WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

Будь-яка ланка облікового процесу повинна мати конкретну мету та зміст, інакше суть обліку як такого буде не розкрита. З метою поглиблення обліку та підвищення його значимості необхідно створити облік за центрами відповідальності, метою якого є самоконтроль за споживанням виробничих ресурсів та, в разі потреби, виявлення причин відхилень від нормативів. До завдань за центрами відповідальності належить формування собівартості продукції (робіт, послуг) та визначення валового прибутку, а також

Для ведення обліку наявності і руху поголів'я в бухгалтеріїгосподарства ПСП "Маяк" планом рахунків передбачений рахунок 21„Тварини на вирощуванні та відгодівлі " - рахунок господарськихресурсів за економічним змістом, основний, за структурою і призначеннямінвентарний, по відношенню до балансу активний. На дебеті відображаєтьсясальдо початкове і кінцеве, операції на надходження тварин, а покредиту – операції на вибуття тварин.

На ПСП "Маяк" всі первинні документи по обліку робочого часу і виробітку виробничих працівників, підписанні керівниками структурних підрозділів господарства, в строки, встановлені планом документообігу, здаються в бухгалтерію підприємства. В бухгалтерії ці документи перевіряються з точки зору правильності заповнення показників щодо кількості і якості продукції або об'єму виконаних робіт і використання затверджених розцінок. Така перевірка здійснюється шляхом співставлення документів по обліку праці з зустрічними документами. Крім того бухгалтерія перевіряє повноту і правильність заповнення реквізитів документів, а також правильність проведених арифметичних розрахунків. Перевірені первинні документи з обліку робочого часу і виробітку працівників, підписані особами які проводили перевірку, передаються керівнику підприємства або його заступнику для затвердження.

Нарахування заробітної плати за чергову або навчальну відпустку, а також при звільнені з роботи до закінчення місяця та всіх інших виплат за невідпрацьований час оформляється "Розрахунком по заробітній платі (оплаті праці)" (ф. № 74), де обчислюється середній заробіток за місяць і за день, показуються усі види оплати та утримань, а також визначається сума, що належить до виплати.

Перевірені і затверджені первинні документи з обліку робочого часу і виробітку виробничих працівників підлягають групуванню за об'єктами обліку і окремими працівниками. Для цього використовують "Журнал обліку робіт і затрат" (ф. № 37), "Накопичувальну відомість обліку використання машинно-тракторного парку" (ф. № 37а), "Накопичувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспорту" (ф. № 38), "Журнал обліку затрат в ремонтній майстерні" (ф. № 36), а також виробничі звіти (ф. № 18). Журнал (ф. № 37) ведеться по кожній бригаді або ланці (див. дод. 34). На його основі здійснюють щоденний контроль за дотриманням встановленої агротехніки вирощування сільськогосподарських культур і витрачанням матеріально-грошових засобів. Підсумкові дані журналу по культурах, видам робіт незавершеного виробництва в рослинництві, тваринництві, промислових виробництвах переносяться у виробничий звіт. Затрати у виробничому звіті групуються за кореспондуючими рахунками.

На протязі місяця первинні документи по обліку праці і виконаних робіт (облікові і дорожні листи, наряди, розрахунки і інші), групуються у зведеній (групувальній) відомості, в якій накопичуються дані про кількість годин, відпрацьованих кожним працівником за місяць, а також визначається сума нарахованої заробітної плати (оплати праці).

Після здійснення утримань визначають залишок заборгованості підприємства перед працівником на кінець місяця та суму, яка належить до видачі. Розрахунково-платіжні відомості, підписані керівником і головним бухгалтером підприємства, одночасно є особовими рахунками працюючих та оборотними відомостями до рахунку 70 "Розрахунки з оплати праці".

По закінченні трьох днів, встановлених для виплати заробітної плати, касир по кожному рядку платіжної відомості перевіряє підписи про одержання і підраховує суму виданої заробітної плати, а проти прізвищ осіб, які своєчасно не одержували заробітну плату, в графі "Розписка в одержанні" ставить штамп або пише від руки "Депоновано". Платіжна відомість закривається двома сумами: видано готівкою і депоновано.

Депоновані суми касир записує в реєстр невиданої заробітної плати (Ф.№ 1 П-ІІ). Після цього платіжні відомості і реєстр невиданої заробітної плати касир здає бухгалтеру для перевірки і виписки видаткового касового ордера про суму, яку потрібно внести на рахунок в банку. Видатковий касовий ордер реєструється в касовій книзі на загальних підставах. В об'яві на внесення готівкою вказується "Депоновані суми".

В подальшому кожна виплата депонованої заробітної плати здійснюється на підставі реєстру (або книги) невиданої заробітної плати і оформляється видатковим касовим ордером.

Таблиця 2.1

Перелік форм первинної облікової документації ПСП "Маяк"

Код форми

Назва форми

1

2

  1. ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

Ф № П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

Ф № П-2

Особова картка

Ф № П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу

Ф № П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

Ф № П-13

Табель обліку використання робочого часу

  1. ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Ф № П-53

Платіжна відомість

  1. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ф № КО-1

Прибутковий касовий ордер

Ф № КО-2

Видатковий касовий ордер

Ф № КО-3

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

Ф № КО-4

Касова книга

  1. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

Ф № 807

Авансовий звіт

  1. ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Код 0401002

Платіжне доручення

  1. ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ

Ф № М-2

Доручення

Ф № М-3

Журнал реєстрації виданих доручень

Ф № М-4

Прибутковий ордер

Ф № М-8

Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)

Ф № М-9

Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох-п'яти найменувань матеріалів )

Ф № М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Ф № М-12

Картка складського обліку матеріалів

Ф № М-14

Відомість обліку залишків матеріалів на складі

Ф № М-19

Матеріальний звіт

Ф № М-21

Інвентаризаційний опис

Ф № М-22

Акт №_на списання матеріалів відкритого зберігання

Ф № 28а

Лімітно-забірна картка №_

  1. ОБЛІК МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Ф № МШ-2

Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-4

Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів

  1. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Ф № ОЗ-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Ф № ОЗ-3

Акт на списання основних засобів

Ф № ОЗ-4

Акт на списання автотранспортних засобів

Ф № ОЗ-8

Картка обліку руху основних засобів

Ф № ОЗ-14

Розрахунок амортизації основних засобів

Ф № ОЗ-16

Розрахунок амортизації автотранспорту


 
 

Цікаве

Загрузка...