WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація складського обліку запасів в установах - Курсова робота

Організація складського обліку запасів в установах - Курсова робота

Рис. 2.20 Схема обліку лікувальних засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку

Рис.4. Схема обліку лікувальних засобів

Таблиця 2

Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів

№ опер.

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Отримано лікувальні засоби від постачальників

233

361,364,675

2.

Оприбутковано обмінну тару з лікувальними засобами

236

361,364,675

3.

Повернено тару

361,364,675

236

4.

Списано лікувальні засоби на основі виправдних документів

801,811,813

233

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), що не увійшли до складу необоротних активів, оскільки термін їх корисного використання становить менше одного року, передбачений рахунок № 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" з поділом на субрахунки:

221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі та в експлуатації";

222 " Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення".

Субрахунок 211 поділяється на субрахунки другого рівня:

221/1 " Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі";

221/2 "Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації".

На субрахунку 411 "Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах" обліковується вартість МШП, що знаходяться в безпосередньому розпорядженні бюджетних установ.

Завдання №14 Облік спеціальних коштів

Бюджетні установи в результаті своєї діяльності можуть мати не тільки бюджетні кошти, а й одержувати з інших джерел кошти, які називаються позабюджетні. ЗУ "Про державний бюджет" передбачено, що з 2000 року всі позабюджетні кошти організацій і установ, що утримуються за рахунок бюджету, включаються до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження і відповідні спеціальні видатки.

Порядок використання і обліку цих позабюджетних коштів встановлюється інструкцією №63 від 11.08.00 ГУДК.

Спеціальний фонд складається з власних надходжень (спеціальні кошти, кошти на виконання доручень й інші власні надходження), субвенцій, одержаних з бюджетів іншого рівня, а також інших доходів.

До складу власних надходжень належать:

1. спеціальні кошти – це доходи бюджетних установ, які вони одержують від надання власних послуг (виконання робіт, реалізація продукції, або іншої діяльності, що здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів) і використання за цільовим призначенням згідно складеного кошторису доходів і видатків.

Порядок надання платних послуг регулюється положенням "Про ліцензування діяльності", а також переліком платних послуг, які можуть надаватися бюджетним установам кабінетом міністрів України.

Право мати спеціальні кошти надається бюджетним установам у тому випадку, якщо немає можливості організувати надання послуг, виконання робіт, на засадах господарських розрахунків, а також якщо видатків пов'язані зі здійсненням цієї діяльності покриваються одержаними доходами.

Спеціальні кошти зберігаються в установах банку на окремому поточному рахунку. Для відкриття цього рахунку необхідно подати документи на відкриття поточного рахунку + кошторис за спеціальними коштами + копію НПА, що надає дозвіл на здійснення своєї діяльності.

Зарахування коштів здійснюється шляхом безготівкових розрахунків, або шляхом внесення коштів готівкою, яку не дозволяється використовувати без попереднього зарахування на поточний рахунок.

Використання коштів відбувається у загально прийнятому порядку в межах залишку коштів на рахунку. На підставі платіжних доручень органи ДК здійснюють контроль за спеціальними коштами при оплаті різних витрат.

Для обліку використовують рахунки 313 або 323. Для синтетичного обліку складають меморіальний ордер №3, книга журнал-головна, баланс.

2. кошти за дорученням – це суми, які бюджетні установи одержують від фізичних та юридичних осіб, благодійних фондів, для виконання окремих доручень або для виконання за цільовим призначенням, що визначається стороною, яка надає ці кошти, а також гранти, благодійні внески, дарунки і інше...

Безпосередньо до них відносять:

 • кошти, одержані для проведення розрахунку з молодими спеціалістами;

 • на виплату стипендій, матеріальних допоміг та доплат за рахунок коштів замовника;

 • кошти на придбання путівок працівникам установ, на придбання літератури для студентів;

 • кошти для створення фондів преміювання;

 • кошти, одержані як добровільні компенсації хворих за надані їм медичні послуги;

 • кошти, що надходять як благодійні та спонсорські внески;

 • інші кошти, фіз і юр осіб на певні доручення.

Витрачання цих коштів здійснюється на видатки зазначені у дорученні без складання кошторису доходів і видатків.

Всі кошти зберігаються на поточному рахунку, для відкриття якого потрібен дозвіл органу ДК або відповідного фінансового органу. В ньому зазначають джерело надходжень коштів, цілі на які вони будуть використовуватись, а також № та дати відповідних рішень уряду, за якими ці кошти були одержані. Дозволи надаються на певний період, необхідний для виконання певних операцій, і діють протягом строку вказаного в дозволі.

Для обліку використовують 314 або 324 рахунки.

Аналітичний облік ведеться за окремими видами сум у розрізі установ, від яких були одержані кошти.

Синтетичний облік ведеться в меморіальному ордері №3.

3. депозитні суми – це кошти, які надходять у тимчасове розпорядження установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню.

Вони зберігаються на окремих рахунках і не мають відношення до кошторису доходів і видатків установи. Відповідальність за всі операції з ними покладена на керівника, їх зберігання обмежується строками, визначеними чинним законодавством, після закінчення яких незатребувані суми підлягають перерахуванню в дохід того ж бюджету, за рахунок якого утримується установа.

Для обліку використовують 315 або 325 рахунки.

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожної суми.

4. інші власні надходження – це кошти, які не входять до складу спеціальних та коштів на доручення,і з метою чіткого розмежування відповідно до наказу мінфіна "про перелік власних надходжень" №146 від 29.06.00 їх поділено на групи за порядком планування і витрачання:

а) кошти, зарахування яких на поточний рахунок відображається як відновлення касових видатків за відповідними кодами економічної класифікації, а саме:

- плата за утримання дітей у дошкільних закладах;

- кошти працівників за харчування, отримане за місцем роботи;

- плата за навчання дітей

Ці кошти зберігаються на 311 і 321 рахунках.

б) кошти. Які зберігаються на рахунках 312 і 323, вони надійшли на харчування дітей в групах подовженого дня; кошти, з яких утворено фонд для надання допомоги малозабезпеченим учням.

в) кошти, які зберігаються на окремих рахунках для обліку інших позабюджетних коштів. 316 або 326 рахунки. До них відносять кошти, які надійшли в навчальні заклади за роботи, виконані учнями згідно законодавства; кошти, які надходять від штрафів і фінансових санкцій, які є результатом роботи контрольно – ревізійних установ; кошти, одержані від працівників за формений одяг.

Аналітичний облік ведеться в розрізі одержаних сум.

Синтетичний в меморіальному ордері №3, №15

Субвенції – це кошти. Виділені з бюджетів іншого рівня, органам державної влади за рахунок державного бюджету для виконання певних повноважень органами місцевого самоврядування, або для інших визначених законодавством функцій. Для обліку використовують 319 і 329 рахунки. Аналітичний облік ведеться у розрізі одержаних коштів.

Список літератури

 1. Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Підручник . – К.: КНЕУ, 2003. – 481 с.

 2. Бухгалтерський облік у бюджетних установах Збройних сил України. Під ред. І.Ю. Марко. – К.: Знання України. – 507 с.

 3. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – № 311 (436) (спецвипуск 44). – С. 3-6.

 4. План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений // Бизнес. – 2000. – № 4. – С. 66-69.

 5. Матвеева В. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. – Харьков: Фактор, 2001. – 566 с.

 6. Ткаченко Т.Т. Звітність бюджетних організацій.: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 216 с.

 7. Савченко О. Неприбуткові організаціїї: податковий і бухгалтерський облік. – Харьков: Фактор, 2007. – 116 с.

 8. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах [Текст]: навчальний посібник / С.В. Свірко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2006. - 380 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...