WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни

До інших операційних витрат включаються:

 • витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

 • собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю є еквівалентом, виражена в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

 • собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

 • сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

 • втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

 • втрати від знецінення запасів;

 • нестачі й втрати від псування цінностей;

 • визнані штрафи, пеня, неустойка;

 • витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

 • інші витрати операційної діяльності.

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

 • собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

 • собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

 • собівартість реалізованих майнових комплексів;

 • втрати від неопераційних курсових різниць;

 • сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

 • витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

 • залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

 • інші витрати звичайної діяльності.

Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в додатку З до цього Положення (стандарту).

Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

 • склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати;

 • склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;

 • склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13

"Знос необоротних активів"

23

"Виробництво"

20

"Виробничі запаси"

90

"Собівартість реалізації"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

30

"Каса"

31

"Рахунки в банках"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

39

"Витрати майбутніх періодів"

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

50

"Довгострокові позики"

60

"Короткострокові позики"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

65

"Розрахунки за страхуванням"

66

"Розрахунки з оплати праці"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

80

"Матеріальні витрати"

81

"Витрати на оплату праці"

82

"Відрахування на соціальні заходи"

83

"Амортизація"

84

"Інші операційні витрати"

Основні операції з обліку загальновиробничих витрат:

Таблиця 3.20

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Відображено суму амортизації, нарахованої на вартість необоротніх активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення і визнаної витратами звітнього періоду

91

13

2.

Списано вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби:

-під час обслуговування виробничого процесу;

-у процесі управління цехами, дільницями тощо;

-на утримання, експлуатацію та ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення;

-на вдосконалення технології та організації виробництва;

-на охорону праці і техніку безпеки тощо

91

20

3.

Списано вартість МШП, визнану витратами звітнього періоду у зв'язку з використанням на загальновиробничі потреби

91

22

4.

Відображено суму готівкових коштів, безготівкових коштів, визнану витратами звітнього періоду

91

30

5.

Оплачено загальновиробничі витрати з рахунку в банку

91

31

6.

Відображено суму дебіторської заборгованості, визнану витратами звітнього періоду

91

37

7.

Списано витрати на відрядження персоналу цехів, дільниць тощо

91

372

8.

Відображено суму раніше віднесену до складу витрат майбутніх періодів і визнану витратами звітнього періоду

91

39

9.

Відображено суму, спрямовану на формування резерву для забазпечення майбутніх виплат та платежів та визнану витратами звітнього періоду

91

47

10.

Нараховано суму забезпечення виплат майбутніх відпусток персоналу, який здійснює організацію виробництва та управління цехами, дільницями, бригадами тощо, а також суму обов'язкових відрахувань (зборів) на соціальні заходи, розраховану виходячи від суми забезпечення виплат майбутніх відпусток

91

471

11.

Відображено вартість робіт та послуг, виконаних для підприємства, яку визнано витратами звітнього періоду

91

63

12.

Відображено суму податків та обов'язкових платежів, визнану витратами звітнього періоду

91

64

13.

Відображено суму страхових внесків, визнану витратами звітнього періоду

91

65

14.

Нараховано на суму зборів на соціальне страхування персоналу, розраховану виходячи із суми витрат на оплату праці та інші виплати персоналу, який виконує роботи з:

-обслуговування виробничого процесу;

-організації виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами тощо

-обслуговування та ремонту необоротніх активів загальновиробничого призначення

-вдосконалення технологій та організації виробництва, поліпшення якості продукції

-охорони праці й техніки безпеки тощо

91

651, 652 ,653, 654

15.

Нараховано суму страхового внеску на страхування майна підприємства

91

655

16.

Відображено суму розрахунків, визнану витратами звітнього періоду

-оплату праці

-за іншими операціями

91

66 , 68

17.

Нараховано орендну плату

91

685

18.

Нараховано послуги на опалення та освітлення, водопостачання та інші послуги третіх осіб з утримання виробничих приміщень

91

63 ,685

19.

Списано суму загальновиробничих змінних витрат та розподілених постійних загальновиробничих витрат

23

91

20.

Списано суми витрат за елементами на загальновиробничі витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

91

80 ,81 , 82, 83 ,

84


 
 

Цікаве

Загрузка...