WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

Таблиця 3.14.

Бухгалтерські записи відображення операцій з реалізації готової продукції:

Зміст господарських операцій

Д

К

- Відображено виручку від реалізації готової продукції:

36

701

- Відображено нарахування ПДВ:

701

641

- відображення ПДВ у разі отримання попередньої оплати:

643

641

- Відображення ПДВ у разі відвантаження попередньо оплаченої продукції:

701

643

- . Списання виробничої собівартості готової продукції (за обліковими цінами):

901

26

- Списання чистого доходу:

701

791

- Списання собівартості реалізації:

791

901

Для відображення всіх інших доходів від основної діяльності (крім доходів від реалізації) використовуються такі рахунки:

Рахунки 71 "Іншій операційний дохід" та 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Інший операційний дохід включає:

  • дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій);

  • дохід від реалізації основних засобів і нематеріальних активів;

  • дохід від реалізації іноземної валюти;

  • дохід від операційної оренди активів;

  • дохід від операційної курсової різниці;

  • отримані економічні санкції (пені, штрафи, неустойки);

  • відшкодування раніше списаних активів;

  • дохід від списання кредиторської заборгованості;

  • субсидії, фінансова допомога (гранти, цільове фінансування, — крім фінансування капітальних інвестицій);

  • інші доходи від операційної діяльності.

У кінці звітного періоду (місяця, року) сальдо рахунків 71 і 94 списуються на субрахунок 791 "Результат основної діяльності".

Бухгалтерські записи за відображення операцій, пов'язаних із одержанням доходів від іншої операційної діяльності, відображаються наступними проводками:

Таблиця 3.15.

Зміст господарських операцій

Д

К

- Відображено дохід від реалізації оборотних активів:

36

712

- Нараховане ПДВ від вартості реалізації оборотних активів

712

641

- Списано реалізовані оборотні активи:

943

20,22

- Відображено реалізацію іноземної валюти:

36

711

-Списано реалізовану іноземну валюту:

942

312

- Одержано дохід від операційної оренди:

37

713

- Одержано дохід від операційних курсових різниць:

362

714

- Одержані економічні санкції

31

715

- Списано кредиторську заборгованість по закінченні строку позовної давності:

63

717

- Одержання коштів цільового фінансування:

48

718

- Віднесення іншого операційного доходу на фінансові результати:

71

791

-Списання інших витрат операційної діяльності на фінансові результати:

791

94

Облік доходів від іншої звичайної діяльності

Для відображення операцій від іншої звичайної діяльності використовуються такі рахунки:

Рахунок 74 "Інші доходи"

Рахунок 97 "Інші витрати",

які відображають відповідно доходи та витрати від інших операцій підприємства, які виникли у процесі його звичайної діяльності. До таких операцій належать:

  • реалізація фінансових інвестицій;

  • реалізація необоротних активів;

  • доходи від неопераційних курсових різниць;

  • дохід від безоплатно отриманих оборотних активів;

  • інші доходи.

Сальдо рахунків 74 і 97 списуються на субрахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності", що дає змогу визначити фінансовий результат від іншої звичайної діяльності.

Бухгалтерські записи з відображення операцій від іншої звичайної діяльності мають вигляд:

Таблиця 3.16.

Зміст господарських операцій

Д

К

- відображено реалізацію фінансових інвестицій:

37

741

- списано реалізовані фінансові інвестиції:

971

14,35

- відображено реалізацію:

36

742

- нараховано ПДВ з продажної вартості необоротних активів:

742

641

- списано балансову вартість реалізованих необоротних активів:

972

10,11,12

- списання зносу реалізованих необоротних активів:

13

972

- одержання доходу від неопераційних курсових ррізниць:

30,31,33, 36

744

- дохід від безоплатно отриманих оборотних активів:

20,22

745

- віднесено суму до оцінки об'єкта, які раніше були уцінені до складу доходу:

10

746

- дохід від фінансової оренди активів:

37

746

- в кінці звітного періоду віднесення сум інших доходів на фінансові результати від іншої звичайної діяльності:

74

793

- списання інших витрат від іншої звичайної діяльності на фінансові результати:

793

97

Облік доходу від надзвичайних подій

Для обліку операцій, які виникають внаслідок надзвичайних подій призначені рахунки:

75 "Надзвичайні доходи"

99 "Надзвичайні витрати",

які відображають відповідно доходи і витрати, що виникають внаслідок аварій, стихійного лиха та інших подій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства та не виникають часто або регулярно.

Порівняння залишків сум рахунків 75 і 99 здійснюється на субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій", що дає змогу визначити фінансовий результат від надзвичайних подій.

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку надзвичайних подій мають вигляд:

Таблиця 3.17.

Зміст господарських операцій

Д

К

- відображення в обліку списання майна в результаті стихійного лиха:

99

10

- відшкодування вартості майна страховою організацією (якщо майно було застраховано):

31

75

- віднесено суму надзвичайних доходів на рахунок фінансових результатів:

75

794

- Списано суму надзвичайних витрат для визначення фінансового результату від надзвичайних подій:

794

99

Не визнаються доходами такі надходження:

  • за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала, тощо;

  • сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

  • сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

  • сума завдатку: під заставу, якщо договором передбачена передача заставленого майна заставоодержувачу; одержана позикодавцем від постачальника в погашення позики;

  • надходження, що належать іншим особам.

Подібні надходження у бухгалтерському обліку відображаються як зобов'язання і на рахунках доходів ці суми не відображаються.

Облік доходів від фінансових операцій

Для обліку доходів від фінансових інвестицій в інші підприємства планом рахунків призначено рахунки:

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи".

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" використовується для відображення прибутку, одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здій-

снюється за методом участі в капіталі. Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму відповідно збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.


 
 

Цікаве

Загрузка...