WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку на підприємстві ТОВ ""ВІРКО"" " - Курсова робота

"Організація обліку на підприємстві ТОВ ""ВІРКО"" " - Курсова робота

Результатом фінансової діяльності підприємства є його прибуток (збиток). На дослідженому підприємстві доходи, витрати і фінансові результати підприємства відображаються у звіті про фінансові результати, який складається згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Для ефективної діяльності підприємство систематично проводить аналіз формування, використання і розподілу прибутку, для того щоб визначити величину чистого прибутку, його складові частини і основні тенденції їх змін. На досліджуваному підприємстві бухгалтерський облік проводиться відповідно до Закону України "Про облік і звітність", національного плану рахунків, інструкцій по його використанню та інших нормативних документів органів державного управління, що регулюють бухгалтерський облік. Основні положення бухгалтерського обліку, які забезпечують його незмінність протягом поточного року наводяться в наказі про організацію бухгалтерського обліку, який розробляється керівником підприємства.

Наказ включає наступні питання:

  1. Забезпечити протягом року незмінність відображення операцій та оцінки майна на підставі організації бухгалтерського обліку за журнально-ордерного рахівництва.

  2. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей за фактичною собівартістю, готовою продукцією за діючими договірними цінами:

  • у бухгалтерії - у сальдових відомостях кількісно-сумарному виражені;

  • на складах - у картках складського обліку в кількісному вираженні;

  1. Затвердити порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських операцій:

  • нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів здійснювати в розмірі 100% їхньої вартості при передачі їх в експлуатацію.

4. Затвердити систему оплати праці:

  • за штатним розкладом для інженерно-технічних робітників і службовців;

  • за тарифними ставками (окладами) - для допоміжних робітників;

  • за відрядними розцінками - для робітників основного виробництва.

5. Встановити нормативний метод обліку і калькулювання фактичної собівартості продукції.

Контроль за використанням цього наказу покладається на головного бухгалтера. Головний бухгалтер що року розробляє графік облікових робіт по бухгалтерії, в якому наводяться строки та відповідальність бухгалтерів по виконуваній роботі.

Організаційна структура бухгалтерії ТОВ "ВІРКО" представлена на рис. 1

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється службою, яка є самостійним підрозділом підприємства о чолі якого головний бухгалтер, який має вищу економічну освіту і стаж роботи 5 років. Крім головного бухгалтера в бухгалтерії працює ще 5 бухгалтерів, в функціональні обов'язки яких входить облік окремих ділянок бухгалтерії.

Зведений графік облікових робіт по бухгалтерії підприємства наведений в таблиці 2

Таблиця 2 Зведений графік облікових робіт по бухгалтерії ТОВ "ВІРКО"

Виконувана робота

Відповідальний

Запланована дата завершення роботи

Складання облікових регістрів:

- журналу-ордеру №1, відомості 1

- журналу-ордеру №2, відомості 2

головної книги

сальдового балансу

Обговорення балансу на виробничій нараді.

Подання балансу вищій організації

4. Підготовка проекту наказу за результатами аналізу і подання балансу.

Старший бухгалтер

Касир

Заступник головного бухгалтера

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

01

01 – 02

10

10

11

12

12

В функціональні обов'язки касира входять відображення в обліку руху грошових коштів на рахунках в банку і касі. Бухгалтер по обліку розрахунків по оплаті праці здійснює розрахунки з робітниками і службовцями по заробітної платі і виплатах за рахунок соціального страхування. Ця ділянка роботи на підприємстві амортизована, тому в кінці кожного місяця звітними документами є відповідальний машинописний роздрук. Бухгалтер по обліку виробництва займається обліком виробничих затрат основного і допоміжного виробництва, складає калькуляції собівартості продукції, робіт, послуг. В його обов'язки входить також складання звітності про затрати на виробництво і собівартість продукції.

Матеріальні та сировинні ресурси є одними з найважливіших на підприємстві, тому й документальне оформлення надходження, наявності та витрачання зазначених ресурсів є досить відповідальним процесом, який повинен забезпечити необхідну інформацію, як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом матеріальних цінностей.

Схему документообігу, яка діє на ТОВ "ВІРКО" представлена на рисунку 2.

Рис. 2 Схема документообігу на ТОВ "ВІРКО"

Структура документообігу (організованої системи створення, перевірки та обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх створення до передачі в архів) повинна бути такою, щоб забезпечити вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю й оперативного управління рухом матеріальних запасів. Документальне оформлення руху матеріалів наведене на рисунку 3. Достовірність, об'єктивність та своєчасність бухгалтерського обліку забезпечується документацією. Документація є одним з найголовніших способів методу бухгалтерського обліку. Саме тому в наших дослідженнях важливе місце відведено первинним документам. Первинні документи по оформленню надходження і витрачання матеріалів відіграють важливу роль в організації матеріального обліку на товаристві, тому що вони є його основою.

Сировина і матеріали надходять з різних джерел, зокрема: від постачальників, через підзвітних осіб, від ліквідації основних засобів, з власних цехів. при цьому основними документами з оприбуткування матеріалів є накладні прибуткові ордери, прийомні акти.

У разі закупки виробничих запасів у населення оформлюється Акт закупівлі ТМЦ, форма якого повинна бути затверджена наказом про облікову політику. В акті закупівлі обов'язково зазначаються паспортні дані та ідентифікаційний код особи – продавця. Виробничі запаси, які поступають від постачальника повинні супроводжуватися такими документами: рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, накладні та інші. Отримання виробничих запасів безпосередньо від постачальника здійснюється матеріально відповідною особою. Первинними документами, що підтверджують вартість придбаних матеріалів підзвітними особами є товарний рахунок і акт (довідка), які складає підзвітна особа за участі інших посадових осіб підприємства. Контроль за виконанням плану договорів, вчасним надходженням та оприбуткуванням матеріалів здійснює відділ постачання. З цією метою в ньому ведуть відомості оперативного обліку виконання договорів доставки, де відмічають виконання умов договору про поставку за асортиментом матеріалів, їх кількістю, ціною, строками відвантаження тощо. Бухгалтерія здійснює контроль за організацією даних оперативного обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...