WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві - Курсова робота

Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві - Курсова робота

3.2 Синтетичний і аналітичний облік основних засобів

Бухгалтерський облік основних засобів, що у використовуються у виробничій діяльності ведеться на рахунку 10 „Основні засоби". Він призначений для обліку господарських засобів, тобто узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів, які віднесені до складу основних засобів. Рахунок 10 активний, балансовий.

По дебету рахунка 10 відображають надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих, внесених засновниками) основних засобів на баланс підприємства, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо),що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта основних засобів. По кредиту-вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

До рахунку 10 „Основні засоби" відкривають наступні субрахунки:

101 „Земельні ділянки";

102 „Капітальні витрати на поліпшення земель";

103 „Будинки та споруди";

104 „Машини та обладнання";

105 „Транспортні засоби";

106 „Інструменти, прилади та інвентар";

107 „Робоча і продуктивна худоба";

108 „Багаторічні насадження";

109 „Інші основні засоби".

У СФГ відкрито лише субрахунки 103, 104, 105, 106 і 107.

На субрахунку 103 „Будинки та споруди" в господарстві ведеться облік наявності та руху будівель, споруд, їх структурних компонентів.

На субрахунку 104 „Машини та обладнання" обліковується наявність та рух сільськогосподарських машин і обладнання.

На субрахунку 105 „Транспортні засоби" ведуть облік транспортних засобів, призначених для переміщення людей і вантажів.

На субрахунку 106 „Інструменти, прилади та інвентар" обліковують знаряддя праці, включаючи ручні механізовані знаряддя, які працюють за допомогою електроенергії, стисненого повітря тощо, пристрої для здійснення монтажних робіт тощо.

На субрахунку 107 „Робоча і продуктивна худоба" обліковують робочу худобу-коней та продуктивну худобу-корови.

Аналітичний облік основних засобів ведеться в досліджуваному господарстві по інвентарних об'єктах. Кожному інвентарному об'єкту присвоюють інвентарний номер, який наносять на об'єкт і вказують в первинних документах і реєстрах з обліку основних засобів. Облік також ведеться по видах основних засобів, місцях їх експлуатації, матеріально відповідальних особах.

Аналітичний облік основних засобів здійснюється в інвентарних картках. Вони містять інформацію про технічні особливості об'єкта, їх інвентарний номер, первісну вартість, норму амортизації та інше. Записи в інвентарних картках здійснюють за даними первинних документів, технічних паспортів. Картки складаються в одному примірнику і зберігаються у бухгалтерії в картотеці.

Заповнені інвентарні картки реєструють в Описах інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. №03-7). їх ведуть за класифікаційними групами об'єктів основних засобів. При вибутті основних засобів роблять помітки в описі, а відповідну картку прикладають до акту списання основних засобів.

Інвентарні картки на основні засоби, що надійшли або вибули протягом місяця зосереджують в картотеці окремо. В кінці місяця на їх підставі заповнюють Картку обліку руху основних засобів (ф. №03-8).

В місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкта за матеріально відповідальними особами ведуть інвентарний список основних засобів (ф. №03-9). Дані, що містяться в цій формі аналогічні даним інвентарних карток обліку основних засобів.

Типові кореспонденції за синтетичним рахунком 10 „Основні засоби" наведено в табл. 3.3.

Синтетичний облік за рахунком 10 „Основні засоби" ведуть в журналі-ордері №13 с.г. Залишки по кредиту цього рахунка здійснюється на підставі первинних документів, бухгалтерських довідок, в кінці місяця кредитові обороти рахунка 10 журналу-ордера №13 с.г. переносять в Головну книгу.

В табл..3.4 подано журнал-ордер №13с.г. за серпень 2001р. Загальна схема обліку основних засобів в СФГ„Пролісок" подано на рис.3.4.

Таблиця 3.3 – Типові операції за рахунком 10 „Основні засоби"

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

1. Відображено знос основних засобів, що були в експлуатації

10

131

2. Введено в експлуатацію основні засоби

10

152

3. Переведення молодняку тварин в основне стадо

107

155

4. Оприбутковано придбані основні засоби, що не потребують витрат на їх монтаж, збирання

10

37

5. Оприбутковано від найомників основних засобів як внесків у пайовий капітал

10

41

6. Індексація (дооцінка) основних засобів

10

423

7. Прийнято від засновників основні засоби, як їх внески у статутний фонд

10

46

8. Оприбутковано основні засоби, раніше списані з балансу

10

19

9 Надходження основних засобів у рахунок виплати дивідендів

10

73

10 Безплатне надходження основних засобів

10

424

11 Внутрішнє переміщення основних засобів

10

10

1

2

3

12 Списано знос основних засобів, що вибули з господарства

131

10

13 Залишкова вартість переданих основних засобів

14

10

14 Передано основні засоби у фінансову оренду

16

10

15 Вибракувано тварин з основного стада

21

10

16 Обмін основних засобів на інші активи по бартеру

37

10

17 Списання індексації основних засобів

42

10

18 Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів

976

10

19 Відображено нестачу основних засобів

94

10

20 Відображено залишкову вартість реалізованих ОЗ

972

10

21 Списано страчені основні засоби внаслідок надзвичайних подій

99

10

Таблиця 3.4 – Журнал-ордер № 13 с.г. за серпень 2001 року (в частині рахунка 10 „ основні засоби")

№ з/п

Зміст запису

З кредиту рахунку 10 в дебет рахунків

13

94

972

Разом по кредиту рах. Ю

1

Вибракувано тварин з основного стада

10100

10100

2

Реалізовано культиватор УСМК-54

2400

12000

14400

3

Списано транспортер на фермі №1

9000

9000

4

Недостача основних засобів за залишковою вартістю

950

950

Разом

21500

950

12000

34450

Акт приймання-передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів

Акт на переведення тварин з групи в групу

Акт на списання основних засобів

Акт на списання автотранспортних засобів

Акт на вибракування тварин з основного стада

Описи інвентарних карток

Інвентарний список основних засобів

Картка обліку руху основних засобів


 
 

Цікаве

Загрузка...