WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

"Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ ""Рівненський ЦУМ""" - Курсова робота

Поточні зобов'язання на ВАТ "Рівненський ЦУМ" включають:

1) кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;

2) поточну заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом;

- позабюджетних платежів;

- зі страхування;

- з оплати праці.

- за довгостроковими зобовязаннями

-з одержаних авансів

3) облік інших поточних зобов'язань.

3.2.3.1. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" має такі субрахунки:

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національнійвалюті"

612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті"

За кредитом рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом - погашення поточної заборгованості, її списання тощо.

На субрахунку 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в національній валюті.

На субрахунку 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" кореспондує :

Таблиця 3.6.

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30

"Каса"

50

"Довгострокові позики"

31

"Рахунки в банках"

51

"Довгострокові векселі видані"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

50

"Довгострокові позики"

53

"Довгострокові зобов'язання з оренди"

60

"Короткострокові позики"

62

"Короткострокові векселі видані"

55

"Інші довгострокові зобов'язання

71

"Інший операційний дохід"

3.2.3.2.Облік поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", який призначений для обліку поточних зобов'язань з розрахунків з постачальниками, підрядниками та між учасниками ПФГ за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги.

Відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань за виконані роботи (надані послуги) на ВАТ "Рівненський ЦУМ" здійснюється на підставі акту приимання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) . Кореспонденція рахунків наведена в Таблиці 3.7.

Таблиця 3.7.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ,ПОСЛУГИ НА ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЦУМ"

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Виникнення заборгованості

1

Оприбутковано від постачальника необоротні активи, які потребують додаткових витрат зі встановлення

15

63

2

Оприбутковано виробничі запаси, МШП, товари від постачальників

20 "Вир. запаси", 22 "МШП",

28 "Товари"

63

3

Акцептовано рахунок постачальника за виконані роботи, надані послуги виробничого характеру

23

63

4

Виставлено претензію постачальнику за невиконання умов договору

374

63

5

Відображено вартість послуг, наданих підприємству постач. у зв'язку з виконанням гарантійних зобов'язань

47

63

6

Відображено суму податк. кредиту з ГІДВ на одержані ТМЦ, роботи, послуги

64

63

7

Відображено послуги, надані підряд: пов'язані з

- організацією виробництва

91

63

- пов'язані з організацією управління підприємства

- пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій

99

8

Відображено в обліку нарахування фінансових санкцій за невиконання договору перед постачальником

948

63

Погашення заборгованості

1

Оплачено рахунки постачальників:

- готівкою з каси

63

30

-з поточного рахунку в національній валюті або з валютного рахунку

311 ,312

- акредитивами або чеками лімітованих чекових книжок

63

313, 314

- з підзвітних сум

372

- довгостроковими позиками

50

2

Зменшено суму заборгованості перед постачєна суму браку, який виник у зв'язку з поставкою неякісних мат-ів

63

24

3

Погаш. Заборг. перед постачальником за рахунок векселя одержаного

63

34

4

Проведено взаємозалік заборгованості за бартерною угодою

63

36

5

Проведено зарахування заборгованості з раніше виданого авансу

63

371

6

Зменшено заборгованість перед постачальником в обмін на пай

63

41

7

Видано довгостр. вексель в погашення заборгованості перед постачальником

63

51

8

Видано облігацію постачальнику в рахунок погашення заборгованості

63

52

9

Видано короткостр. вексель в пога-шення заборг перед постачальником

63

62

10

Нарах. штрафи, пені, неустойки за поруш. з боку постачальників дог-ів

63

715

11

Списано кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув

63

717

3.2.3.3. Облік розрахунків з одержанх авансів

Поточні зобов'язання за одержаними авансами – сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

Зобов'язання, обумовлені авансовою оплатою покупцем товарів чи послуг, виникає внаслідок угоди, за якою продавець зобов'язується надати товари чи послуги за визначеними цінами, асортиментом, кількістю та якістю. Умовами договору може передбачатися, що продавець, отримавши певну суму, зобов'язується поставити товари за цінами, що склалися на момент погашення заборгованості. Отже, з плином часу оцінка товарів і послуг може змінитися, але незмінним лишиться обумовлена кількість та якість товару.

3.2.3.4. Облік розрахунків з оплати праці

Одним із важливих поточних зобов'язань, що систематично виникають у процесі господарської діяльності, є зобов'язання перед працюючими по заробітній платі.

Заробітна плата — це винагорода в грошовій формі працівнику за затрачену працю. Вимірюються затрати праці відпрацьованим часом (у разі погодинної оплати) або обсягом виконаної роботи чи виготовленої продукції (в разі відрядної оплати).


 
 

Цікаве

Загрузка...