WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів - Курсова робота

Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів - Курсова робота

В господарстві трьо-ступенева багатогалузева цехова структура управління виробничим процесом. Господарство має такі структурні підрозділи: центральна садиба; молочнотоварна ферма, ферма відгодівлі ВРХ, свиноферма, маши-но-тракторний парк; автопарк; млин; пилорама; обслуговуючі господарства представлені їдальнею і дитячим садком.

Розглянемо показники, які характеризують економічну ефективність підприємства (таблиця 2.1.1)

Таблиця 2.1.1

Основні економічні показники підприємства СК "Авангард" (тис.грн.)

Показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2008 рік в % до 2006 р.

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робот, послуг)

5698

6583

8742

153

Податок на додану вартість

474

446

615

130

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

5224

6137

8127

156

Собівартість реалізованої продукції

4895

5775

7670

157

Валовий прибуток, тис. грн.

329

362

457

139

Чистий прибуток

956

1642

2093

у 2 рази

Рівень рентабельності, %

19,5

28,4

29,9

153

Аналіз даних таблиці 2.1.1 показує, що дохід від реалізації продукції в 2008 році збільшився на 53% в порівнянні з 2006 роком, собівартість реалізованої продукції, за цей же період, збільшилася на 57%, валовий прибуток в 2008 році виріс на 39%, чистий прибуток виріс у 2 рази у порівнянні до 2006 року.

Розглянемо склад і структуру землекористування СК "Авангард".

Таблиця 2.1.2.

Склад землекористування

Різновиди земельних угідь

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2008 р. у % до 2006 р.

площа, га

площа, га

площа, га

Всього с.г. угідь у т.ч.:

2493

2193

1923

77

рілля

421

233

178

42

пасовища

161

161

161

100

багаторічні насадження

16

16

16

100

Аналізуючи дані таблиці 2.1.2 бачимо, що земельна площа сільськогосподарських угідь в господарстві зменшилась в 2008 році на 23%, а рілля на 58% порівняно з 2006 роком. Це пов`язано із передачею частини земель іншим господарствам.

Отже, можна зробити висновок, що земельний фонд в СК "Авангард" використовується ефективно та раціонально.

Необхідною умовою виконання виробничої програми с.-г. підприємства є повне і своєчасне забезпечення матеріальними ресурсами високої якості.

Розглянемо середньооблікову чисельність працівників підприємства (табл. 2.1.3.).

Таблиця 2.1.3

Динаміка середньорічних працівників та ефективність використання робочої сили

Назва показника

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2008 р. у % до 2006 р.

Середньорічна чисельність

195

196

196

100,5

у тому числі:

в рослиніцтве

78

73

73

93,6

в твариніцтве

117

123

123

105,1

Вироблено валової продукції (тис. грн.)

7513

9756

11922

158,7

Вироблено валової продукції на одного середньочисель-ного працівника

(тис. грн.)

3853

4976

6083

157,9

Наведена таблиця показує, що середньорічна чисельність зросла на 0,5% у 2008 році в порівнянні до 2006 року, а виробництво валової продукції на одного середньочисельного працівника збільшилось на 57,9% за той же період.

Розглянемо структуру товарної продукції аналізованого підприємства в таблиці 2.1.4.

Таблиця 2.1.4

Структура товарної продукції господарства

Види продуктів

Питома вага товарних продуктів сільського господарства, тис.грн.

В середньому за 2006 -2008 рр.

Виручка тис.грн.

Структура,

%

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Всього по рослинництву

1957

1671

2111

1913

29

Зернові

561

691

570

607

9

Ріпак

80

273

505

286

4

Картопля

1182

665

1008

951

15

Інша продукція

134

42

28

69

1

Всього по тваринництву

3051

4316

5873

4413

68

М'ясо ВРХ

1116

1457

1686

1420

22

М'ясо свіней

38

139

180

119

2

Молоко

1864

2693

3483

2680

41

Інша продукція

33

27

524

194

3

Промислова продукція

92

-

-

30

1

Реалізація іншої продукції, робіт, послуг

105

150

143

133

2

Реалізація товарів

19

-

-

7

-

Усього

5224

6137

8127

6496

100

Проаналізувавши таблицю 2.1.4. можна сказати, що головною галуззю СК "Авангард" є виробництво молока, зернових, картоплі та м'яса ВРХ. Тому спеціалізація господарства – зерно-молочне. Слід зазначити, що в загальному об`ємі виробництва зернові займають - 9%, картопля - 15%, молоко - 41% і велика рогата худоба - 22%.

2.2 Склад та оцінка основних засобів

Переоцінка основних засобів-дуже складне (методично) питання управлінського бухгалтерського обліку. Якби в П(С)БО №7 бухгалтерам було надано право самим вирішувати питання методології проведення переоцінки основних засобів,я рекомендую робити це дуже просто: у разі дооцінки - проводити збільшення додаткового капіталу,у разі уцінки- зменшення,у разі вибуття переоціненого активу- залишок його переоцінки зазначений в інвентарній картці переносити на рахунок 44.[35]

Для того,щоб показати офіційну методологію кількома словами обійтися неможливо, проте нічого хитрого і тут немає, а є лише багато зайвої роботи.

Якщо переоцінка об'єкта здійснюється вперше (або за умови,що всі попередні дооцінки нейтралізовано еквівалентними уцінками), то в разі дооцінки суму збільшення його балансової вартості слід зараховувати до складу додаткового капіталу,а в разі уцінки аналітичну суму зменшення - до складу витрат звітного періоду.[37]


 
 

Цікаве

Загрузка...