WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

Висновок

У першому розділі наведена організаційно – правова характеристика підприємництва відповідно до статуту і засновницьких документів, дозволів на здійснення діяльності. Визначено вплив структури підприємства на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Розглянуто облікову політику, спосіб обробки інформації, форма організації обліку.

У другому розділі описано порядок відображення господарських операцій з об'єктом обліку у первинних документах. Оцінено дотримання вимог до оформлення первинних документів на підприємстві.

У третьому розділі досліджено економічну характеристику об'єкту обліку. Наводяться вимоги до визнання, підходи до класифікації та оцінки відповідних статей . Описано організацію аналітичного та синтетичного обліку об'єктів обліку. Оцінено відповідність призначення і порядку ведення рахунків бухгалтерського обліку чинним нормативним документам. Вказано відповідність регістрів аналітичного і синтетичного обліку своєму призначенню

У четвертому розділі вивчено порядок формування відповідних показників фінансової звітності на підставі даних обліку.

Список використаної літератури

 1. Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996 –XIV

 2. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003р. № 889-4

 3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"

 4. Закон України "Про податок на додану вартість"

 5. Закон України "Про комунальний податок"

 6. Закон України " Про відпустки" № 504/96 – ВР від 15.11.1996р.

 7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003. № 1058 -4

 8. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" № 1533-ІІІ від 02.03.2000р.

 9. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р. №2213.

 10. Закон України

 11. П(С)БО 1 Загальні вимоги до фінансової звітності

 12. П(С)БО 2 Баланс

 13. П(С)БО 3 Звіт про фінансові результати

 14. П(С)БО 4 Звіт про рух грошових коштів

 15. П(С)БО 5 Звіт про власний капітал

 16. П(С)БО 7 Основні засоби

 17. П(С)БО 8 Нематеріальні активи

 18. П(С)БО 9 Запаси

 19. П(С)БО 11 Зобовязання

 20. П(С)БО 16 Витрати

21. П(С)БО 17 Податок на прибуток

22. П(С)БО 26 Виплати працівникам

23. Бабіч В. В. , Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навчальний посібник. – 2-ге видання, без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 288с.

24. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник . За ред. П. Л. Хом'яка, В. І. Лемішовського. – 6 –те видання, доп. І перероб. – Львів : НУ "Львівська політехніка" ( Інформаційно – видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ – Інститут післядипломної освіти"), "Інтелект - Захід", 2007. – 1200 с.

25 Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студентів спец. Облік і аудит ВНЗ. / За ред.. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – 5 –те вид., доп. І перероб. – Житомир : ПП "Рута", 2003. – 726 с.

26. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік : Підручник. – 2-ге видання, перероб. і доп. – К.: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2006. – 659 с.

27. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік : Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 659 с.

28. Пушкар М. С. Фінансовий облік : Підручник: - Тернопіль : Карт - бланк, 2002. – 628 с.

29. Чабанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік. Посібник, К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 672 с.

Додатки

 1. Статут

 2. Баланс за 2007р, 1 квартал 2008 р.

 3. Звіт про фінансові результати за 2007р, 1 квартал 2008 р.

 4. Оборотно -сальдова відомість за 2007р, 1 квартал 2008 р.

 5. Журнали – ордери і відомості по рахунках за березень 2008 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...