WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

  1. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства.

На ПСП "Маяк", як на будь-якому господарюючому підприємстві існує робочий план рахунків, який використовується у бухгалтерському обліку підприємства. Наведемо робочий план рахунків ПСП "Маяк":

Таблиця 3.1.

Робочий план рахунків ПСП "Маяк"

Синтетичні рахунки

Субрахунки

1

2

3

4

Код

Назва

Код

Назва

10

Основні засоби

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

107

Робоча і продуктивна худоба

109

Інші основні засоби

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

132

Знос інших необоротних матеріальних

активів

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

155

Формування основного стада

20

Виробничі запаси

201

Сировина і матеріали

203

Паливо

204

Тара і тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

207

Запасні частини

208

Матеріали сільськогосподарського

призначення

21

Тварини на вирощуванні та

відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

212

Тварини на відгодівлі

219

Свині

220

Молодняк коней

22

МШП

22

За видами предметів

23

Виробництво

231

Рослинництво по культурах

232

Тваринництво по видах тварин

233

Автотранспорт

234

Тракторний парк

235

Промислове виробництво

236

Живе тягло

237

Електрифікація

238

Громадське харчування

26

Готова продукція

26

За видами готової продукції

27

Продукція с/г виробництва

27

За видами продукції

30

Каса

301

Каса в національній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

313

Інші рахунки в банку в національній

валюті

36

Розрахунки з покупцями та

замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними

покупцями

1

2

3

4

37

Розрахунки з різними дебіторами

372

Розрахунки з підзвітними особами

374

Розрахунки за претензіями

375

Розрахунки за відшкодування завданих збитків

377

Розрахунки з іншими дебіторами

40

Статутний капітал

40

За видами капіталу

41

Пайовий капітал

41

За видами капіталу

42

Додатковий капітал

42

Інший додатковий капітал

43

Резервний капітал

43

За видами капіталу

48

Цільове фінансування і цільові

надходження

48

За об'єктами фінансування

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків у

національній валюті

640

Фіксований с/г податок

64

Розрахунки з податками й

платежами

641

Розрахунки за податками

642

Розрахунки за обов'язковими платежами

643

Податкові зобов'язання

645

Податок за забруднення НС

65

Розрахунки за страхування

651

За пенсійним забезпеченням

652

За соціальним страхуванням

653

За страхуванням на випадок безробіття

654

За індивідуальним страхуванням

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки за заробітною платою

70

Дохід від реалізації

701

Дохід від реалізації готової продукції

702

Дохід від реалізації товарів

703

Дохід від реалізації робіт, послуг

79

Фінансові результати

791

Результати основної діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізації готової продукції

902

Собівартість реалізованих товарів

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

91

Загально виробничі витрати

91

За видами витрат

92

Адміністративні витрати

92

За видами витрат

В таблиці 3.2. показано взаємозв'язок регістрів аналітичного і синтетичного обліку ПСП "Маяк":

Таблиця 3.2.

Регістри аналітичного і синтетичного обліку ПСП "Маяк"

Назва реєстрів синтетичного обліку

Код

Назва реєстрів аналітичного обліку

Код

1

2

3

4

Облік грошових коштів та грошових документів

Журнал №1 за кредитом рахунків 30,31,33

Відомість 1.1 за дебетом рахунка 30,

Відомість 1.2 за дебетом рахунка 31,

Відомість 1.3 за дебетом рахунка 33,

Зведений реєстр по касі за дебетом рахунків 30,31,33

1

2

3

4

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань

Розділ І Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 36,37,63,68)

Розділ ІІ Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов'язань (за кредитом рахунків 53,64)

Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками,

Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами,

Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками,

Відомість 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями,

Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

Облік необоротних активів

Розділ І Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 13)

Відомість нарахування зносу основних засобів

Облік витрат

Розділ І Журналу 5 за кредитом рахунків 90,92,93,94,95,97 і розділу ІІ Журналу 5 за кредитом рахунків з журналів 1,3,4,6

Розділ ІІІ Журналу 5 за кредитом рахунків 20,22,23,65,66,91,27

Книга заробітної плати (зведений реєстр),

Матеріальний звіт

М-19

Облік доходів і результатів діяльності

Журнал 6 за кредитом рахунків 70,71,74,79

Зведена відомість по реалізації

Облік власного капіталу

Журнал 7 за кредитом рахунка 48

Відомість 7.1 аналітичних даних рахунка 42 "Додатковий капітал",

Відомість 7.2 аналітичних даних рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

Головна книга

Бухгалтерська довідка


 
 

Цікаве

Загрузка...