WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку на підприємствах малого бізнесу - Курсова робота

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

із дисципліни „Організація обліку на підприємствах малого бізнесу"

Полтава-2008

План

Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою бухгалтерського обліку

Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства

Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою бухгалтерського обліку

Проста форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), які здійснюють діяльність із виконання нематеріаломістких робіт і послуг. Вона передбачає використання таких регістрів бухгалтерського обліку, як:

Журналу обліку господарських операцій;

Відомості 3-м - для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці з дебіторами та кредиторами.

У Журналі обліку господарських операцій записи здійснюються на підставі первинних і зведених облікових документів, відомостей про нарахування заробітної плати та амортизації тощо, з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Журнал ведеться щомісячно.

Дані рядка „Сальдо на кінець місяця" із Журналу за попередній місяць переноситься до рядка „Сальдо на початок місяця" Журналу за звітний місяць по кожному рахунку бухгалтерського обліку.

Підсумкові дані в Журналі визначають підрахунком суми оборотів по дебету і по кредиту всіх рахунків бухгалтерського обліку і виведенням сальдо на кінець місяця (графи 5-46). Суми дебетових і кредитових оборотів за місяць повинні бути однаковими і дорівнювати сумі графи 4 „Сума" в рядку „Усього оборотів за місяць".

У Відомості 3-м відображаються аналітичні дані обліку розрахунків з оплати праці, розрахунки з дебіторами та кредиторами. Підсумкові дані Відомості 3-м без повторення записів, здійснюваних у Журналі, безпосередньо з первинних документів переносяться до Журналу обліку господарських операцій із зазначенням у графі 3 такого запису: „Відомість 3-м".

У розділі I Відомості 3-м записи групуються за зазначеними в ній рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду і назви відповідного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи.

Записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості рахунки бухгалтерського обліку.

Порядок заповнення розділу I Відомості 3-м залежить від виду відображуваних операцій і полягає в такому:

для обліку виданих і отриманих векселів, розрахунків із постачальника-ми та підрядниками, покупцями та замовниками, учасниками та підзвітними особами, з іншими дебіторами та кредиторами в графі 3 розділу І зазначаєть-ся назви (прізвище) дебітора (кредитора). При цьому для відображення розрахунків із дебіторами та кредиторами у Відомості 3-м відводять необхідну кількість рядків для впорядкованих записів щодо розрахунків по кожному дебітору і кредитору, з продовженням записів на вкладних аркушах. Сальдо на кінець місяця по кожному дебітору або кредитору визначається розгорнено і переноситься до графи 5 (із графи 21) і графи 22) розділу І Відомості 3-м на наступний місяць;

для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне забезпечення, соціальне та інші види страхування в графі 3 розділу І зазначаються види податків, платежів і відрахувань щомісячно відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків та платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо по кожному виду податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься до граф 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць;

доходи майбутніх періодів відображаються в розділі І Відомості 3-м за видами доходів.

У розділі ІІ Відомості 3-м відображаються розрахунки з оплати праці. По кредиту рахунка 66 відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової непрацездатності тощо. По дебету рахунка відображаються всі вирахування із заробітної плати працівників: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування, сум виплачених авансів і заробітної плати, сум утриманих аліментів, утримань за виконавчими листами тощо.

Невиплачені працівникам суми з оплати праці відображаються в графі 20, з подальшим перенесенням таких сум щодо кожного працівника до графи 4 Відомості 3-м в наступному місяці.

Не отримана у встановлений для виплати строк сума оплати праці відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгованість із поміткою „Депон" („Депоновано") у графі 3 із зазначенням дати її депонування.

Заповнення графи 13 (64 „Розрахунки за податками й платежами") розділу ІІ Відомості 3-м не передбачає деталізацію утримань із заробітної плати щодо кожного їх виду, що обліковується в бухгалтерському обліку на рахунку 64 „Розрахунки за податками та платежами": податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування. Така форма цього регістру не дозволяє організувати окремий облік цих утримань, необхідний для ведення обліку в розрізі окремих податків і внесків, і, відповідно, - наявність даних, необхідних для складання відповідної звітності.

Завдання 1.1 Записати суми нарахованої заробітної плати працюючих на МП „Мрія" за вересень у відомість 3-М, зробити необхідні утримання, визначити суму до видачі.

Таблиця 1.

№п/п

П.І.П.

Нарахована зарплата

Відрахування у Пенсійний фонд

Відрах. уФонд соц. страх. від непрацездатності

Відрах. уФонд соц. страх. на випадок безробіття

Пільга

Відрах. податок з доходів

Всього відраховано

Сума до видачі

1

А

1225

15,98

12,25

6,13

-

178,60

212,96

1012,04

2

Б

630

4,08

6,30

3,15

200

62,47

76

554

3

В

718

5,84

7,18

3,59

200

75,21

91,82

626,18

4

Г

742

6,32

7,42

3,71

-

108,68

126,13

615,87

5

Д

1415

19,78

14,15

7,08

-

206,1

247,11

1167,89

6

Е

980

11,08

9,80

4,9

-

143,13

168,91

811,09

7

Є

770

6,88

7,70

3,85

-

112,74

131,17

638,83

8

Ж

960

10,68

9,60

4,8

-

140,24

165,32

794,68

Всього

7440

80,64

74,40

37,2

-

1027,17

1219,42

6220,58

Завдання 1.2 На підставі даних скласти баланс станом на 1 вересня

Таблиця 2.

Актив

Пасив

Господарські засоби

Сума

Заборгованість

Сума

Товари

1010

Постачальникам

2100

Каса

20

По оплаті праці

3200

Матеріали

100

Перед бюджетом ПДВ

740

Поточний рахунок

23200

По страхуванню

40

Всього

24330

Всього

6080

Статутний капітал

18250


 
 

Цікаве

Загрузка...