WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

Основні засоби— матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх упроцесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об'єкт основних засобів— закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предмети? одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійною.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Група основних засобів— сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів призначено рахунок 10 "Основні засоби". За дебетом рахунку відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; за кредитом — вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів; сума уцінки основних засобів.

Метрологічні засади формування інформації про основні засоби П(с)БО №7 "Основні засоби". Згідно П(с)БО 7 визначають наступні вартість ОЗ:

 1. Первісна вартість.

 2. Амортизація.

 3. Вартість, що амортизується.

 4. Ліквідаційна вартість.

 5. Справедлива вартість.

У Наказі "Про облікову політику ВАТ "Рівненський центральний універмаг" зазначається, що основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 500грн.

Групування основних засобів в аналітичному обліку проводиться згідно з вимогами Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 №291.

Початкову оцінку об'єкта основних засобів здійснювати по собівартості згідно П(с)БО 7. Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів та нематеріальних активів прийняти рівною 0.

Усі операції на підприємстві, які пов'язані з рухом ОЗ оформлюються первинними документами. Приймання в експлуатацію здійснює комісія призначена наказом керівника підприємства. Введення в дію ОЗ оформлюється актом приймання – передачі (внутрішнього переміщення ОЗ). При придбанні у постачальника, акт складають в одному примірнику.

Синтетичний облік придбання ОЗ ведеться на рахунку 15 "Капітальні інвестиціі" та 10 "Основні засоби "

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю; сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:

 • 101 "Земельні ділянки"

 • 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"

 • 103 "Будинки та споруди"

 • 104 "Машини та обладнання"

 • 1041 "Комп'ютерна та офісна техніка"

 • 1042 "Касове обладнення"

 • 1043 "Холодильне обладнання"

 • 1044 "Інше технічне обладнання"

 • 1045 "Торгівельне обладнання"

 • 105 "Транспортні засоби"

 • 151 "Легкові автомобілі"

 • 106 "Інструменти, прилади та інвентар"

 • 1061"Меблі офісні"

 • 1062"Інструменти"

 • 109 "Інші основні засоби"

 • 1091"Інші основні засоби"

Таблиця 3.3.

Облік основних засобів

Зміст господарських операцій

Д

К

I. Надходження ОЗ

1. придбання основних засобів за плату

- відображається вартість основних засобів (без ПДВ)

152

6312

- ПДВ 20% від вартості

6441

6312

-відображається податковий кредит від придбання ОЗ

6415

6441

- відображається вартість транспортних послуг на доставку, установку, монтаж викон.сторонніми організаціями (без ПДВ)

152

6314

-ПДВ 20% від вартості послуг

6441

6314

-відображається податковий кредит від надання транспортних послуг,монтажа

6415

6441

- введений об'єкт в експлуатацію

103

152

2. будівництво основних засобів власними силами

- списано матеріали та мшп на буд.роботи

152

205,209,

22

- нарахована заробітня плата за буд.роботи

152

661

- нараховані внески на пенсійне та соц. страхування

152

651,652,

653,656

- відображені витрати на розробку технічних умов, отр. дозвіл на буд. та інші послуги, які надаються сторонніми організаціями (без ПДВ)

152

6312

- ПДВ 20% від вартості послуг

6441

6312

-відображається податковий кредит від вартості послуг на розробку технічних умов

6415

6441

- введений об'єкт в експлуатацію

103

152

3.Нарахування амортизації

- виробничого призначення

831

131

Документування основних засобів на підприємство оформлюється первинними документами, що визначені наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" №352 від 29.12.1995р.

Документування господарських операцій здійснюється за допомогою таких форм:

 1. ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

 2. ОЗ-2 "Акт приймання-здачі модернізованих об'єктів"

 3. ОЗ-3 "Акт списання основних засобів";

 4. ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів";

 5. ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів";

 6. ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів";

 7. ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів";

 8. ОЗ-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту"

У процесі експлуатації основні засоби фізично і морально зношуються. Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів.

Індексацію балансової вартості основних засабів на підприємстві проводять.

Малоціні необоротні матеріальні активи – матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких перевищує 1 рік та вартість до 500 грн.включно.

Інші необоротні матеріальні активи - дану категорію відносять капіталізовані (такі що підлягають амортизації) витрати на ремонт орендованих будівель та приміщень.

Не матеріальні активи – немонетарні активи,які не мають матеріальної форми,можуть бути ідентифікованими та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року в адміністративних цілях та інше. До нематеріальних активів відноситься придбане чи створене програмне забезпечення.


 
 

Цікаве

Загрузка...