WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

Як видно за показниками таблиці, підприємство сплачує два види ПДВ – з реалізації с/г продукції власного виробництва і з реалізації продукції не с/г призначення (куплена).

Податок на додану вартість від реалізації с/г продукції власного виробництва перераховується на окремий рахунок в банку, з якого підприємство може перераховувати кошти за закупівлю ПММ, міндобрив та гербіцидів, насіння та господарського матеріалу, кормів, запчастин, електроенергію (див. дод. 12).

Платники фіксованого сільськогосподарського податку згідно із Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок " від 17.12.1998 р. № 320-ХІV, зі змінами і доповненнями, звільнені від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, збору на обов'язкове соціальне страхування, в тому числі на випадок безробіття, в частині нарахувань на фонд оплати праці (див. дод. 11)

3.2.5. Облік інших поточних зобов'язань

ПСП "Маяк" в пасиві балансу в статті "Інші поточні зобов'язання" відображає суму по 685 рахунку "Розрахунки за аліментами".

Перелік видів доходів, що враховуються при стягненні аліментів, регламентується Постановою №146. До таких видів доходів, зокрема, належать:

1. Основна зарплата (відповідно до посадового окладу, тарифної ставки, відрядних розцінок);

2. Усі види доплат і надбавок до зарплати;

3. Грошові і натуральні премії;

4. Оплата за понаднормову роботу, за роботу у святкові і вихідні дні;

5. Зарплата, що зберігається за час відпустки, а також отримана при звільненні компенсація за відпустку, невикористану протягом декількох років;

6. Зарплата, що зберігається за час виконання державних і суспільних обов'язків, а також в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

7. Винагорода за загальні річні підсумки роботи підприємств і організацій;

8. Одноразова винагорода (процентні надбавки) за вислугу років;

9. Допомога по державному соціальному страхуванню, а також допомога по тимчасовій непрацездатності, що встановлена в колективних сільськогосподарських підприємствах;

10. Доплати до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачувані за рахунок підприємств;

11. Суми, які виплачуються для відшкодування витрат у зв'язку з втратою непрацездатності внаслідок каліцтва чи погіршення здоров'я, за винятком сум відшкодування витрат на догляд за потерпілим, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;

12. Інші види заробітку і доходів, зазначені в Переліку № 146.

Аліменти утримуються з зарплати і додаткових виплат, як по основному місцю роботи, так і на роботі за сумісництвом. Якщо на тому самому підприємстві працівник крім основної зарплати одночасно одержує грошові виплати за роботу по сумісництву, аліменти стягуються як з основного заробітку, так і з доходів по сумісництву. Варто звернути увагу на особливості визначення доходів при стягненні аліментів у деяких категорій працівників.

У членів колективних сільськогосподарських підприємств відрахування здійснюються із сум, одержуваних за роботу в цих господарствах, включаючи вартість натуральних виплат.

У фермерів і осіб, що працюють у сільському господарстві на сімейному підряді, аліменти утримуються наприкінці року, після реалізації продукції, вирощеної у власному господарстві.

3.3. Облік власного капіталу

Згідно національних положень бухгалтерського обліку власним капіталом визнається частка в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Але це визначення не розкриває суті категорії - власний капітал.

Складові власного капіталу поділяються за двома критеріями. По-перше, за вимогами законодавства щодо реєстрації внесків учасників — виділяється статутний капітал, реєстрація якого є обов'язковою та інший не реєстрований капітал. По-друге, за джерелами створення — виділяється статутний і пайовий капітал які формуються за рахунок внесків засновників, резервний капітал - формується тільки за рахунок прибутку, формування додаткового капіталу проводиться за рахунок всіх джерел, що є в розпорядженні підприємства, зокрема, додаткові внески засновників, прибуток, вартість безоплатно наданих підприємству активів. Статутний і додатковий капітал виконують різні функції. Так, статутний капітал - це первісне джерело інвестування і формування майна підприємства. На відмиту від додаткового, він забезпечує регулювання відносин власності і управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму.

Капітал підприємства, створення різних резервів та отримання фінансування відображається на рахунках 4 класу нового плану рахунків бухгалтерського обліку. В пасиві балансу власний капітал і різні резерви відображаються в різних розділах, таким чином 1 розділ пасиву балансу включає в себе суми що відносяться тільки до власного капіталу. Одним з невід'ємних компонентів фінансової звітності є звіт про власний капітал. Зміст і форма даного звіту розкривається положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про власний капітал" і торкається підприємств, організацій і інших юридичних суб'єктів всіх форм власності за винятком банків і бюджетних організацій.

В першому розділі пасиву балансу ПСП "Маяк" відображено записи по таких статтях, як "Пайовий капітал", "Інший додатковий капітал" та "Нерозподілений прибуток (збиток)".

На відміну від господарських товариств в сільськогосподарських кооперативах закон не вимагає реєстрації в статуті розміру пайового капіталу кооперативу та не встановлює процедури проведення змін в розмірі пайового капіталу. Відповідно до цих особливостей законодавчого регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів і побудовано облік власного капіталу. Оскільки його розмір не зареєстрований, то відповідно і на кредиті рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковується фактично внесена сума пайового капіталу. Таким чином, не виникає потреби у використанні додаткового рахунку, тобто формування пайового фонду відображається безпосередньо на кредиті рахунку 41 "Пайовий капітал" в кореспонденції з дебетом рахунків, зазначених при відображенні фактичних внески засновників до статутного капіталу. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах або пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності.

Майно кооперативу відповідно до Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" поділяється на пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків та майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом.

Виходячи з норми Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" щодо визначення неподільного ті пайового фонду, слід визнати, що ці два фонди відповідають критеріям пайового капіталу, визначеним в інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа має право на отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу. Термін та інші умови отримання паю встановлюються статутом кооперативу. Виходячи з норм інструкції порядок обліку виділення паю буде наступним. В разі виділення паю грошима ця операція відображається за дебетом рахунку 41 "Пайовий капітал" та кредитом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках". В разі виділення паю члену кооперативу в натурі ця операція відображається за дебетом рахунку 41 "Пайовий капітал" та кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками", а виділення конкретних об'єктів відображається в кореспонденції з рахунком 67 "Розрахунки з учасниками".

Таблиця 3.13.

Порядок відображення операцій на рахунку 41 "Пайовий капітал" ПСП "Маяк"

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Формування пайового капіталу:

відображення внесків до неподільного фонду

відображення внесків до пайового фонду

30,10,11,12,14,15,18,20,21,22,23,26, 27,28,30, тощо

411

412

8

Виділення паю члену сільськогосподарського

кооперативу

на суму паю розрахованого на дату виходу в частині пайового фонду

в частині прибутку

412

443

672

672

8.3

засновника приватного підприємства та

фермерського господарства

422

672

8.4

оподаткування прибутковим податком

672

642

Облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку ведеться на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".


 
 

Цікаве

Загрузка...