WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

На рахунках зобов'язань (рахунки класу 6 "Поточні зобов'язання") ведеться облік :

  • короткострокових позик (рахунок 60);

  • розрахунків з постачальниками та підрядниками (рахунок 63);

  • розрахунків за податками і платежами (рахунок 64);

  • розрахунків зі страхування (рахунок 65);

  • розрахунків з оплати праці (рахунок 66);

  • розрахунків за іншими операціями (рахунок 68);

Ці рахунки об'єднує те, що на них ведуться розрахунки даного підприємства з кредиторами, заборгованість яких настає за фактом виконання договорів поставок матеріальних цінностей, отримання від них необоротних активів, отримання позик у банківських установах, зобов'язання за законом платити заробітну плату персоналу, робити відрахування за рахунок підприємства у пенсійний фонд, на соціальне страхування, за різними видами страхування, нараховувати дивіденди акціонерам тощо.

Варто наголосити, що не всі зобов'язання є залученими коштами, як це трактує теорія бухгалтерського обліку, адже відрахування до бюджету, акціонерам, на соціальні заходи не можна вважати залученими. Навпаки, за законом нарахування таких відрахувань передбачає зобов'язання погасити їх в установлені строки. Ці кошти не залучені, а вилучені з обороту.

Інша справа з кредиторською заборгованістю, коли у договорі поставок можна домовитися про відстрочення платежів на взаємо погоджених умовах. Така заборгованість дійсно є залученням, точніше – затримкою вилучення коштів з обороту, які тимчасово виконують функцію робочого капіталу на даному підприємстві.

3.2.2.1. Облік поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги

Розрахунки з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63, на якому відкривається два субрахунки : 631- для розрахунків із постачальниками в національній валюті, 632 – в іноземній валюті.

Рахунок 63 відкривається для розрахунків із постачальниками та підрядниками за отримані виробничі запаси, товари, роботи, послуги, які регулярно надаються на підставі укладених договорів.

У кредит рахунка 63 записується заборгованість у сумі, яка вказується у документах постачальника (як оплата за матеріали за договірними цінами, так і різного роду надбавки, збори, ПДВ тощо).

На субрахунку 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками ведеться облік розрахунків за отримані товарно – матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками і підрядниками.

На субрахунку 632 Розрахунки з іноземними постачальниками ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за отримані товарно – матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.

При розрахунках з постачальниками підприємства можуть використати такі документи для безготівкових розрахунків :

- платіжні доручення;

- платіжні вимоги – доручення.

У передбачених чинним законодавством випадках кошти з рахунків підприємства можуть зніматися без їх згоди (безакцептно).

Платіжне доручення – це доручення клієнта своєму банку перерахувати кошти з його розрахункового рахунку на рахунок одержувача коштів у визначеній сумі.

Платіжні доручення виписуються підприємством у 2 – х примірниках на визначених НБУ формах. Доручення приймається банком до оплати протягом 10 днів з дня виписки.

Використовуються для розрахунків за матеріали, товари, послуги, при авансових платежах, платежах в бюджет та фонди тощо.

Операції з оплати рахунків постачальників і відображаються в обліку записом :

Дебет 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками ;

Кредит 31 Рахунки в банках.

Платіжна вимога – доручення – це комбінований документ, який складається з двох частин :

- верхня – вимога постачальника (одержувача коштів) до покупця (платника) оплатити вартість поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- нижня – доручення платника до свого банку перерахувати вказану суму.

Верхня частина документу заповнюється постачальником і передається небанківським шляхом платникові, який дає свою згоду на оплату, заповнюючи другу частину документа. Заповнений документ покупець подає в банк для оплати.

Журнал господарських операцій

№ з.п.

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Перераховано з банківського рахунку постачальникам за придбані товари, роботи, послуги

631

311

2

Видано з каси постачальникам за товари, роботи, послуги

631

301

3

Придбано у постачальника:

  • виробничі запаси

  • МШП

  • товари

20

22

28

631

631

631

4

Погашено заборгованість перед постачальниками за рахунок кредитів банку

631

505

5

Погашено заборгованість перед постачальниками грошовими коштами

631

311,301

6

Відображено витрати на освітлення, опалення, інші комунальні послуги, плата за оренду офісу, плата за поточний ремонт офісу

92

63

7

Відображено витрати на комунальні послуги по приміщеннях складів або плата за їх оренду, поточний ремонт

93

63

8

Відображено витрати на комунальні послуги по об'єктах соціально – культурного призначення або плата за їх оренду, поточний ремонт, виконаний сторонніми організаціями

949

63

9

Відображено первісну вартість одержаних матеріалів

209

631

10

Одержано грошову компенсацію на поточний рахунок

311

631

3.2.2.2. Облік розрахунків з оплати праці

Згідно із Законом України "Про оплату праці" заробітна плата – це винагорода, обчислена, переважно, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно – ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Основним актом у сфері трудових відносин є Кодекс законів про працю. Він регулює трудові відносини працівників усіх підприємств незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої приналежності.

Розрахунки з оплати праці відображають взаємовідносини роботодавця з найманим персоналом. За виконану роботу робітники, спеціалісти, керівники отримують винагороду у вигляді заробітної плати. У діючій практиці склалося так, що заробітна плата нараховується після певного відпрацьованого часу. Така практика обумовлена зручністю нарахування заробітної плати з технічної точки зору, коли бухгалтерам легше обробити відповідну первинну документацію раз на місяць, ніж робити це кожного тижня. Але з економічної точки зору виходить, що не підприємство авансує гроші на заробітну плату, а персонал авансує кожного дня гроші своєму підприємству. Отже, заради справедливості повинно бути так, щоб за це авансування працівники отримували не лише компенсацію, пов'язану з рівнем інфляції, а й проценти за кредитування підприємства у розмірі ставки Національного банку. Такий порядок краще стимулював би своєчасну виплату заробітної плати, ніж грізні укази Президента.

До фонду оплати праці включаються : основна заробітна плата, додаткова заробітна плата й інші заохочувальні й компенсаційні виплати.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обовязків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок й відрядних розцінок для працівників і посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу, виконану понад встановлених норм, за трудові успіхи та винахідництво й особливі умови праці. Вона складається з доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій.

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії.

Для обліку заробітної плати служить рахунок 66, на якому відкривається субрахунок :

661 "Розрахунки за заробітною платою".

На рахунку 66 узагальнюється інформація про розрахунки з персоналом за всіма видами заробітної плати, премій, допомог, компенсацій.

У дебет рахунка 66 записується видача грошей працівникам із каси та різного роду утримання із заробітної плати відповідно до чинного законодавства .


 
 

Цікаве

Загрузка...