WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

3.4. Облік доходів

Для визнання доходу необхідним є не тільки надходження активу або зменшення зобов'язання, але й фінансовий наслідок цих подій, тобто збільшення власного капіталу (окрім внесків власників). Отже, дохід визнається у момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, які обумовлюють збільшення власного капіталу.

Доходи відображаються в обліку та звітності з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат, що передбачає відображення в обліку та фінансовій звітності доходів і витрат у момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Принцип нарахування повинен застосовуватися одночасно з принципом відповідності, згідно з яким витрати визнаються у Звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами.

Дохід визнається за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена.

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства призначені рахунки класу 7 Доходи і результати діяльності.

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 Страхові платежі, протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 Фінансові результати.

Для обліку доходів на підприємстві передбачено застосування наступних бухгалтерських рахунків :

70 Доходи від реалізації

71 Інший операційний дохід

73 Інші фінансові доходи

Облік доходів від реалізації

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг призначено рахунок 70 Доходи від реалізації.

Рахунок 70 Доходи від реалізації має такі субрахунки :

702 Дохід від реалізації товарів

703 Дохід від реалізації робіт, послуг

За кредитом цих субрахунків відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків; списання у порядку закриття на рахунок 79 Фінансові результати.

На субрахунку 702 Дохід від реалізації товарів узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 Дохід від реалізації робіт, послуг узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг.

Облік інших операційних доходів

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку 71 Інший операційний дохід.

За кредитом рахунку 71 Інший операційний дохід відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом – суми непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 79 Фінансові результати.

Рахунок 71 Інший операційний дохід на підприємстві має лише один субрахунок :

714 Дохід від операційної курсової різниці.

На субрахунку 714 Дохід від операційної курсової різниці узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підприємства, пов'язаними з операційною діяльністю підприємства.

Облік інших фінансових доходів

Для обліку доходів, які виникають в ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 Дохід від участі в капіталі призначено рахунок 73 Інші фінансові доходи.

Рахунок 73 Інші фінансові доходи має один субрахунок :

732 Відсотки одержані

На субрахунку 732 Відсотки одержані узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 Дивіденди одержані, зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Віднесено на фінансовий результат основної діяльності в кінці звітного періоду суму нарахованої амортизації

79

92

2

Списуються витрати на збут

791

93

3

Списано суму витрат, пов'язаних з адміністративною діяльністю підприємства, на фінансовий результат

791

949

4

Списання виручки для формування фінансових результатів (сума виручки без ПДВ)

702

791

5

Списується собівартість товарів

791

902

6

Відображено результатів основної діяльності

791

441

7

Одержано виручку від реалізації товарів, робіт і послуг споживачам

30, 31

702, 703

8

Виставлено рахунок покупцю за відвантажені на його адресу товар, виконані роботи і послуги

36, 37, 68

702, 703

9

Відображено ПДВ із суми виручки від реалізації

702, 703

64

10

Списано доходи від реалізації за вирахуванням ПДВ

702

791

11

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованого товару

791

702

12

Відображено дохід від операційної курсової різниці

30,31,36,37

714

13

Відображено суму податків та платежів, отриманих у складі іншого операційного доходу

71

64

14

Списано інший операційний дохід на фінансові результати

71

791

Облік витрат

Облік собівартості реалізації

Будь – які ресурси, які використовуються в операційній діяльності підприємства, в кінцевому підсумку повинні знайти відображення у витратах за елементами, а пізніше – у собівартості продукції чи витратах операційної діяльності.

Витрати – зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

У загальній системі показників, що характеризують ефективність господарювання підприємства основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що її формують.

У собівартості продукції як синтетичному показнику відображаються всі аспекти діяльності підприємства. Від рівня собівартості продукції при інших незмінних умовах залежить рівень прибутку. Чим економічніше підприємство використовує матеріальні, трудові та фінансові ресурси у процесі виконання робіт і надання послуг, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим буде прибуток і рівень рентабельності продукції

Узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг ведеться на рахунку 90 Собівартість реалізації.

За дебетом рахунку 90 на підставі бухгалтерських довідок, накладних, рахунків відображається собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг, фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом – списання на рахунок 79 Фінансові результати, яке оформлюється довідкою бухгалтерії. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках 92, 93, 94.

Рахунок 90 Собівартість реалізації має субрахунок 902 Собівартість реалізованих товарів, призначений для відображення собівартості реалізованих товарів.

Облік адміністративних витрат

Відповідно до П(с)БО 16 Витрати витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.


 
 

Цікаве

Загрузка...