WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві - Курсова робота

Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві - Курсова робота

Аналізуючи таблицю 2.1 бачимо, що загальна земельна площа в 2001 р. порівняно з 1999 р. зменшилась на 22,8 %, а площа сільськогосподарських угідь - на 15,9 %. Зменшилась площа ріллі і пасовищ відповідно на 18,2% та 21,2%, тоді як площа пасовищ збільшилась на 36%. Збільшення площі під пасовищами відбулося внаслідок зменшення площі ріллі. Якщо порівняти 2001р. з 2000 р. то бачимо, що змін ніяких у структурі посівних площ не відбулося.

Основою виробництва товарної продукції є спеціалізація. Спеціалізація господарства визначається видами виробленої товарної продукції. Товарна продукція є частиною валової продукції, що вибуває з господарства. Для визначення спеціалізації використовується структура товарної продукції, котра відображає характер виробничого напрямку.

У таблиці 2.2. подамо вартість і структуру товарної продукції, за даними якої визначимо виробничий напрямок господарства.

Таблиця 2.2- Вартість і структура товарної продукції СФГ „Пролісок"

Продукція

1999р.

2000 р.

2001 р.

В середньому

за 3 роки

варті сть, тис. грн.

стру ктура, %

варті сть, тис. грн.

стру ктур а,%

варті сть, тис. грн.

Стру ктур а,%

варті сть, тис. грн.

струк-тура, %

Продукція рослинництва, всього

270,8

27,4

767,3

45,9

351,8

33,0

463,3

37,3

Зернові

98

9,9

515,5

30,8

220,5

20,7

278

22,3

Льон-насіння

54,9

5.5

25,1

1,5

31,1

2,9

37

3,0

Картопля

14,4

1,5

0,2

0,1

6,9

0,6

7,2

0,6

Цукрові буряки

103,2

10,4

205,9

12,3

63,3

5,9

124,1

10,0

Інша продукція рослинництва

0,3

0,1

20,6

1,2

30

2,9

17

1,4

Продукція тваринництва, всього

188,7

19,1

289,4

17,3

352,9

33,1

277

22,3

ВРХ на м'ясо

48,7

4,9

117,1

7,0

134,5

12,6

100,1

8,1

Свині

8,6

0,9

15,2

0,9

80,6

7,6

34,8

2,8

Молоко

130

13,1

146,4

8,8

129,5

12,1

135,3

10,9

Інша продукція тваринництва

1,4

0,2

10,7

0,6

8,3

0,8

6,8

0,5

Промислова продукція

318,9

32,2

325,8

19,5

173,6

16,2

272,8

21,9

Реалізація робіт і послуг

210,8

21,3

289,7

17,3

187,9

17,7

229,5

18,5

Всього по господарству

989,2

100

1672, 2

100

1066,

2

100

1242, 6

100

З таблиці 2.2. бачимо, що в структурі товарної продукції рослинництво займає значну питому вагу 37,3 % в середньому за три роки. Найбільшу питому вагу серед продукції рослинництва займають зернові 22,3 %. Продукція тваринництва займає в структурі 22,3 %, в тому числі молоку належить 10,9 ° о. В господарстві значну питому вагу займають промислові підприємства. В середньому за три роки вона становила 21,9 %. Промислові виробництва займаються переробкою власної продукції.

Отже, основний виробничий напрямок зерновий з розвинутими промислами.

2.2 Характеристика основних економічних показників господарства

Для визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва використовують систему показників, а саме вартість товарної продукції, валовий і чистий доход, прибуток, рівень рентабельності тощо. Найбільш концентровано відображає ефективність виробництва одержаний чистий доход. Він створюється додатковою працею і розраховується як різниця між вартістю валової продукції і виробничими витратами. Реалізовану частину чистого доходу становить прибуток. Важливим показником оцінки виробничої діяльності підприємства є рівень рентабельності. Він визначається відношенням прибутку до повної собівартості реалізованої продукції.

Показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва визначають і порівнюють за окремі роки або в середньому за три роки. Ці показники характеризують ефективність використання землі як основного засобу виробництва.

Аналіз основних економічних показників проведемо в таблиці 2.3

Таблиця 2.3 - Аналіз показників виробничо-фінансової діяльності СФГ "Пролісок" Самбірського району Львівської області

Показники

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2001р. у % до 1999р.

Вартість валової продукції в

порівняльних цінах, тис. грн.

582,5

591,6

410,2

70,4

в т.ч. рослинництва

384,7

394,1

272,3

70,8

тваринництва

197,8

197,5

137,9

69,7

Валова продукція на 100 га с/г

44,6

53,9

37,4

73,9

угідь, тис. грн.

Валова продукція на 1 серед

ньорічного працівника, грн.

2,3

2,5

1,9

82,6

Валова продукція (по

собівартості)

1088,3

1362,7

1562,5

143,6

Середньорічна чисельність

працівників, чол.

256

241

217

84.7

Грошові надходження, тис. грн.

989,2

1672,2

1066,2

107,8

Валовий доход тис. грн.

518,4

824,1

420,3

81,1

Валовий доход на 100 га с/г

угідь, тис. грн.

39,7

75,1

38,3

96,5

Валовий доход на 1 середньо

річного працівника, грн.

2,0

3,4

1,9

95

Прибуток, тис. грн.

200,4

511,7

10,8

5.4

Рівень рентабельності, %

26.8

50,2

1,2

-25,6 п.

Аналізуючи таблицю 2.3 бачимо, що всі показники досліджуваного господарства у 2001 р. порівняно з 1999 р. зменшились. Так, вартість валової продукції зменшилась на 29,6 %, середньорічна чисельність працівників на 15,3%. Грошові надходження у 2001 р. проти 1999 р. збільшились на 7,8 %, проте проти 2000 р. зменшились на 36,2 %. Значно знизився такий важливий показник як прибуток. Так в 2001 р. прибуток становив 10,8 тис.грн., тоді як в 1999 р. - 200,4 тис. грн., або на 94,6 % менше. Зменшення прибутку позначилось і на рівні рентабельності, який зменшився на 25,6 пункти.


 
 

Цікаве

Загрузка...