WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів - Курсова робота

Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів - Курсова робота

• розробляє і затверджує нормативні акти з охорони праці підприємства, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та нормативними документами підприємства з охорони праці;

• здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

• організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

• вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення в господарстві аварій та нещасних випадків;

• організувати огляди - конкурси з охорони праці в закладах та установах охорони здоров'я;

• оформити кабінети (куточки, стенди) охорони праці;

• визначити дні прийому працівників керівництвом закладів та установ, головами профспілкових організацій;

• в гаражах, де знаходяться автомашини управління, зробити оглядові ями, обладнати освітленням та допоміжним інвентарем, придбати зимові шини.[52]

За порушення зазначених вимог керівник несе безпосередню відповідальність.

В господарстві на кожній бригаді, фермі є куточки техніки безпеки. Заведена необхідна документація по охороні праці. Є відповідна література, плакати по техніці безпеки, інструкції і методичні вказівки по проведенню занять, затверджені програми для навчання робітників.

Один раз на рік в господарстві проводиться медичний огляд згідно графіку.

Розглянемо показники, які характеризують стан охорони праці в господарстві за 2004 -2006 рр.(таблиця 5.1).

Аналізуючи дані таблиці можна відмітити, що в господарстві середньооблікова чисельність працюючих зменшилась на 71 чол. порівняно з 2004 роком. Коефіцієнт важкості збільшився на 11 %, що свідчить про невисокий рівень травматизму. Розрахувавши коефіцієнт частоти відмітимо, що він зріс на 91 % у 2008 році порівняно з 2006 роком. Коефіцієнт втрат робочого часу збільшився на 256 %.

Все це свідчить про стабільний стан охорони праці, що не призводить до зниження продуктивності праці, травматизму і захворюваності працівників.

Як бачимо, в господарстві стався один нещасний випадок у 2008 році з начальником мехмайстерень Захлебаєвим Олександром Семеновичем. Вік потерпілого – 51 рік; кількість днів непрацездатності- 11 днів; заробітна плата – 1200 грн.

Таблиця 5.1

Показники стану виробничого травматизмуу СК "Авангард"за 2006-2008 роки

п/п

Показники

Од.ви-

міру

Роки

2006

2007

2008

1.

Кількість працюючих, Р

чол.

195

196

196

2.

Кількість нещасних випадків, Т

шт.

-

-

1

В т.ч. зі смертельним випадком, Тсм

-

-

-

3.

Кількість днів непрацездатності, Дн

дн.

-

-

11

4.

Матеріальні збитки від травматизму

грн.

-

-

643,45

5.

Коефіцієнт частоти, Кч

%

0

0

91

6.

Коефіцієнт важкості, Кв

%

0

0

11

7.

Коефіцієнт втрат робочого часу, Квч

%

0

0

256

8.

Витрачено коштів на охорону праці

грн.

1250

980

1100

9.

Кількість пожеж

шт.

-

-

-

10.

Матеріальні збитки від пожеж

грн.

-

-

-

Економічний збиток від даного нещасного випадку розрахуємо за формулою, розробленою на підставі Закона "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків в господарстві і професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності" №1105 – ХІV від 23.09.99р.[25]

ЕЗ = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6 + С7, [52]

де С1- розмір одноразової допомоги в зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Він розраховується як добуток заробітної плати і коефіцієнта

С1 = К х Зм,

де Зм – місячна оплата праці, грн.;

К – коефіцієнт, який залежить від тривалості хвороби потерпілого.

Коефіцієнт 0,2 вказує, що потерпілий хворів менше місяця;

С1 = 1200 грн. х 0,2 = 240 грн.

С2- сума виплат по листку непрацездатності:

C2 = Зд х Дн,

де Зд – середньоденна оплата праці, грн.;

Дн – кількість днів непрацездатності по травматизму;

С2 = 47,6 х 11=523,8 грн.

С3 – збиток при наданні першої медичної допомоги

С3=15 грн.

С4= Дн х 2,625,

де 2,625 – середня вартість 1 дня перебування на амбулаторному лікуванні

С4= 2,625 х 11 = 28,8 грн.

С6 – витрати на розслідування

С6= (Зп1+ Зп2 + Зп3 + Зп4 ) х Q,

де Зп1, Зп2, Зп3, Зп4 – денна заробітна плата членів комісії

Q – кількість днів роботи комісії

С6 = (20,40 +10,25+16,25+18,95) х 1 = 65,85 грн.

Загальна сума збитків від травматизму склала :

Ез = 240+523,8+15+28,8+40+65,85 = 643,45 грн.

Для того, щоб уникнути таких витрат, необхідно розробити ряд заходів по зменшенню нещасних випадків, згідно з темою магістерської роботи для робітників мехмайстерень та гаражів:

- придбати вогнегасники та протипожежне устаткування для всіх транспортних засобів;

  • виконати ремонт та догляд машин і механізмів з метою підтримання їх в робочому стані, безпечному для використання;

  • забезпечити робітників спецодягом, а при роботі з отрутохімікатами- засобами індивідуального захисту;

  • обладнати кабінет охорони праці стендами та навчально-методичними матеріалами;

  • обладнати належним чином приміщення санітарно-побутового призначення;

  • сприяти повному забезпеченню персоналу засобами індивідуального захисту;

  • дотримуватися періодичності проведення інструктажів.

Впровадження запропонованих заходів сприятиме підвищенню продуктивності праці робітників.

Ефективність заходів з охорони праці вимірюється показниками приросту продуктивності праці за рахунок підвищення працездатності, зумовленої поліпшеням умов праці.

Розрахуємо приріст продуктивності праці, що може бути отриманий в управлінні охорони здоров'я при підвищенні працездатності за рахунок поліпшення умов праці, за формулою:

Пт= (Р2/Р1 - 1)*100*m, %

де Р1 і Р2 – показники працездатності до і після поліпшення умов праці.

m – коефіцієнт впливу поліпшення функціонального стану організму людини на продуктивність праці. m = 0,2.

Працездатність – величина зворотна втомлюваності.

Р1= 100- ((Uт1- 15,6)/0,64),

Р2= 100- ((Uт2- 15,6)/0,64),

де Uт1 і Uт2 – інтегровані показники важкості праці до та після впровадження заходів з охорони праці, вилучаються після проведення атестації робочих місць та заповнення карти умов праці;

Uт1 = 35,4; Uт2 = 24,1.

Р1= 100- ((35,4- 15,6)/0,64)= 69,07;

Р2= 100- ((24,1- 15,6)/0,64)= 86,72.

Пт= (86,72/69,07 - 1)*100*0,2= 5 %.

Таким чином, можемо стверджувати, що за рахунок підвищення працездатності, зумовленої поліпшенням умов праці, приріст продуктивності праці становить 5 %.

6.Екологічна експертиза

Згідно з Законом України "Про екологічну експертизу" № 45/95-ВР від 9 лютого 1995р. [23] екологічна експертиза в Україні — це вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Відносини в галузі екологічної експертизи регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища"[21] та іншими актами законодавства України.


 
 

Цікаве

Загрузка...