WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

3.Аналітичний та синтетичний облік господарських операцій підприємства

3.1.Облік активів

Таблиця

Вимоги до оцінки в обліку та звітності

Вид об'єкта обліку

Оцінка

В обліку

В звітності

1

2

3

Основні засоби

Первісна вартість

Залишкова вартість

Нематеріальні активи

Первісна вартість

Залишкова вартість

Первісна вартість

Чиста реалізаційна вартість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Теперішня вартість

За найменшою з двох оцінок: Первісна вартість або чиста реалізаційна вартість

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Теперішня вартість

Чиста реалізаційна вартість

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточна вартість

Чиста реалізаційна вартість

Грошові кошти

Сума внесків

Сума внесків

Інші оборотні активи

Сума внесків

Сума внесків

Статутний капітал

Сума внесків

Сума внесків

Нерозподілений прибуток

Сума внесків

Сума внесків

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Сума погашення

Сума погашення

Інші поточні зобов'язання

Сума погашення

Сума погашення

Витрати майбутніх періодів

Таблиця

Робочий план рахунків ТзОВ "ПКП Євразія"

Синтетичні рахунки

Субрахунки

Код

Назва

Код

Назва

10

Основні засоби

103

Будинки та споруди

106

Інструменти, прилади та обладнання

109

Інші основні засоби

12

Нематеріальні активи

123

Права на знаки для товарів

127

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

133

Знос інших нематеріальних активів

15

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

20

Виробничі запаси

209

Інші матеріали

2091

Рекламні матеріали

22

МШП

221

МШП

22100

МШП

28

Товари

281

Товари на складі (гурт)

30

Каса

301

Каса в національній валюті

3011

Каса підприємства

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

31101

Промінвест

31102

ТАС – Комерц банк

31103

Ощадбанк

31104

Індекс - Банк

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

3121

Розрахунковий рахунок в іноземній валюті

33

Інші грошові кошти

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

3610

Розрахунки за товар

3611

Інші розрахунки

362

Розрахунки з іноземними покупцями

37

Розрахунки з різними дебіторами

372

Розрахунки з підзвітними особами

377

Розрахунки з іншими дебіторами

39

Витрати майбутніх періодів

39

Витрати майбутніх періодів

40

Статутний капітал

40

Статутний капітал

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

50

Довгострокові позики

505

Інші довгострокові позики

60

Короткострокові позики

602

Короткострокові кредити банків

63

Розрахунки з постачальниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

632

Розрахунки з іноземними постачальниками

64

Розрахунки за податками і платежами

641

Розрахунками за податками

6411

Розрахунок за податком з доходів фізичних осіб

6412

Розрахунки за податком на прибуток

6415

Розрахунки по ПДВ

6417

Розрахунки по комунальному податку

643

Податкові зобов'язання

644

Податковий кредит

65

Розрахунки за страхуванням

651

За пенсійним забезпеченням

652

За соціальним страхуванням

653

За страхуванням на випадок безробіття

654

За індивідуальним страхуванням

66

Розрахунки за виплатами працівникам

661

Розрахунки за заробітною платою

68

Розрахунки за іншими операціями

685

Розрахунки з іншими кредиторами

6851

Інші розрахунки

70

Доходи від реалізації

702

Дохід від реалізації товарів

703

Дохід від реалізації робіт, послуг

71

Інший операційний дохід

714

Дохід від операційної курсової різниці

73

Інші фінансові доходи

732

Відсотки одержані

79

Фінансові результати

791

Результат основної діяльності

793

Результат іншої звичайної діяльності

90

Собівартість реалізації

902

Собівартість реалізації товарів

92

Адміністративні витрати

920

Адміністративні витрати

93

Витрати на збут

930

Витрати на збут

94

Інші витрати операційної діяльності

949

Інші витрати операційної діяльності

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

97

Інші витрати

977

Інші витрати звичайної діяльності

98

Податок на прибуток

981

Податок на прибуток від звичайної діяльності


 
 

Цікаве

Загрузка...