень як виробничого, так і невиробничого характеру, що можуть бути асоційовані з даним проектом. Так, якщо по закінченні періоду реалізації проекту планується надходження засобів у виді ліквідаційної вартості чи устаткування вивільнення частини оборотних коштів, вони повинні бути враховані як доходи відповідних періодів.

Розрахунок за допомогою приведених формул вручну досить трудомісткий, тому для зручності застосування цього й іншого методів, заснованих на дисконтованих оцінках, розроблені спеціальні статистичні таблиці, у яких табульовані значення складних відсотків, що дисконтують множники, дисконтованого значення грошової одиниці і т.п. у залежності від тимчасового інтервалу і значення коефіцієнта дисконтування.

Необхідно відзначити, що показник NPV відображує прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу підприємства у випадку прийняття розглянутого проекту. Цей показник адитивен у тимчасовому аспекті, тобто NPV різних проектів можна підсумовувати. Це дуже важлива властивість, що виділяє критерій із всіх інших і що дозволяє використовувати його в якості основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля.


 
 

Цікаве

Загрузка...