WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

Джерела формування майна ТЗоВ"ПКП Євразія":

  • грошові та матеріальні внески Засновника;

  • доходи , одержані від реалізації продукції , послуг, інших видів господарської діяльності;

  • кредити банків та інших кредиторів;

  • доходи від цінних паперів;

  • майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян. Товариство має право будувати, продавати, передавати за плату або безкоштовно іншим юридичним особам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або позичати будинки, автотранспортні засоби, сировину та інші матеріальні цінності, які належать Товариству, якщо це не заборонено законодавством, випускати й реалізувати цінні папери, закуповувати у підприємств та населення або одержувати від них безкоштовно споруди, сировину, матеріали, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

Організаційна структура підприємства зображена схемі 1.

0100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d46430100000000000100e1650000000001000000000300000000000000030000010000006c000000000000000000000008000000100000000000000000000000812900003219000020454d4600000100000300001000000002000000000000000000000000000000000500002003000040010000c800000000000000000000000000000000e20400400d0300160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000a901000002010000520000007001000001000000f1ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100b0ae11001000000014b2110094af11005251603214b211000caf1100100000007cb01100f8b111002451603214b211000caf11002000000049642f310caf110014b2110020000000ffffffff5c3cd300d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180ffffffff000000000008000000080000d4fb640601000000000000006000000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c0069006200720000000000410e0000d4af1100dee32e31e88d083234b3110040af11009c38273106000000010000007caf11007caf1100e878253106000000a4af11005c3cd3006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000000800000010000000010000000000c8410000c841000000000d000000010000004c000000040000000000000000000000a90100000201000050000000200000000900000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffab01000004010000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020201a901040000002e0118001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a0d0000000100040000000000a901020120b109001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100030000000000

Рис. 1. Організаційна структура ТЗоВ "ПКП Євразія"

  1. Організація та вимоги до первинного обліку

Працівники ТЗоВ"ПКП Євразія" дотримуються всіх вимог щодо оформлення і змісту первинної облікової документації.

Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначається директором цього підприємства. Проведення інвентаризації є обов'язковим : - при переданні майна, - у випадку ліквідації підприємства. Відповідальність за організацію інвентаризації несе директор Процик С. М., він і створює необхідні умови для її проведення, визначає об'єкти, кількість і терміни проведення інвентаризації.

Форма бухгалтерського обліку: це система взаємопов'язаних облікових реєстрів із певною методикою відображення в них господарських операцій з певною послідовністю

ТЗоВ "ПКП Євразія" використовує автоматизовану (комп'ютерну) форму обліку – "1С: Бухгалтерія".

За такого способу ведення обліку збирання, передавання, систематизація, оброблення облікової інформації здійснюється автоматизовано з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення. Дані з паперових носіїв первинної облікової інформації записують на машинні носії. На підставі введених даних автоматично робиться групування дебетових і кредитових оборотів за синтетичними й аналітичними рахунками, визначають сальдо, формують оборотні відомості і звітність. Вихідну інформацію подають у вигляді друкованих реєстрів за окремими рахунками бухгалтерського обліку.

Перевага "1С: Бухгалтерія" в тому, що автоматизація облікового процесу дає можливість підвищити оперативність і точність облікових даних, необхідних для управління підприємством.

Вимоги щодо зберігання на підприємствах бухгалтерських документів викладено у Положенні про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку.

Первинні документи та облікові регістри , що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси передаються до архіву.

Первинні документи та облікові регістри , що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства, установи зберігаються в бухгалтерії у спеціальних шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

Бланки суворої звітності зберігаються в сейфах ТЗоВ"ПКП Євразія" . Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються у хронологічному порядку , нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою до архіву.

Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства, визначається згідно з Переліком типових документів.

Таблиця

Перелік форм первинної документації ТЗоВ"ПКП Євразія"

Призначення

Назва

Код

Оформлення працівника на роботу

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

П-1

Відкривається на кожного працівника у відділі кадрів, до якої заносять відомості про працівника

Особова картка

П-2

Алфавітна картка

П-3

Наказ про переведення на іншу роботу

П-5

Наказ про надання відпустки

П-6

Список про надання відпустки

П-7

Наказ про припинення дії трудового договору

П-8

Застосовується для обліку використання робочого часу всіх категорій працюючих, для отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати, для складання статистичної звітності про відпрацьований час

Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати

П-12

Застосовується для обліку використання робочого часу працівників з твердим місячним окладом чи ставкою

Табель обліку використання робочого часу

П-14

Список осіб, які працювали у понаднормовий час

П-15

Лист на оплату простою не з вини працівника

Листок обліку простоїв

П-16

Документ для розрахунку заробітної плати і видачі її працівникам підприємства

Розрахунково – платіжна відомість

П-49

Розрахункова відомість

П-50,51

Особовий рахунок

П-54-А

Використовується для зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів; обліку введення об'єктів основних засобів в експлуатацію; оформлення внутрішнього переміщення основного засобу з одного підрозділу до іншого

Акт приймання – передачі основних засобів

ОЗ-1

Використовують при оформленні приймання – передачі основного засобу з капітального ремонту, реконструкції або модернізації

Акт приймання – здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів основних засобів

ОЗ-2

Використовується для оформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів при повній або частковій ліквідації

Акт на списання основних засобів

ОЗ-3

Використовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про наявність та рух всіх типів основних засобів на підприємстві. Заповнюється на підставі ОЗ – 1,2,3

Інвентарна картка обліку основних засобів

ОЗ-6

Використовується для реєстрації інвентарних карток

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

ОЗ-7

Заповнюється на підставі ОЗ – 6,14,15,16

Картка обліку руху основних засобів

ОЗ-8

Використовується у місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкту за матеріально відповідальними особами

Інвентарний список основних засобів

ОЗ-9

Використовується для розрахунку амортизації основних засобів на підставі ОЗ-2,6

Розрахунок амортизації основних засобів

ОЗ-14,15,16

Застосовується для реєстрації транспортних документів, пов'язаних з отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад підприємства

Журнал обліку вантажів, що надійшли

М-1

Призначений для списання бланків довіреностей

Акт списання бланків довіреностей

М-2а

Призначений для реєстрації виданих довіреностей

Журнал реєстрації довіреностей

М-3

Застосовується при прийнятті запасів на складі, заповнюється в день надходження запасів при відсутності розбіжностей з документами постачальника

Прибутковий ордер

М-4

Застосовується при прийнятті запасів, якщо є розбіжності з документами постачальника

Акт про приймання матеріалів

М-7

Використовується для обліку виробничих запасів на складі

Картка складського обліку матеріалів

М-12

Використовується для взаємозв'язку складського та бухгалтерського обліку

Відомість обліку залишків матеріалів на складі

М-14

Використовується для позначення одиниць запасів

Матеріальний ярлик

М-16

Складається МВО і передається до бухгалтерії; відображає рух запасів на складі за певний період

Матеріальний звіт

М-19

Застосовується для обліку зміни запасу інструментів

Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)

МШ-1

Застосовується для оформлення псування та витрат інструментів та інших МШП

Акт вибуття МШП

МШ-4

Застосовується для оформлення списання інструментів, що стали непридатними

Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні

МШ-5

Застосовується для списання морально застарілих, зношених МШП

Акт на списання МШП

МШ-8

Застосовується для оформлення надходження готівки в касу

Прибутковий касовий ордер

КО-1

Застосовується для оформлення видачі готівки з каси

Видатковий касовий ордер

КО-2

Здійснюється контроль за цільовим призначенням готівки, отриманої і витраченої підприємством

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

КО-3

Застосовується для обліку руху грошей у касі

Касова книга

КО-4

В акті наводиться характеристика, яка містить докладний опис об'єкта і порядок його використання, зазначаються якісні і кількісні показники.

Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

НА-1


 
 

Цікаве

Загрузка...