WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі ""ПКП Євразія""" - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни "Фінансовий облік ІІ"

на тему:

"Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, на прикладі " ПКП Євразія "

Виконала:

Керівник:

Рівне – 2008

Зміст

Вступ

 1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 2. Організація та вимоги до первинного обліку

 3. Аналітичний та синтетичний облік господарських операцій підприємства Облік активів

Облік необоротних активів

Облік оборотних активів

3.1.2.1.Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами..

3.1.2.2. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та розрахунків з підзвітними особами

3.1.2.3. Облік запасів

Облік витрат майбутніх періодів

Облік зобов'язань

Облік довгострокових зобов'язань

3.2.2. Облік поточних зобов'язань

3.2.2.1. Облік поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги..............

3.2.2.2. Облік розрахунків з оплати праці.........................................

3.2.2.3. Облік розрахунків зі страхування.........................................

3.2.2.4. Облік розрахунків з бюджетом..............................................

3.2.2.5. Облік інших поточних зобов'язань........................................

3.3. Облік власного капіталу..........................................................

3.4. Облік доходів......................................................................

3.5. Облік витрат.......................................................................

4. Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства............

5. Індивідуальне завдання..............................................................

Висновки...............................................................................

Список використаної літератури.............................................

Додатки

Вступ

Курсова робота з фінансового обліку виконується на прикладі бухгалтерської та іншої документації ТЗоВ"ПКП Євразія".

Обєктом дослідження курсової роботи є приватне підприємство ТЗоВ"ПКП Євразія".

Завдання курсової роботи з фінансового обліку полягає в наступному:

- систематизувати, розширти, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обіку , набуті під час вивчення курсу "Фінансовий облік I ", і "Фінансовий облік II ";

- перевірити вміння застосувати ці знання для оцінки постановки обліку на підприємстві ТЗоВ"ПКП Євразія" і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;

- розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

У першому розділі потрібно навести організаційно – правова характеристику підприємництва відповідно до статуту і засновницьких документів, дозволів на здійснення діяльності. Визначити вплив структури підприємства на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Розглянути облікову політику, спосіб обробки інформації, форма організації обліку.

У другому розділі описати порядок відображення господарських операцій з об'єктом обліку у первинних документах. Оцінити дотримання вимог до оформлення первинних документів на підприємстві.

У третьому розділі дослідити економічну характеристику об'єкту обліку. Навести вимоги до визнання, підходи до класифікації та оцінки відповідних статей . Описати організацію аналітичного та синтетичного обліку об'єктів обліку. Оціненити відповідність призначення і порядку ведення рахунків бухгалтерського обліку чинним нормативним документам. Вказати відповідність регістрів аналітичного і синтетичного обліку своєму призначенню

У четвертому розділі вивчити порядок формування відповідних показників фінансової звітності на підставі даних обліку.

 1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКП Євразія" створено з метою задоволення суспільних потреб у продукції виробничо – технічного та іншого призначення, товарах народного споживання, роботах і послугах, отримання прибутку та реалізації економічних та соціальних інтересів Учасників та працівників Товариства.

Предметом діяльності Товариства є :

 • торговельна, торговельно – закупівельна , торговельно – посередницька і комісійна діяльність, здійснення оптової і роздрібної торгівлі на внутрішньому і зовнішніх ринках ;

 • надання дилерських, транспортних, експедиційних, посередницьких, агентських, маркетингових, юридичних, управлінських, брокерських, інноваційних, консигнаційних, побутових, експертних та інших послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі іноземним;

 • виробництво, переробка різноманітної продукції, в тому числі продукції виробничо – технічного призначення та товарів народного споживання, їх реалізація ;

 • будівельна діяльність, в тому числі виконання проектних, проектно – вишукувальних, проектно – кошторисних, монтажних, ремонтних, пусконалагоджувальних, опоряджувальних робіт, зведення несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж ;

 • інвестиційна діяльність;

 • купівля, продаж, оренда, лізинг нерухомості, обладнання, транспортних засобів, землі та іншого майна ;

 • проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;

 • розробка, виробництво та впровадження нових видів техніки та перспективних технологічних процесів у всіх галузях народного господарства ;

 • надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів усіма видами транспорту, транспортно – експедиційне обслуговування ;

 • надання послуг у сфері громадського харчування , створення та утримання барів, кафе, ресторанів ;

 • виробництво хімічних речовин, в тому числі пестицидів та агрохімікатів ;

 • оптова та роздрібна торгівля хімічними речовинами, в тому числі пестицидами та агрохімікатами ;

 • виробництво засобів упаковки ;

 • ведення товарного сільськогосподарського виробництва, будь – яка інша діяльність у сфері агропромислового комплексу;

 • оціночна діяльність ;

 • соціологічні дослідження;

 • надання послуг телефонного зв'язку ;

 • надання послуг радіозв'язку ( з використанням радіочастот);

 • проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів ;

 • організація та ведення готельного господарства, створення та експлуатація кемпінгів, автостоянок тощо ;

 • надання фінансових послуг, отримання кредитів від резидентів та нерезидентів ;

 • надання освітніх послуг;

 • операції у сфері поводження з небезпечними відходами ;

 • організація та проведення тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей ;

 • проведення дезінфекційних, дератизаційних робіт;

 • постачання та зберігання природного газу ;

 • розробка, виготовлення та реалізація спеціальних пристроїв ( у тому числі іноземного виробництва ) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації;

 • розробка, виробництво, впровадження, ввезення , вивезення, реалізація, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

 • виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва ;

 • пошук (розвідка) корисних копалин ;

 • виконання і реалізація науково – технічної продукції ;

 • надання та отримання позик, факторинг, благодійництво;

 • та інше ( див. дод. 1)

Головною метою діяльності Товариства є розширення послуг та збільшення робочих місць у галузі зайнятості населення, задоволення суспільних потреб й його продукції, роботах , послугах та реалізація на базі одержаних прибутків соціальних і економічних інтересів трудового колективу.

Місцезнаходження юридичної особи : 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 18, к. 2.

Засновниками і Учасниками Товариства є громадяни України Процик Сергій Мирославович та Процик Віолетта Василівна.

Майно, засоби і прибуток ТЗоВ"ПКП Євразія"

Товариство з Власником :

 • майна та грошових коштів, переданих йому засновником;

 • продукції товарів, послуг, вироблених внаслідок господарської діяльності;

 • одержаних доходів, а також іншого майна, набутих на підставах, не забороненим законодавством України;


 
 

Цікаве

Загрузка...