WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП ""Маяк""" - Курсова робота

Порядок відображення операцій на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" в ПСП "Маяк" наведено у таблиці:

Таблиця 3.10.

Порядок відображення операцій на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" ПСП "Маяк"

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок

Операції по кредиту рахунку

1

Нараховані внески до фондів страхування у випадках, коли ці внески включаються до виробничої собівартості

23 "Виробництво"

2

Повернуто переплати або надходження коштів із фондів страхування

31" Рахунки в банках"

3

Нараховані внески до фондів страхування за рахунок нарахованої заробітної плати

66 "Розрахунки з оплати праці"

4

Нараховані внески до фондів страхування і віднесено до складу відповідних витрат

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності" 99 "Надзвичайні витрати"

Операції по дебету рахунку

1

Перераховано кошти до фондів страхування

31 "Рахунки в банках"

2

Списано заборгованість перед фондами страхування

74 "Інші доходи"

3.2.4. Облік розрахунків з бюджетом

Для узагальнення інформації про стан розрахунків підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, у плані рахунків передбачено рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами". Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

На кредиті рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, на дебеті — сплата податків, їх списання та належні до відшкодування з бюджету суми.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:

641 "Розрахунки за податками"

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

643 "Податкові зобов'язання"

644 "Податковий кредит"

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).

Для зручності на ПСП "Маяк" по кожному окремо взятому податку (податок на прибуток, податок на додану вартість, прибутковий податок, тощо) відкрито субрахунки другого порядку, наприклад 641.1 "Податок на додану вартість", 641.2 "Податок на прибуток", 641.4 "Податок з власників транспортних засобів", 641.5 "Податок на землю", 641.7 "Податок з доходів фізичних осіб".

На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки з страхування", тобто це розрахунки за платежами до інноваційного фонду, за розрахунками по збору за забруднення навколишнього середовища, за використання навколишнього середовища тощо.

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Порядок відображення операцій на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" на ПСП "Маяк" приведено у таблиці 3.11:

Таблиця 3.11.

Порядок відображення операцій на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" в ПСП "Маяк"

Зміст операції

Дебет рахунків

Операції по дебету рахунку

1

Перераховано кошти в погашення заборгованості по податках та платежах

31 "Рахунки в банках"

2

Одержано суми відшкодування податкових зобов'язань (напр. по ПДВ)

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

3

Зараховано переплату з одного виду податків в рахунок сплати інших

64 'Розрахунки за податками й платежами"

4

Списання заборгованості по податках та платежах у випадках, передбачених законодавством

74"Інші доходи"

Операції по кредиту рахунку

1

Нарахування податків, що включаються у собівартість виробництва

23"Виробництво"

2

Одержано на поточний рахунок відшкодування за податками та переплат платежів

31 "Рахунки в банках"

3

Утримано з оплати праці прибутковий податок

66 "Розрахунки з оплати праці"

4

Належить до сплати податків, що включаються до ціни реалізації

70 "Доходи від реалізації"

5

Нарахування податків, які включаються до складу витрат

91 92 93 94

"Загальновиробничі витрати"

"Адміністративні витрати"

"Витрати на збут"

"Інші витрати операційної діяльності"

6

Нарахування податку на прибуток та фіксованого податку

98 "Податки на прибуток"

Облік розрахунків по податках та інших обов'язкових платежах ПСП "Маяк" наведено в таблиці 3.12:

Таблиця 3.12.

Облік розрахунків по податках та інших обов'язкових платежах ПСП "Маяк"

Вид податку (платежу)

Об'єкт оподаткування

Джерело оплати

Ставка податку

Пільги, якими користується п-во

Код рахунку

Форма звітності

Місце подання

Строк подання

Податок на додану вартість (ПДВ)

Реалізована с/г продукція власного виробництва.

Реалізована продукція не с/г призначення

Власні кошти, продукція власного виробни-цтва

20%

20%

14010136

14010100

Податкова декларація з ПДВ

ДПІ

До 20 числа наступного місяця за звітним

Фіксований сільсько-госпо-дарський податок

Земельна ділянка, яка перебуває у власності

Власні кошти, продукція власного виробництва

Залежно від грошової оцінки землі по області +15% від вартова землі

До 1 січня 2009р.

14010130

Розрахунок фіксованого податку

ДПІ

До 31 січня

Орендна плата за землю

Земельні ділянки

Власні кошти, продукція власн-ого вироб-ництва

Згідно догово-ру оренди

-

14010120

Розрахунок земельного податку, договір оренди

ДПІ

До кінця місяця, наступного за звітним

Збір за забруднення

навколиш-нього природного

середовища

Обсяги викидів,ви-користа-ння пального відходів

Власні кошти, продукція власного виробництва

Фак-тичні обсяги викидів, використаного пально-го, розміще-но відходів

-

140101112

Розрахунок збору за забрудненнями навколишнього середовища

ДПІ

До 15 числа після звітного кварталу

Податок з власників

транспорт-них засобів та інших самохідних машин і механізмів

Транспорт

Власні кошти, продукція власного виробництва

За об'єм 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

Код пільги-12020010

12020100

Розрахунок суми податку з власників транспорт ран засобів

ДПІ

До 10 березня

Податок з доходів найманих осіб

Наймані особи

Власні кошти, продукція власного виробництва

15% до оплати праці за мінусом пенсійних внесків, фонду зайнято-сті, ф. на тим час. непрац.

-

14010154

Розрахунок суми податку з доходів найманих осіб

ДПІ

До кінця місяця, наступного за звітним


 
 

Цікаве

Загрузка...