WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

Звіт про фінансові результати.

Складання звіту про фінансові результати регулюється положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3, який так і називається „Звіт про фінансові результати". Шапка звіту містить таку ж інформацію про підприємство, як форма №1 „Баланс", крім даних про форму власності та адреси підприємства.

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами). Показники про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках.

За структурою звіт поділяється на три розділи:

1. Фінансові результати.

2. Елементи операційних витрат.

3. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Малі підприємства подають звіт по скороченій формі № 2-м.

Перший розділ „Фінансові результати" визначає усі доходи і витрати, прибутки та збитки підприємства, які мали місце у звітному періоді. Додатково показуються відповідні показники за попередній період.

Розділ І містить показники по операційній діяльності, тобто основній діяльності підприємства, по фінансовій діяльності підприємства, визначає:

  • фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

-прибуток чи збиток;

-податок на прибуток від звичайної діяльності.

  • фінансові результати від звичайної діяльності:

-прибуток чи збиток.

  • надзвичайні доходи чи витрати:

-податки з надзвичайного прибутку.

  • чистий прибуток чи збиток.

У розділі ІІ звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

Розділ ІІІ звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

Таблиця 4.2

Методика заповнення форми №2 "Звіт про фінансові результати"

Код рядка

Балансове узагальнення

010

Основна статутна реалізація з ПДВ:Дт301,311,312,681,361,362 – Кт 701-703

015

Суми ПДВ в складі виручки від основної статутної реалізації:Дт 701,702,703 – Кт 641 (643)

020

Акцизний збір: Дт 701,702,703 – Кт 641

025

Податки, які включаються в ціну продажу (крім ПДВ):готельний збір Дт92-Кт642, податок з реклами Дт93-Кт641, збір в Пенсійний фонд з продажу інвалюти Дт949-Кт651.

030

Знижки, повернення, Дт 704-Кт791 (сторнувальний запис)

035

Код 010-015-020-025-030

040

Дт 901-Кт26 – св реалізованої продукції

Дт902 – Кт 28 – с/в реалізованих товарів.

Дт903-Кт 23 – с/в реалізованих послуг

050

Позитивне значення різниці : 035-040

055

Різниця при від"ємному значенні : 035-040

060

Доходи по Кт71 (продаж оборотних активів без ПДВ, отримані штрафи, операційна курсова різниця та ін.): ∑Кт71 (без ПДВ)

070

Дебетові обороти адміністративних витрат за звітний період: ∑Дт92-Кт661,65,13,685,641

080

Дебетові обороти витрати на збут (реклама, відрядження працівників, збуту і т.д.): ∑Дт93

090

Дебетові обороти інших операційних витрат звітного періоду(собівартість реалізованих оборотних активів, недостача, безоплатна передача, уцінка запасів та ін.): ∑Дт 94 – Кт20,22,38,371,685

100

Позитивне значення різниці 050+060-070-080-090 або (055)+060-070-080-090

105

відємне значення виразу в ряд.100

110

Фінансовий дохід від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Кт72

120

Сплата банком відсотків за користування вільними коштами, нараховані відсотки по викуплених акціях: сума по Дт 31, 373 – Кт 73

130

Дохід без ПДВ від продажу необоротних активів, дохід від безкоштовно отриманих необоротних активів, дохід від ліквідації необоротних активів: сума по Кт74

140

Витрати по нарахованих відсотках за користування кредитом Дт 951 – Кт 684,311

150

Фінансовий витрати від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Дт96

160

С/в реалізованих і списаних необоротних активів,уцінка необоротних активів: .): ∑Дт 97

170

Позитивне значення: 100+110+120+130-140-150-160 або (-105)+110+120+130-140-150-160 (сальдо по Кт 79)

175

Від"ємне значення виразів в ряд.170 (сальдо по Дт79)

180

Тимчасово (протягом 2001р.) фіксується величина прибутку за Декларацією

190

Позитивне значення:170-180

195

Від"ємне значення: 170 – 180 або 175+180

220

190 (якщо немає надзвичайних подій)

230

Дт80-Кт "Запаси"

240

Дт 81- Кт 661

250

Дт82-Кт65

260

Дт83-Кт133,132,131

270

Відрядження, послуги звязку, касове обслуговування, Дт84,85-Кт372,377,63,685


 
 

Цікаве

Загрузка...