WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація системи електронного діловодства - Курсова робота

Організація системи електронного діловодства - Курсова робота

Журнал реєстрації документів. Маєвкладки "вхідні документи" та "Вихідні документи". Обравши одну з вкладок, відкриваємо таблицю зі списком зареєстрованих документів; текстові поля для відображення реквізитів вибраного документу; функціональні кнопки дій, які можна виконати з обраним документом; списки, що розгортаються для вибору направлення, відділу, типу документів, за допомогою яких можна накладати фільтри на журнал документів. Щоб вибрати документ для детального перегляду або редагування (не всі користувачі мають право на це – в залежності від рівня доступу) потрібно підвести курсор "мишки" до необхідного документу в табличній частині і натиснути ліву клавішу мишки. На екрані з'явиться меню з пунктами „редагування", „знищити", „друк документу", „друк супроводжувального листа" і т. д. Для перегляду інформації документа, потрібно 2 рази нажати на ньому лівою клавішею мишки. Для повернення до списку документів потрібно натиснути "основні відомості". Щоб додати новий документ необхідно натиснути кнопку на панелі інструментів "Новий документ".

Архів. Своєрідна база, що містить відомості про документи, які зберігаються в архіві, їх розміщення, номер справи, опис, термін зберігання (програма автоматично видає інформацію, що стосується строку зберігання документів та повідомляє, які документи підлягають знищенню). Завдяки цій функції проглянути сам документ неможливо, можна лише отримати інформацію про нього.

Пошук. Для активації режиму адміністратор повинний вибрати в меню пункт Пошук натиснути кнопку панелі інструментів. В цьому режимі можна відшукати документ за будь-яким його реквізитом (назвою, номером, виконавцем, датою,коротким змістом) і отримати повну інформацію необхідну для роботи.

Для вирішення проблем в області діловодства використовуються комп'ютерні технології, але застосування простих організаційних рішень лише мінімально відповідають рівню завдань адміністрації. Наприклад, створення і підтримка схеми розміщення файлів на сервері як механізму спільної роботи, використання електронної пошти як засоби передачі документів і контролю виконання працюють тільки до певного моменту. Коли вирішувані компанією задачі ускладнюються, збільшуються її розміри, можливостей вказаних рішень стає недостатньо, компанія знову наближається до інформаційно-управлінського хаосу.

Єдиним шляхом вирішення подібних проблем є автоматизація діловодства і документообігу компанії шляхом впровадження повноцінної інформаційної системи документаційного забезпечення управління (ІС ДЗУ). Основними перевагами впровадження ІС ДЗУ в роботу Дубенської адміністрації є:

1. Спільне використання систем електронного діловодства і сховищ інформації в Дубенській адміністрації дозволяє систематизувати і поєднувати інформацію, що полегшує її аналіз і складання звітів.

2. Інформаційні безпаперові технології полегшують процес управління знаннями. Вони створюють основу рішень, що забезпечують автоматизований і централізований обмін знаннями і дістають лише необхідну інформацію з усіх доступних джерел.

3. Виключення необхідності чи істотне спрощення і здешевлення збереження паперових документів за рахунок наявності оперативного електронного архіву.

4. Наскрізний автоматичний контроль виконання на всіх етапах роботи з документами кардинально підвищує якість роботи виконавців, робить терміни підготовки документів більш прогнозованими і керованими.

5. Усунення дублювання і багаторазового перетворення інформації.

6. Тактичні вигоди: скорочення витрат при впровадженні СЕД, зв'язаним із звільненням фізичного місця для збереження документів; зменшенням витрат на копіювання і доставку документів у паперовому вигляді; зниженням витрат на персонал і устаткування та ін.

7. Підтримка ефективного накопичення, керування і доступу до інформації і знань. Забезпечення кадрової гнучкості за рахунок більшої формалізації діяльності кожного співробітника і можливості збереження всієї передісторії його діяльності.

8. Забезпечення чіткої авторизації доступу до комерційної інформації, за рахунок чого підвищується персональна відповідальність співробітників за виконані дії строго в рамках наданих повноважень.

9. Виключення або максимально можливе скорочення обороту паперових документів на підприємстві. Економія ресурсів за рахунок скорочення витрат на керування потоками документів в організації.

10. Відсутність необхідності вручну розмножувати документи, відслідковувати переміщення паперових документів всередині організації, контролювати порядок передачі конфіденційної інформації істотним образом знижує трудовитрати діловодів, що призводить до збільшення продуктивності праці персоналу.

11. Системи електронного діловодства і документообігу сприяють створенню нової організаційної культури в адміністрації, зробивши роботу працівників більш легкою, цікавою і значимою. Інформаційні технології дозволяють працювати не тільки над виконанням внутрішньовідомчих задач, але і спільними зусиллями вирішувати більш широкий спектр проблем.

Саме тому ефективність управління Дубенською адміністрацією не в останню чергу залежить від коректного рішення задач оперативного і якісного формування електронних документів, контролю їхнього виконання, а також продуманої організації їхнього збереження, пошуку і використання.

В результаті впровадження нових технологій проблеми повністю не зникають, замість них з'являються нові, серед яких можна позначити:

- несанкціонований доступ до конфіденційної інформації;

- вірогідність втрати великих масивів цінної інформації із-за технічних неполадок устаткування, проникнення в комп'ютерну мережу вірусів, що руйнують систему або некваліфікованих дій користувача;

- як одна з технічних проблем: швидка зміна носіїв, програм, способів доставки документації, що перешкоджає стабільності діловодних процесів в управлінні і використання наявних документальних масивів.

Виникають також проблеми нормативного характеру:

- не встановлений порядок визнання юридичної сили електронних документів державними органами і судами;

- відсутня методика (стандарт) роботи з електронними документами, що офіційно визнається, забезпечує визнання їх юридичної сили;

- відсутні методики експертизи цінності електронних документів, передачі їх на архівне зберігання, знищення, роботи з грифованими електронними документами та інші.

Подальше покращення можливостей системи можливе з виконанням наступних функцій:

а) отримання та відправки повідомлень електронної пошти;

б) переведення документів у електронну форму та організації спільної роботи з ними з багатьох робочих місць;

в) обміну документами між відділами адміністрації в електронному вигляді;

г) збільшення кількості різноманітних статистичних довідок, що формуються і виводяться системою;

д) збільшення кількості типів документів, що обліковуються.

Подальші розробки мають вестися в напрямку розширення сфери можливого використання програми для автоматизації більшої кількості процесів документообігу в організаційній системі.

Система повинна забезпечувати реєстрацію вхідних/вихідних документів, облік резолюцій по документах, документів, списаних у справу і документів, що знаходяться на архівному збереженні. Має також вестися облік руху паперових оригіналів.

Користувачами такого рішення зазвичай виступають не тільки діловодний персонал, але і ряд співробітників функціональних підрозділів.

Оскільки більшість співробітників таких організацій має персональні комп'ютери, у рамках такого рішення вже може бути організована робота з частиною документів в основному чи винятково в електронному вигляді. Вхідні паперові документи можуть оцифровуватися, і вся подальша робота з ними вже може вестися в електронному вигляді. В електронному вигляді може також бути організований процес виконання документів (накладення і виконання резолюцій).

Дубенська адміністрація має постійно доступний канал у мережу Інтернет, тому тут може бути організований віддалений доступ до системи електронного діловодства через веб-інтерфейс, що дозволяє контролювати хід робіт як посадовими особами, що знаходяться у від'їзді, так і вищестоящими організаціями.

Таке рішення дозволить:

  • прискорити обмін документами з вищестоящими та нижчестоящими організаціями;

  • зменшити навантаження на діловодний персонал за рахунок передачі частини функцій у підрозділи;

  • підвищити ефективність контролю за виконанням документів;

  • організувати ефективну систему збереження взаємозалежних документів;

  • зменшити час на пошук потрібних документів;

  • зменшити кількість "загублених" документів, місцезнаходження яких невідоме;

  • прискорити і зробити більш ефективною роботу співробітників з виконання документів;

  • знизити витрати на роботу із зверненнями громадян і організацій, які подаються в електронній формі (через портал);

  • забезпечити контроль за виконанням важливих документів з боку вищестоящих організацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...