WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Повернено покупцю:

- надлишково отриману готівку

36

30

2

Відображено дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

36

70

3

Відображено курсову різницю в результаті перерахунку дебіторської заборгованості на дату отримання коштів

36

714

4

Погашено покупцем заборгованість за товари

30,11

36

5

Відображено суму авансу, виданого з каси працівнику на відрядження

372

301

6

Списано витрати в межах норм, оплачені з підзвітних сум і затверджені керівником, на відповідні рахунки витрат

91,92,93

372

7

Використано підзвітні суми для придбання основних засобів

10

372

8

Придбано підзвітною особою виробничі запаси, МШП, товари

20,22,28

372

9

Відображено податковий кредит з ПДВ за придбаними ТМЦ

64

372

10

Утримано із заробітної плати працівника підзвітні суми

66

372

11

Повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум

30

372

3.1.2.3. Облік запасів

Під виробничими запасами розуміють активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством.

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп, за допомогою карток складського обліку.

Для узагальнення інформації про наявність і рух запасів призначено рахунок 20 Виробничі запаси.

До нього відкривається субрахунок 209 Інші матеріали, який призначений для обліку відходів виробництва, невиправного браку, матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, палива або запасних частин, зношених шин, бланків суворого обліку (за вартістю придбання) тощо.

Згідно з П(С)БО 9 Запаси МШП визначаються за єдиним критерієм – строком служби менше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. До них відносяться: інструменти і приладдя, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, спеціальне взуття тощо.

Для обліку МШП використовується рахунок 22 Малоцінні швидкозношувані предмети.

Для МШП характерна багаторазова участь у виробництві та збереження натуральної (речової) форми.

Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів та однорідними групами, встановленими, виходячи з потреб підприємства, місцями зберігання, матеріально – відповідальними особами.

В бухгалтерському обліку МШП обліковуються за первісною вартістю.

Товаром називається річ, призначена для продажу або обміну на інші цінності.

Для обліку товарів у Плані рахунків призначено рахунок 28 Товари, до якого відкривається субрахунок 281 Товари на складі, на якому ведеться облік наявності та руху товарів, що знаходяться на оптових і розподільчих базах, складах.

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Придбані у постачальників :

 • виробничі запаси

 • МШП

 • товари

201

22

281

631

631

631

2

Придбані виробничі запаси за готівку підзвітною особою на вартість запасів без ПДВ

20

372

3

Придбані МШП за готівку підзвітною особою на вартість запасів без ПДВ

22

372

4

Надійшли товари від постачальників:

 • на вартість товарів

 • на собівартість реалізації

28

902

63

281

5

Списуються виробничі запаси ,МШП, товари на :

- загально виробничі потреби

 • адміністративні потреби

 • соціально - культурне призначення

 • збут

91

92

949

93

20, 22,28

20, 22,28

20, 22,28

6

Списується собівартість реалізованих товарів

902

281

7

Відображено первісну вартість одержаних матеріалів

209

631

8

Переведено до складу запасів активи, що були придбані як товар для продажу

20

28

9

Оплачено витрати на транспортування виробничих запасів, що надійшли

20

31

10

Оприбутковано за справедливою вартістю запаси, одержані в результаті обміну на неподібні активи

20

36

11

Повернуто товари, не використані при монтажу основних засобів

28

152

12

Відображено внутрішнє переміщення товарів зі складу на склад

28

28

13

Списано балансову вартість товарів, що обмінюються

90

28

3.1.3. Облік витрат майбутніх періодів

До витрат майбутніх періодів належать наступні витрати :

 • сплачені авансом орендні платежі;

 • оплата страхового полісу;

 • передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання;

 • витрати на оплату патентів тощо.

Облік витрат ведеться на активному, балансовому, операційному, звітно – розподільчому рахунку 39 Витрати майбутніх періодів, призначеному для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Списано вартість використаних запасів на витрати майбутніх періодів

39

20, 22

2

Оплачено витрати майбутніх періодів готівкою

39

30

3

Здійснено попередню оплату за торговий патент

39

311

4

Списано частину витрат майбутніх періодів на витрати звітного періоду

91, 92, 93

39

3.2.Облік зобов'язань

3.2.1. Облік довгострокових зобов'язань

Рахунок 50 Довгострокові позики призначений для обліку розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням.

За кредитом рахунку 50 Довгострокові позики відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом – погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Рахунок 505 Інші довгострокові позики в національній валюті призначений для обліку сум довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків) в національній валюті.

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Надійшли на рахунок в банку кредити

311

50

3.2.2. Облік поточних зобов'язань

Поточними називаються зобов'язання підприємств юридичним і фізичним особам, які повинні погашатися в ході операційного циклу (дванадцяти місяців з дати балансу).


 
 

Цікаве

Загрузка...