WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

Субрахунок 661 Розрахунки за заробітною платою призначений для обліку розрахунків з персоналом.

Згідно зі статтею 74 КЗпП кожен працівник, який перебуває у трудових відносинах з підприємством , має право на оплачувану відпустку із збереженням за її період місця роботи і заробітної плати.

Державні гарантії права на відпустки, визначення умов, тривалості і порядку надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я , а також виховання дітей, задоволення власних потреб та інтересів, всебічного розвитку особи встановлює Закон України "Про відпустки" № 504/96 ВР від 15 листопада 1996 року.

Відпустки поділяються на :

- Щорічні:

основна – не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік;

додаткова за шкідливі та важкі умови праці – 35 календарних днів;

додаткова відпустка за особливий характер праці – 35 календарних днів;

інші додаткові відпустки – 7 календарних днів;

- Додаткові відпустки в зв'язку з навчанням;

- Творчі відпустки

- Соціальні відпустки

- Відпустки без збереження заробітної плати.

Загальна тривалість основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.

У разі тимчасової непрацездатності працівника йому надається допомога з тимчасової непрацездатності

Розрахунок розміру допомоги з тимчасової непрацездатності :

Одержувачі допомоги

Страховий стаж

Розмір допомоги, в % до середньої заробітної плати

1

Застраховані особи

До 5 років

60

2

Застраховані особи

Від 5 до 8 років

80

3

Застраховані особи

Понад 8 років

100

4

Застраховані особи

Незалежно від страхового стажу 100 % середньої заробітної плати

Віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи

Одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

Ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

При отриманні допомоги по вагітності та пологах

Керівництво підприємства з метою вирішення соціальних потреб своїх працівників може надавати їм матеріальну допомогу. Матеріальна допомога має пільги щодо оподаткування. Матеріальна допомога, що має систематичний характер, яка надана всім працівникам, відноситься до додаткової заробітної плати. Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, не належить до фонду оплати праці і страхові внески на ці суми не нараховуються.

Матеріальна допомога не оподатковується якщо:

 • якщо працівник має право на отримання податкової соціальної пільги;

 • сума матеріальної допомоги протягом року не перевищує граничної суми доходу, який має право на отримання податкової соціальної пільги, встановленої на 1 січня відповідного року

Матеріальна допомога, яка оподатковується податком з доходів фізичних осіб, включається до затрат підприємства, а неоподатковувана оплачується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядження підприємства.

Із сум нарахованої заробітної плати здійснюються обов'язкові та добровільні утримання :

Обов'язкові утримання включають :

 • податок з доходів фізичних осіб;

 • внески до Пенсійного фонду;

 • внески на соціальне страхування на випадок тимчасової втрати непрацездатності;

 • внески на соціальне страхування на випадок безробіття;

 • утримання за виконавчими листами.

Оподаткування доходів працівників здійснюється за вимогами ЗУ "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 р. № 889 – ІV. Об'єктом оподаткування є загальний місячний оподатковуваний дохід працівника, до складу якого відносять доходи у вигляді заробітньої плати, інші виплати і винагороди, нараховані працівникові згідно з умовами трудового або цивільно-правового договору.

Згідно ЗУ "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 р. № 889 – ІV, платник податку має право на отримання податкової соціальної пільги.

Розмір ставки податку на доходи та розмір податкової соціальної пільги

2004 р.

2005р

2006р.

З 2007 р

Ставка податку на доходи фізичних осіб (у відсотках до бази оподаткування)

13 %

15 %

Розмір ПСП (У відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року)

30%

50%

100%

100%

Обов'язки по обліку робочого часу та нарахуванню зарплати між працівниками бухгалтерії ТЗоВ"ПКП Євразія" не розподілені. Проте документи по нарахуванню заробітної плати заповнюються своєчасно. До бухгалтерії подаються списки прийнятих і звільнених з роботи, а головний бухгалтер ТЗоВ"ПКП Євразія" здійснює перевірку місячних нарахувань по заробітній платі.

На підприємстві затверджений штатний розклад, та укладені з усіма працівниками трудові угоди. На підприємстві ведеться табель обліку робочого часу .

При прийняті на роботу нового працівника підприємство заключає з ним трудовий договір. Заробітна плата робітникам та службовцям, виплачується в строки зазначені в колективному договорі (7 і 23 числа кожного місяця).

Первинним документом для нарахування заробітної плати є Табель обліку робочого часу, розрахунок, лист обліку тимчасової непрацездатності, розрахункова відомість Проводиться видача заробітної плати за платіжними відомостями. У лівій частині Розрахунково-платіжної відомості записують суми всіх видів нарахованої заробітної плати, а в правій – утримання за її видами і суми до видачі.

На ТЗоВ"ПКП Євразія" штат працівників складає 18 осіб і заробітна плата видається всім вчасно без депонування.

Аналітичний облік для розрахунків з працівниками ведеться в розрахункових та розрахунково-платіжних відомостях за даними яких складається журнал операцій. Всі документи по розрахунках з персоналом ведуться автоматизованим обліком.

Журнал господарських операцій

№ з.п.

Зміст

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Видана з каси заробітна плата, допомоги, відпускні та інші виплати

661

301

2

Виплачена заробітна плата іншими коштами

66

33

3

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятих придбанням інших необоротних активів

152

661

4

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятих обслуговуванням об'єктів соціально – культурного призначення

949

661

5

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятих збутом

93

661

6

Нараховано заробітну плату працівникам адміністративно – управлінського персоналу

93

661

7

Нараховано лікарняні за рахунок коштів підприємства

92,93,949

661

8

Нараховано лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування

652

661

9

Утримано з доходів працівників у погашення позики, наданої підприємством

661

377

10

Утримано з доходів за виконавчими листами

661

685

11

Утримано із заробітної плати працівників неповернуті своєчасно підзвітні суми

331

372

12

Утримання із заробітної плати працівників

 • ПзДФО

 • Суму збору до Пенсійного Фонду

 • Суму внеску на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та витратами, зумовленими народженням та похованням

 • Суму збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

 • Суму грошових коштів, перерахованих підприємством за навчання працівників, лікування в медичних закладах

 • Вартість товарів, робіт, послуг, придбаними працівниками у підприємства

 • Суму страхових внесків на індивідуальне страхування

661

661

661

661

661

661

661

641

651

652

653

685

70

654


 
 

Цікаве

Загрузка...