WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Сплачено з рахунку податки, збори, платежі до бюджету

641

311

2

Нараховано податковий кредит по ПДВ за наявності податкової накладної

641

631

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

4

Відображено податкові розрахунки з ПДВ

644

37

5

Включено суму ПДВ до податкового кредиту

641

631

6

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

702

641

7

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

377

641

8

Нараховано податок на прибуток

9

Нараховано ПзДФО

10

Нараховано податки, які включені в обсяг реалізації (за рахунок коштів покупців):

 • реалізація товарів

 • реалізація робіт, послуг

702

703

641

641

11

Нараховано податки, які включають у витрати підприємства, крім податків на придбання:

- адміністративне призначення

- призначені для збуту

- по об'єктах соціально – культурного призначення

92

93

949

641

641

641

3.2.2.5. Облік інших поточних зобов'язань

Розрахунки за іншими операціями відображаються на рахунку 68 Розрахунки за іншими операціями, до якого відкривається субрахунок :

685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

У дебеті субрахунка 685 відображається передача грошових коштів та майнових активів іншим юридичним та фізичним особам, а в кредиті – отримання від них грошей, майна, робіт, послуг.

Отже, сальдо за розрахунками з різними дебіторами може бути дебетовим чи кредитовим, тому в оборотній відомості аналітичного обліку треба виводити сальдо за кожною організацією чи особою окремо, кредитове – в пасиві

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Оплачено вартість консультаційних послуг

685

311

2

Відображення суми, нарахованої за консультаційні, інформаційні, посередницькі послуги, інші витрати, пов'язані з придбанням необоротних активів

152

685

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

4

Витрати на послуги зв'язку

92

685

Облік власного капіталу

Власний капітал – це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності та використовуються ним для формування його активів.

Для обліку власного капіталу передбачено такі рахунки :

40 Статутний капітал;

44 Нерозподілені прибутки ( непокриті збитки).

Статутний капітал – це зареєстрована вартість простих і привілейованих акцій для акціонерних товариств та офіційно зареєстрований у статутних документах сукупний внесок засновників для інших підприємств.

Джерелами формування статутного капіталу є грошові та матеріальні внески засновників. Вклад, оцінений в гривнях, становить частку засновників у статутному капіталі.

Учасники та засновники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають по зобов'язаннях товариства в межах їх вкладу в статутному капіталі, акціонери – у межах належних їм акцій.

Статутний капітал формується за рахунок внесків його засновників у вигляді :

 • грошових коштів;

 • будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей;

 • прав користування землею, водою, іншими природними ресурсами та авторських прав;

 • інших матеріальних прав.

Збільшення статутного капіталу може бути здійснене лише після здійснення всіма учасниками своїх внесків повністю.

Статутний капітал може здійснюватись за рахунок :

 • додаткових внесків учасників;

 • належних учасникам дивідендів;

 • нерозподіленого прибутку.

Для прийняття рішення про зменшення статного капіталу товариства необхідна згода всіх його учасників та відсутність заперечень з боку кредиторів цього підприємства. Для цього підприємство має опублікувати відповідне повідомлення в пресі. Зменшення статутного капіталу можливе при виході або виключення учасника з товариства. Ці варіанти потребують також змін у засновницьких документах, розрахунку з учасником. Такому учаснику мають бути повернуті :

 • сума його внеску у статутному капіталі;

 • вартість частини майна, пропорційна його внеску у статутному капіталі;

 • частина прибутку, отримана товариством у поточному році.

Рахунок 40 використовують для формування стартового капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку має відповідати розмірові статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – це сума доходу, реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

Рахунок 44 призначений для обліку власного капіталу, який створюється в процесі господарської діяльності, але не є статутним капіталом. Цей капітал належить власникам і спрямовується на задоволення потреб суб'єкта господарювання, проте він не закріплений за частками за кожним з учасників.

За кредитом рахунку 44 відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету – збитки і використання прибутку.

Виправлення помилок за минулий рік, які виявлені в поточному році, відображають кореспонденцію рахунку 44 з відповідними рахунками бухгалтерського обліку.

Рахунок 44 має такі субрахунки :

441 Прибуток нерозподілений

443 Прибуток, використаний у звітному періоді.

Субрахунок 441 Прибуток нерозподілений призначений для відображення наявності та руху нерозподіленого прибутку.

Субрахунок 443 Прибуток, використаний у звітному періоді призначений для відображення розподілу прибутку між власниками, інше використання прибутку в поточному періоді.

Журнал господарських операцій

№ з. п.

Зміст

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Списано фінансовий результат на нерозподілений прибуток

79

441

2

За підсумками звітного періоду зменшено суму нерозподіленого прибутку на суму прибутку, використаного у звітному році

441

443

3

Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку

443

40


 
 

Цікаве

Загрузка...