WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

3.1.2.2.Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та розрахунків з підзвітними особами

Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників використовується рахунок 36 Розрахунки з покупцями та замовниками.

Рахунок 36 Розрахунки з покупцями та замовниками призначений для обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, окрім заборгованості, забезпеченої векселем, а також узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками промислово – фінансових груп.

За дебетом рахунку 36 Розрахунки з покупцями та замовниками відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка включає ПДВ, акцизи, податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації; за кредитом – сума платежів, які надійшли на рахунки в банківських установах, в касу та інші види розрахунків.

До рахунку 36 Розрахунки з покупцями та замовниками відкриваються наступні субрахунки:

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями – для обліку розрахунків з покупцями та замовниками, що знаходяться на митній території України;

362 Розрахунки з іноземними покупцями – для обліку розрахунків з іноземними покупцями та замовниками з експортних операцій.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком, за кожною операцією.

На субрахунку 362 Розрахунки з іноземними покупцями, крім того, аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором. Аналітичний облік повинен бути організований таким чином, щоб своєчасно надавати управлінцям необхідну повну інформацію про стан розрахунків з дебіторами з метою оптимізації її обсягу та забезпечення своєчасного погашення.

Облік розрахунків з підзвітними особами

Більшість розрахунків підприємства здійснюється в безготівковій формі, а значна їх частина – готівкою через підзвітних осіб

Підзвітними особами є працівники підприємства, яким в обмежених розмірах видаються аванси на деякі операційно – господарські витрати, які не можуть бути здійснені безготівковими розрахунками, а також на відрядження.

Підзвітні суми – це суми, видані авансом штатним працівникам підприємства на певні строки на певні цілі, на проведення витрат, які неможливо здійснити через безготівкові розрахунки.

Підзвітні суми на підприємстві видаються на такі цілі :

  • на господарські видатки;

  • на службові відрядження.

Готівка на відрядження або під звіт видається працівникам підприємства на підставі їх письмової заяви за дозволом керівника в разі відсутності заборгованості працівника за раніш отримані аванси.

Організація обліку розрахунків з підзвітними особами передбачає виконання таких завдань :

  • визначення кола штатних посад, які мають право отримувати кошти під звіт;

  • встановлення ліміту підзвітних сум до отримання щодо кожного структурного підрозділу підприємства;

  • визначення механізму видачі грошей під звіт та порядку звітування за витраченими підзвітними коштами.

Для обліку розрахунків з підзвітними особами призначено рахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами". За дебетом рахунку відображається видача коштів підзвітній особі, за кредитом – списання затверджених сум на відповідні рахунки. Сальдо може бути як дебетовим, так і кредитовим.

Аналітичний облік ведеться за кожною підзвітною особою.

Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу, в якому зазначається : пункт призначення, назва підприємства або організації, куди відряджається працівник, термін й мета відрядження.

Наказ про направлення працівника у відрядження є підставою для видачі йому посвідчення на відрядження.

Посвідчення на відрядження – документ, який видається працівнику підприємства на підставі наказу (розпорядження) керівника для виконання службового доручення поза постійним місцем роботи, тобто у відрядженні.

На підприємстві ведуться спеціальні журнали обліку працівників, які вибувають у відрядження, і працівників, які прибувають з відрядження.

Працівники, які одержали готівку в підзвіт, зобов'язані подати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витрачені суми.

Авансовий звіт – документ типової форми, що подається підзвітними особами, в якому зазначаються отримані в підзвіт суми, фактично здійснені витрати, залишок підзвітних сум, або їх перевитрачання.

На рахунку 377 Розрахунки з іншими дебіторами відображається заборгованість, яка включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами.

Аналітичний облік на рахунку 377 Розрахунки з іншими дебіторами ведеться за кожним дебітором, видами заборгованості, термінами її виникнення та погашення

На рахунку 377 Розрахунки з іншими дебіторами також обліковуються розрахунки з працівниками підприємства за товари, продані в кредит, за надані позики.


 
 

Цікаве

Загрузка...