WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку на підприємстві ТОВ ""ВІРКО"" " - Курсова робота

"Організація обліку на підприємстві ТОВ ""ВІРКО"" " - Курсова робота

Отримані данні є основою для складання фінансової звітності.

На основі первинних документів щодо доходів та витрат бухгалтер заповнює журнал №6, в якому відображається інформація про фінансовий результат, та Звіт про фінансові результати.

ІІІ. Критичні зауваження та пропозиції

Питанням обліку виробничих запасів повинна приділятися велика увага, тому що без забезпечення підприємств необхідними матеріальними цінностями неможливий виробничий процес. Специфічною особливістю виробничих запасів є те, що вони в процесі виробництва використовуються повністю, і тому для кожного нового процесу виробництва їх потрібно заміняти новими. В собівартості промислової продукції найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати. Метою проходження практики було вивчення практичного документообігу, вірне оформлення первинної документації, близьке знайомство з бухгалтерськими проводками, які стосуються теми випускної роботи, а також фактичного стану обліку і аналізу запасів ТОВ "ВІРКО. В процесі написання роботи були опрацьовані такі основні нормативні акти, як Закон України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні". Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", Новий План рахунків бухгалтерського обліку, інструкція по його застосуванню, тощо з опрацьованих джерел можна зробити висновок, що даній проблемі приділяється велика увага і в нормативних актах і в літературних джерелах. Так, як виробничий напрямок підприємства це виробництво будівельних матеріалів, то найбільшу питому вагу в собівартості займають матеріальні витрати. Для поліпшення фінансового стану підприємства пропоную йому вживати заходи, щодо зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється бухгалтерською службою, яка є самостійним підрозділом і очолюється головним бухгалтером. Бухгалтерія розподіляється на декілька підрозділів, кожен з яких веде відповідну ділянку роботи.

Облік виробничих запасів на ТОВ "ВІРКО" ведуть на рахунку 20 "Виробничі запаси". По дебету цих рахунків відображається надходження запасів на підприємство, а по кредиту їх вибуття. Рахунок призначен для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству предметів праці, які призначені для обробки, переробки, використанню в виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає в склад малоцінних та швидко знищувальних предметів. Для синтетичного обліку матеріалів, які надійшли на підприємство від постачальників застосовують журнал-ордер №6.

Система бухгалтерського обліку і фінансова звітність відповідає прийнятій на підприємстві обліковій політиці, в основному використовується типові форми первинних документів. Але за результатами дослідження організації бухгалтерського обліку в аналізованому періоді були допущені порушення у відношенні організації обліку виробничих запасів. Є зауваження щодо оформлення первинної документації, не використовують субрахунки виробничих запасів.

В цілях вдосконалення обліку виробничих запасів на ТОВ "ВІРКО" пропонується:

 1. виробничі запаси, які є на підприємстві, рознести по відповідним субрахункам бухгалтерського обліку. Виробничі запаси по субрахункам бухгалтерського обліку дозволить посилити контрольно-аналітичні функції обліку;

 2. більш ретельно підходити до заповнення первинних документів (уникнення виправлень, заповнення всіх реквізитів тощо);

 3. слід автоматизувати списання ТЗВ по відпуску сировини в виробництво;

 4. додати пункт - які матеріали відносяться до МШП та порядок списання до Наказу про облікову політику;

 5. для перевірки витрат сировини, які використовуються у цеху, необхідно доробити введення калькуляційних карток;

 6. автоматизувати облік виробничих запасів на складах і в цехах.

 7. проводити широку інвентаризацію матеріальних цінностей, що дозволить більш ретельно контролювати запаси матеріалів, і знизить нераціональне їх використання.

Реалізація розроблених пропозицій по вдосконаленню організації обліку виробничих запасів дозволить підвищити економічну ефективність використання ресурсів підприємства, підсилити контрольно-аналітичну функцію обліку, підвищити швидкість обробки інформації, своєчасно складати фінансову звітність, прийняття оперативних управлінських рішень на ТОВ "ВІРКО".

Висновок

Місцем проходження виробничої практики було Товариство з Обмеженою Відповідальністю „ВІРКО". Цілями Товариства є здійснення своєї виробничої і комерційної діяльності з метою одержання прибутку за рахунок:

 • першочергового забезпечення потреб у виробництві будівельних матеріалів;

 • підвищення ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, посилення матеріальної зацікавленості працюючих за рахунок подальшого вдосконалення структури управління виробництва будівельних матеріалів;

 • сприянню насиченості внутрішнього ринку будтоварами.

 • Ознайомившись з загальними основами та напрямами діяльності підприємства; вивчивши правові засади його роботи на основі аналізу нормативно-правової літератури щодо регулювання створення та діяльності підприємства, його організаційну структуру; дослідивши організацію маркетингових досліджень та збуту, процес укладання контрактів та проаналізувавши економічні показники підприємства на основі вивчення документів звітності та розрахунку фінансових показників; застосовуючи знання та навики, отримані після вивчення дисциплін: "Економіка підприємства", "Гроші та кредит", "Бухгалтерський облік", "Фінанси підприємств", "Економічний аналіз" та ін., була зроблена спроба оцінити ефективність функціонування підприємства у 2003-05 рр., визначити основні проблеми, існуючі в його діяльності, та запропонувати можливі шляхи їх вирішення. Особливу увагу при проходженні практики та написанні звіту було приділено вивченню зовнішньоекономічної діяльності підприємства, у тому числі правових основ регулювання зовнішньоекономічної діяльності, товарів експортного напрямку, їхньої частки в загальному обсязі реалізації, визначення заходів щодо покращення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", прийнятий 16 липня 1999 року.

 2. Закон України "Про аудиторську діяльність", прийнятий 22 квітня 1993 року.

 3. Закон України "Про охорону праці", прийнятий 14 жовтня 1994 року.

 4. Постанова "Про порядок подання фінансової звітності", від 28 лютого 2000 року № 419.

 5. Постанова "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття" від 19.04.1993 року №279.

 6. Наказ "Про План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", від 30.11.99 року №291.

 7. Наказ "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку і бюджетних установ, від 10.12.99 року №880/4183.

 8. Наказ "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів" №193 від 21.06.96 року.

 9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій №291, від 30.11.99р., із змінами і доповненнями за станом на 20.09.2004 р.

 10. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України №561 від 30.09.2004р.

 11. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит" вищих навчальних закладів/за ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця – 5-е вид.,доп. І пероб. – Житомир: ПП „Рута", 2003. – 726 с.

 12. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник. – Київ: вид. „Центр навчальної літератури", 2005. – 528с.

 13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік. Оподаткування і звітність. Підручник. – К.: Алеута, 2006. – 1080с.

 14. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Посібник К.: Видавничий центр „Академія", 2002. – 672с.


 
 

Цікаве

Загрузка...