WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація управлінського обліку - Курсова робота

Організація управлінського обліку - Курсова робота

- Постійні витрати = (1.10.)

= (800 000 х 0,6) – 263 000 = 217 000 грн.

Прибуток = (Обсяг реалізації х Маржинальний дохід на одиницю) –

- Постійні витрати = (1.11.)

= (80 000 х 6) – 263 000 = 217 000грн.

 1. Визначення прибутку в разі зниження ціни на 5% і збільшення обсягу реалізації на 12%.

Ціна буде складати: 10 – (10 х 5%) = 9,5 грн.

Обсяг реалізації: 80 000 + (80 000 х 12%) = 89 600шт.

Дохід від реалізації: 89 600 х 9,5 = 851 200 грн.

Змінні витрати також зростуть на 12%, тому що вони зменшуються або збільшуються прямо пропорційно обсягу виробництва : 320 000 + (320 000 х 12%) = 358 400 грн.

Змінні витрати на одиницю продукції складатимуть: 358 400 : 89 600 =

= 4 грн.

Маржинальний дохід на одиницю реалізованої продукції: 9,5 – 4 = 5,5 грн.

Прибуток в даному випадку буде дорівнювати:

За формулою (1.9.):

851 200 – (358 400 + 263 000) = 229 800 грн.

За формулою (1.11.):

89 600 х 5,5 – 263 000 = 229 800 грн.

Тобто якщо ціна зменшиться на 5%, а обсяг реалізації збільшиться на 12%, то прибуток зросте на

229 800 – 217 000 = 12 800грн або на 6%

 1. Визначення прибутку при зростанні ціни на 2% і зниженні обсягу реалізації на 5%.

Ціна: 10 + 10 х 2% = 10,2 грн.

Обсяг реалізації: 80 000 – 80 000 х 5% = 76 000шт.

Виручка від реалізації: 76 000 х 10,2 = 775 200 грн.

Змінні витрати: 320 000 – 320 000 х 5% = 304 000 грн.

Змінні витрати на одиницю реалізованої продукції: 304 000 : 76 000 = 4 грн.

Постійні витрати: 263 000 грн.

Маржинальний дохід на одиницю реалізованої продукції: 10,2 – 4 = 6,2 грн.

Прибуток = (Обсяг реалізації х Маржинальний дохід на одиницю) – Постійні витрати =

= (76 000 х 6,2) – 263 000 = 208 200 грн.

Якщо ціна зросте на 2%, а обсяг реалізації зменшиться на 5%, то прибуток також зменшиться на:

217 000 – 208 200 = 8 800 грн. чи на 4%

 1. Встановити який обсяг реалізації необхідний при ціні пункту 4 для одержання прибутку пункту 3.

Ціна: 10,2 грн.

Прибуток: 229 800 грн.

Постійні витрати: 263 000 грн.

Змінні витрати на одиницю: 4 грн.

Маржинальний дхід на одиницю продукції = Ціна за одиницю – Змінні витрати на одиницю =

= 10,2 – 4 = 6,2 грн.

Визначимо обсяг реалізації перетворив формулу:

Прибуток = (Обсяг реалізації х Маржинальний дохід на одиницю) –

 • Постійні витрати ; на

Прибуток + постійні витрати

Обсяг реалізації = ----------------------------------------- =

Маржинальний дохід на одиницю

= (229 800 + 263 000) : 6,2 = приблизно 79 484 шт.

Завдання 4.

Керівники компанії "Журба" незадоволені низьким рівнем прибутку. Вони розглядають можливість закриття фабрики №2.

Бухгалтер компанії підготував таку інформацію, грн.

СТАТТЯ

РАЗОМ

ФАБРИКА №1

ФАБРИКА №2

Продажі

750 000

435 000

315 000

Змінні витрати

390 000

210 000

180 000

Маржинальний дохід

360 000

225 000

135 000

Постійні Витрати:

 • виробничі

 • на управління

і збут

217 500

135 000

105 000

82 500

112 500

52 500

Операційний прибуток (збиток)

7 500

37 500

30 000

Необхідно визначити як вплине на результати діяльності компанії закриття фабрики №2, якщо це дозволить скоротити постійні виробничиі витрати на 40 000 грн., а постійні витрати на збут – на 10 000 грн.

Рішення:

В разі закриття фабрики №2 результати діяльності компанії "Журба" будуть слідуючи:

Продажі зменшаться на 315 000 грн. і складатимуть

750 000 – 315 000 = 435 000 грн.

Змінні витрати зменшаться прямо пропорційно обсягу реалізації і складатимуть

390 000 – 180 000 = 210 000 грн.

Маржинальний дохід розраховується як обсяг реалізації – змінні витрати, і складатиме

435 000 – 210 000 = 225 000 грн.

Постійні витрати будуть такі:

 • виробничі 217 500 – 40 000 = 177 500 грн.

 • витрати на збут 135 000 – 10 000 = 125 000 грн.

Операційний прибуток (збиток) в цьому разі

Дохід від реалізації – (Змінні витрати + Постійні витрати) =

= 435 000 – (210 000 + 177 500 + 125 000) =

= - 77 500 грн.

Тобто, можна зробити висновок, що закриття фабрики №2 ще більше негативно вплине на діяльність компанії, і в такому разі вона буде нести збитки.

Завдання 6.

Компанія "Тахмус" має таку інформацію щодо можливого вибору об'єкта капітальних вкладень.

ПОКАЗНИК

ПРОЕКТ

А

В

С

Первісна вартість, грн

2 000 000

2 300 000

1 800 000

Строк використання, роки

5

5

4

Ліквідаційна вартість, грн

100 000

150 000

80 000

Розрахункові грошові надходження у кінці року, грн.

I

800 000

1 000 000

550 000

II

700 000

700 000

650 000

III

650 000

500 000

950 000

IV

600 000

500 000

1 000 000

V

550 000

500 000

-----------------

Примітка: Розрахункова вартість капіталу компанії складає 18%.

Потрібно:

1. Розрахувати для кожного проекту:

 • період окупності;

 • облікову норму прибутковості;

 • чисту теперішню вартість

 1. Дати аргументований висновок щодо вибору того чи іншого проекту

 2. Пояснити які чинники, крім фінансових, повинен враховувати менеджер, приймаючи рішення щодо вибору проекту.

Рішення:

 1. Розрахунок періоду окупності інвестицій.

Період окупності – це час, по закінченні якого отриманий підприємством прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) повністю покриває початково вкладений капітал.

Цей метод – один з найпростіших і широко розповсюджений у світовій практиці, не припускає тимчасової упорядкованості грошових надходжень.

Алгоритм розрахунку періоду окупності (РР) залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестиції. Якщо дохід розподілений по роках рівномірно, то строк окупності розраховується розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовленого ними. При одержанні дробового числа воно округляється у бік збільшення до найближчого цілого. Якщо прибуток розподілений нерівномірно, то строк окупності розраховується прямим підрахунком числа років, протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним доходом.

Показник строку окупності інвестицій дуже простий у розрахунках, разом з тим він має ряд недоліків, які необхідно враховувати в аналізі. Найбільш суттєвий з них полягає у співставленні очікуваних доходів з очікуваними витратами без врахування фактору часу. Такий підхід не може дати точних результатів, оскільки кожна вкладена одиниця витрат у різний час має різну вартість. Аналогічно грошова одиниця отримана через рік, в умовах інфляції коштує дорожче тієї одиниці, отриманої через 5 чи 10 років. Відповідно, для більш точної оцінки ефективності інвестиційного проекту ці показники повинні бути дисконтовані.

Розрахуємо період окупності інвестицій по обліковим показникам:

а) по проекту А:

Доходи покриють інвестиції за третій рік. У перші два роки доходи складають:

800 000 + 700 000 = 1 500 000 грн.

За третій рік необхідно покрити:

2 000 000 – 1 500 000 = 500 000 грн.

500 000

------------ = 0,77 х 12 місяців = 9,2

650 000

Загальний період окупності інвестицій по проекту А приблизно 2 роки та 10 місяців.

б) по проекту В:

Доходи покриють інвестиції за четвертий рік.

За перші 3 роки доходи складають:

1 000 000 + 700 000 + 500 000 = 2 200 000 грн.

За четвертий рік необхідно покрити:

2 300 000 – 2 200 000 = 100 000 грн.

100 000

------------ = 0,2 х 12 місяців = 2,4 місяця


 
 

Цікаве

Загрузка...