WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

Висновки

Виконавши дану курсову роботу на тему "Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ", зробили організаційно-правову характеристику даного товариства та дослідили її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема, ВАТ "Рівненський ЦУМ" є Відкритим акціонерним товариством , метою якого є надання послуг оренди, економічних та соціальних інтересів засновника та працівників підприємства.

ВАТ "Рівненський ЦУМ" використовує 5 форм звітності, які включають в себе " Баланс Ф. № 1", "Звіт про фінансові результати Ф. № 2", "Звіт про рух грошових коштів Ф. № 3", "Звіт про власний капітал Ф. № 4", "Примітки до фінансової звітності Ф. № 5".

У зв'язку з повною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку на підприємстві господарські операції зберігаються в електроних варіантах, а також в папках.

Первинний облік здійснюється за затвердженими формами. Основні засоби беруться на облік за початковою вартістю придбання чи виготовлення або за справедливою вартістю в інших випадках надходження. Переоцінка основних засобів здійснюється при потребі згідно п.16-21 та 31-32 НП(С)БО 7 "Основні засоби".

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів ВАТ "Рівненський ЦУМ" використовує рахунок 10 "Основні засоби".

На ВАТ "Рівненський ЦУМ" обліковуються такі форми власного капіталу:

 • Статутний капітал

 • Інший додатковий капітал

 • Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Для обліку витрат ВАТ Рівненський ЦУМ використовуються рахунки 8 і 9 класу.

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

 • склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати;

 • склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;

 • склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

Форми фінансової звітності згідно п.2 ст.11 Закону про бухгалтерський облік, які використовує підприємство їх є п'ять:

 • - баланс;

 • - звіт про фінансові результати;

 • - звіт про рух грошових коштів;

 • - звіт про власний капітал;

 • - примітки до звітів.

Отже, виконання даної курсової роботи дало нам змогу вивчити:

 1. організацію та вимоги до первинного обліку підприємства;

 2. рахунки, на яких ведеться облік основних засобів, запасів, зобов'язань, власного капіталу, доходів та витрат;

 3. економічну сутність, класифікацію та ознаки зобов'язання в бухгалтерському обліку;

 4. відображення у фінансовій звітності основних показників господарської діяльності підприємства.

Навчились:

 1. характеризувати об'єкти, що обліковуються на рахунках класу 5 та 6;

 2. класифікувати зобов'язання;

 3. відкривати аналітичні рахунки для обліку зобов'язань;

 4. відображати зобов'язання в облікових регістрах та фінансової звітності;

Список використаної літератури

 1. Статут ВАТ Рівненський ЦУМ від 25 вересня 2007 року.

 2. Наказ про облікову політику № 1- А.

 3. Штатний розклад працівників ВАТ Рівненський ЦУМ.

 4. Положення про бухгалтерію.

 5. Посадова інструкці бухгалтера.

 6. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV.

 7. П(С)БО 2 "Баланс"

 8. П(С)БО 11 "Зобов'язання"

 9. Альбом бухгалтерських проводок. – Харків. Фактор 2005р.

 10. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/за ред. Ф.Ф. Бутинця – 6 видання, Житомир, 2005р.

 11. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування, затверджені Головним управлінням Державного казначейства України 10.12.99 року № 114.

 12. Інструкція "Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", затверджена Наказом Державного казначейства України 10.07.2000 № 61 з подальшими змінами й доповненнями.

 13. Облік на виробничих і торговельних підприємствах.- Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський – К.: А.С.К., 2002.

 14. Бухгалтерський облік – Партин Г.О. – 2000р.

 15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

ДОДАТКИ

№ 1 Статут ВАТ "Рівненський ЦУМ".

№ 2 Штатний розклад ВАТ "Pівненський ЦУМ".

№ 3 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

№ 4 Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України(ЄДРПОУ).

№ 5 Свідоцтво про платника податку на додану вартість.

№ 6 Наказ "Про затвердження ліміту готівкових коштів в центральній касі ВАТ Рівненський ЦУМ".

№ 7 Наказ про облікову політику підприємства.

№ 8 Положення про бухгалтерію.

№ 9 Посадова інструкція бухгалтерії.

№ 10 Посадова інструкція головного бухгалтера.

№ 11 Баланс на 31 березня 2007 року.

№ 12 Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2007 року.

№ 13 Баланс на 31 червня 2007 року.

№ 14 Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2007 року.

№ 15 Баланс на 30 вересня 2007 року.

№ 16 Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 року.

№ 17 Баланс на 30грудня 2007 року.

№ 18 Звіт про фінансові результати за 2007 рік.

№ 19 Звіт про рух грошових коштів за 2007 рік

№ 20 Звіт про власний капітал за 2007 рік.

№ 21 Примітки до річної фінансової звітності за 2007 рік.

№ 22 Баланс на 31 березня 2008 року.

№ 23 Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2008 рік.

№ 24 Основні показники діяльності підприємства за 1 квартал 2007 року.

№ 25 Основні показники діяльності підприємства за 2 квартал 2007 року.

№ 26 Основні показники діяльності підприємства за 3 квартал 2007 року.

№ 27 Основні показники діяльності підприємства за 1 квартал 2008 року

№ 28 Оборотно – сальдова відомість за березень 2008 року.

№ 29 Звіт про використання коштів наданих під звіт.

№ 30 Касова книга.

№ 31 Відомості по нарахуванню заробітної плати.

№ 32 Банківська виписка.

№ 33 Платіжні доручення на основі банківської виписки.

№ 34 Наказ про прийняття на роботу.

№ 35 Наказ про звільнення з роботи.

№ 36 Наказ про відрядження.

№ 37 Організаційно – розпорядча документація (Лист)

№ 38 Акт повернення приміщення.

№ 39 Договір оренди не житлового приміщення.

№ 40 Акт прийому – передачі території.

№ 41 Журнал операцій.

№ 42 Обороти по рахунку 661.

№ 43 Оборотно – сальдова відомість по рахунку 64 за березень 2008 року.

№ 44 Обороти по рахунку 64.

№ 45 Обороти по рахунку 641.

№ 46 Оборотно – сальдова відомість по рахунку 65 за березень 2008 року.

№ 47 Обороти по рахунку 65.

№ 48 План рахунків ВАТ "Рівненський ЦУМ".


 
 

Цікаве

Загрузка...