WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

На суму прибуткового податку, що належить сплатити до бюджету:

Д-т 98 "Податки на прибуток"

К-т 64 "Розрахунки за податками і платежами", а при погашенні заборгованості перед бюджетом за податком з прибутку:

Д-т 64 "Розрахунки за податками і платежами"

К-т "Рахунки в банках".

В тому випадку, якщо за податковим обліком належить сплатити до бюджету більше, ніж за даними бухгалтерського обліку, різниця відноситься на дебет активного рахунка 17 "Відстрочені податкові активи". У противному випадку податкові різниці відносяться на кредит пасивного рахунка 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".

Акцизний збір — це вид платежу до бюджету, який встановлюється на товари народного споживання, що не є першою життєвою необхідністю (лікеро-горілчані вироби, сигарети, килими і килимові вироби, легкові автомобілі та інші). Перелік підакцизних товарів і розмір акцизного збору встановлюється Верховною Радою Украіни. Джерелом сплати акцизного збору є дохід від реалізації. Сума цього податку відображається на рахунках:

Д-т 70 "Доходи від реалізації"

К-т 64 "Розрахунки за податками і платежами".

В установлені Держказначейством строки акцизний збір перераховується в дохід бюджету:

Д-т 64 "Розрахунки за податками і платежами"

К-т 31 "Рахунки в банках".

Аналогічно обліковуються зобов'язання перед бюджетом за іншими платежами. Аналітичний облік за рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами" організується за видами платежів до бюджету.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ

Таблиця 3.9.

Зміст господарських операцій

Д

К

- Нарахований податок на додану вартість

701

643

- Нарахований податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства

981

6416

- Вирахуваний із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб

661

6411

- Перерахування податкових платежів до бюджету

641

311

- Повернення на рахунок підприємства зайвих перерахованих до бюджет) платежів

311

641

-Закриття рахунків (списування на фінансові результати):

а) витрати

791

8031

816

б) доходи

№70)

7031

791

Облік розрахунків по податках та інших обов'язкових платежах ВАТ "Рівненський ЦУМ" наведено в таблиці 3.10.

Таблиця 3.10.

Облік розрахунків по податках та інших обов'язкових платежах ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Вид податку (платежу)

Об'єкт оподаткування

Джерело оплати

Ставка податку

Пільги, якими користується п-во

Код рахунку

Форма звітності

Місце подання

Строк подання

Податок на додану вартість (ПДВ)

Реалізована с/г продукція власного виробництва.

Реалізована продукція не с/г призначення

Власні кошти

20%

20%

-

14010100

Податкова декларація з ПДВ

ДПІ

До 20 числа наступного місяця за звітним

Податок на прибуток

Оподаткований оборот:(ВД – ВВ – А) х ставка податку

Власні кошти

25 %

-

-

-

Податковий орган за місцем державної реєстрації СПД

Квартальний платіж - протягом 10 днів після подання квартальної декларації, сплата податку – 10 днів після подачі звітності

Збір за забруднення

навколиш-нього природного

середовища

Обсяги викидів,ви-користа-ння пального відходів

Власні кошти

Фак-тичні обсяги викидів, використаного пально-го, розміще-но відходів

-

140101112

Розрахунок збору за забрудненнями навколишнього середовища

ДПІ

До 15 числа після звітного кварталу

Податок з власників

транспорт-них засобів та інших самохідних машин і механізмів

Транспорт

Власні кошти

За об'єм 100 см3 об'єму циліндрів двигуна

Код пільги-12020010

12020100

Розрахунок суми податку з власників транспорт ран засобів

ДПІ

До 10 березня

Податок з доходів найманих осіб

Наймані особи

Власні кошти

15% до оплати праці за мінусом пенсійних внесків, фонду зайнято-сті, ф. на тим час. непрац.

-

14010154

Розрахунок суми податку з доходів найманих осіб

ДПІ

До кінця місяця, наступного за звітним

3.2.3.7. Облік інших поточних зобов'язань

Інші поточні зобов'язання – це суми зобов'язань , які не можуть бути включеними до інших статей, навединих у розділі "Поточні зобов'язання" .

Облік таких зобовязань ведеться на рахунку 68 Розрахунки за іншими операціями.

ВАТ "Рівненський ЦУМ" використовує такі субрахунки:

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

682 "Внутрішні розрахунки"

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

На субрахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними" ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконанні роботи.

На субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки" ведеться облік усіх видів поточних розрахунків з дочірніми підприємствами.

На субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей,реалізацією продукції, робіт, послуг, передачаю витрат загальноупрапвлінської діяльності, виплати заробітної плати працівникам цих господарств, за іншими видами розрахунків.

На субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" ведеться облік нарахованих відсотків за:

  • використання коштів або товарів ( робіт, послуг), отриманих у кредит;

  • використання майна, отриманого в користування ( орендні операції тощо);

  • іншими операціями.

На субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 68 "Розрахунки за іншими операціями" , а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру ( навчальними та науково – дослідними закладами тощо).

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

3.3. Облік власного капіталу

Поняття "капітал" асоціюється з поняттям "власність". В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками), і являє собою вартість майна підприємства.

Майно підприємства складається з різноманітних матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів – носив прав власності окремих суб'єктів, а також частки інвестованих коштів. Власний капітал є гарантією організації бізнесу. На етапі, коли підприємство (наприклад, акціонерне товариство) ще не має зовнішньої заборгованості, розмір активів (майна) дорівнює розміру власного капіталу.

Здійснюючи підприємницьку діяльність, акціонерне підприємство неминуче використовує залучені кошти, тобто утворює борги. Боргові зобов'язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства, тому розмір активів визначається як сума власного капіталу і боргових зобов'язань.

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників підприємства (фірми). На суму власного капіталу суттєво впливає оцінка в бухгалтерському обліку активів і кредиторської заборгованості, що була застосована при створенні підприємства, хоча випадково вона може збігатись із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.

Завданням даної курсової роботи є відображення власного капіталу підприємства в обліку, характеристика його основних елементів, їх формування, визначення суті та функцій власного капіталу.


 
 

Цікаве

Загрузка...