WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

3.1.2. Облік оборотних активів

Основу оборотних активів підприємства складають його запаси. Під запасами розуміються різноманітні матеріальні активи, які використовуються або будуть використовуватися у виробничій діяльності і містять у собі різноманітні матеріали, товари, готову продукцію і незавершене виробництво. Застосування критеріїв визнання і різноманітних методів оцінки запасів безпосередньо впливає на показники фінансової звітності.

Визначення поняття запасів, порядок їх оцінки і відображення в бухгалтерському обліку наведені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" (далі – П(С)БО 9).

Норми П(С)БО 9 не поширюються на:

• незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, безпосередньо пов'язані з будівництвом;

• фінансові активи;

• молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації запасів відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідно до проекту міжнародного стандарту (ІАS) "Сільське господарство" усі біологічні активи оцінюються за чистою вартістю реалізації. Після затвердження проекту цього стандарту всі сільськогосподарські підприємства, що використовують міжнародні стандарти, повинні застосовувати даний стандарт. В Україні поки не існує подібного національного стандарту, таким чином згідно з пунктом 6 П(С)БО 9 до складу запасів включені молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського і лісового господарства за умови, що вони оцінюються відповідно до П(С)БО 9.

Відповідно до пункту 4 П(С)БО 9 запаси – це активи, які:

• утримуються для подальшого продажу;

• знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукції виробництва;

• утримуються для використання у виробництві продукції (при виконанні робіт, наданні послуг), а також управління підприємством.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

• сировину, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності;

• незавершене виробництво;

• готову продукцію;

• товари;

• малоцінні і швидкозношувані предмети (далі МШП), які використовуються на підприємстві протягом не більше року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;

• молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства (якщо вони оцінюються згідно з П(С)Б0 №9).

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування запасів або однорідна група. Для відображення запасів в бухгалтерському обліку Планом рахунків, передбачено клас 2 "Запаси".

До складу запасів підприємства не включають товарно-матеріальні цінності, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб (товарно-матеріальні цінності на відповідальному зберіганні тощо); товарно-матеріальні цінності, які отримані від постачальника, але забраковані покупцем і підлягають поверненню; товари прийняті на комісію для продажу.

Досліджуване підприємство – ПСП "Маяк" в аналітичному обліку використовує такі субрахунки класу 2 "Запаси":

20 Виробничі запаси

21 Тварини на вирощуванні та відгодівлі

22 Малоцінні та швидкозношувані предмети

23 Виробництво

26 Готова продукція

27 Продукція сільськогосподарського виробництва

Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження запасів на підприємство, їх оцінка, за кредитом — витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.

Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

Надходження на ПСП "Маяк" тварин на відгодівлю відповідно до Плану рахунків відображаються такими записами (таблиця 3.4.):

Таблиця 3.4.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі на ПСП "Маяк"

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

У випадку наступної оплати

1

Оприбутковано молодняк тварин, закуплений

у постачальників

211

631

2

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

(за наявності податкової накладної)

641

631

3

Відображено вартість доставки молодняку тварин стороннім автотранспортним підприємством

211

631

4

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

(за наявності податкової накладної)

641

631

5

Оплачено вартість отриманого молодняку тварин

631

311

6

Оплачено вартість наданих автотранспортних послуг

631

311

У випадку попередньої оплати

7

Перераховано передоплату постачальнику тварин

371

311

8

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної)

641

644

9

Перераховано передоплату сторонньому автотранспортному підприємству

371

311

10

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної)

641

644

1

2

3

4

11

Оприбутковано молодняк тварин, закуплених у постачальників

211

631

12

Включено до первісної вартості придбаного молодняку тварин вартість його транспортування

211

631

13

Списано суму ПДВ

644

631

14

Проведено зарахування заборгованостей

631

371

Постачальниками тварин, крім сторонніх підприємств, може бути населення. Надходження тварин на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарські підприємства від населення відображається обліку по дебету субрахунку 211 і кредиту субрахунку 685. У випадку прийняття від населення худоби для реалізації така операція в бухгалтерському обліку відображається по дебету субрахунку 218 і кредиту субрахунку 685.

Крім того, тварини можуть надходити на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарське підприємство шляхом вибраковування їх з основного стада. В цьому випадку первісна вартість тварин списується з кредиту субрахунку 107 "Робоча і продуктивна худоба " до дебету субрахунку 211.

Накопичення витрат на відгодівлю тварин слід здійснювати на рахунку 23 субрахунок 232 "Тваринництво".

Схема кореспонденції рахунків, що відображає операції з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби на ПСП "Маяк" має вигляд:

Таблиця 3.5.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби на ПСП "Маяк"

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Відгодівля тварин на вирощуванні

1

Витрачено комбікорм для годування тварин

23

208

2

Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва, зайнятим доглядом і обслуговуванням тварин

23

661

3

Нараховано на фонд оплати праці збори до соціальних фондів

23

651, 652, 653

4

Нараховано знос основних засобів

23

131

5

Розподілено загальновиробничі витрати на виробництво

23

91

6

Оприбутковано отриманий приріст живої маси тварин на відгодівлі (за собівартістю)

211

23

Приплід тварин

7

Оприбутковано приплід молодняку продуктивної худоби

21

23


 
 

Цікаве

Загрузка...