WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

1 січня 2000 року розпочався новий етап в розвитку українського бухгалтерського обліку, який характеризується введенням в дію Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV, нового Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Кожна наука загалом, а бухгалтерський облік зокрема, потребує періодичного перегляду основних положень та уточнення методики збирання та опрацювання даних. Для перебудови господарського механізму, що відбувається нині в Україні в зв'язку з переходом економіки на ринкові відносини, необхідні істотні зміни у системі бухгалтерської інформації.

Господарюючі суб'єкти використовують грошові кошти незалежно від характеру своєї діяльності. Вони мають потребу в цьому виді ресурсів з однакових, по суті, причин: для ведення своїх операцій, погашення боргових зобов'язань, забезпечення доходу для своїх інвесторів тощо.

Неможливо уявити будь-яку сферу діяльності підприємства без здійснення розрахунків. В нашій країні, як і за кордоном, розрахунки між суб'єктами господарювання здійснюються як в готівковій, так і безготівковій формі. Саме тому, вивчення порядку проведення розрахунків та забезпечення цим самим ефективного функціонування підприємства – це, напевно, найбільш об'ємна та важлива тема в бухгалтерському обліку.

В наш час розвиток бухгалтерського обліку та нестабільність національного законодавства породжують багато проблемних питань щодо бухгалтерського обліку на підприємствах в тому числі і обліку дебіторської заборгованості.

Існує велика кількість законів та нормативно-правових актів які регулюють здійснення обліку дебіторської заборгованості на Україні. Але ми розглянено декілька з них.

Таблиця. 1.6. Аналіз нормативних документів з обліку розрахунків з різними дебіторами.

№ з/п

Назва нормативного документу

Основні положення нормативного документа

1

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" від 16.07.99р. №996- XIV.

Закон визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Відповідно до цього закону підприємство (організація) самостійно визначає облікову політику на рік, де відображаються основні засади організації та ведення обліку на підприємстві.

2

Положення „Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо її скорочення": Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99р. №750

Це положення регулює проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, визначення та відображення її результатів, а також наводяться заходи щодо її скорочення

3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість": затв. Міністерством фінансів України від 08.10.99р. №237

Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Дія П(С)БО 10 не поширюється тільки на бюджетні установи, всі інші юридичні особи зобов'язані керуватися його вимогами.

4

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов'язання": затв. Мінфіном України від 31.01.2000р. №20

Це положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності.

5

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. Мінфіном України від 30.11.99р. № 291

Встановлює позначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність та рух активів, капіталу, зобов'язань і фактів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків та бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності.

6

Про затвердження форми державної статистичної звітності №1-Б термінова (місячна) „Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" та Інструкція щодо її заповнення: наказ Держкомстату України від 31.07.2000р. №258

З метою удосконалення державної статистичної звітності у зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів та упровадженням положень (стандартів) бухгалтерського обліку було затверджено форму державної статистичної звітності N 1-Б термінова (місячна) "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" та інструкцію щодо її заповнення, у яких визначаються форми та види статистичних звітів.

7

Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборгованості: лист ДПАУ від 4.01.2000 р. № 10/6/15-1116.

Цей порядок визначає порядок опадаткування та списання безнадійної дебіторської заборгованості з точки зору податкового обліку.

8

Про порядок оформлення векселями дебіторської заборгованості перед банком: лист НБУ від 20.04.2000р. №18-211/1009-2283

Цей порядок визначає форми дебіторської заборгованості перед банком та порядок їх оформлення векселями.

Втручання держави у здійснення бухгалтерського обліку нормативним способом є необхідним, тому що ринкова економіка не в змозі самостійно саморегулюватись. З метою недопущення хаосу у здійснення бухгалтерського обліку а також пристосування його до міжнародних стандартів породжує втручання державних органів.

Усі ці нормативні документи регулюють здійснення бухгалтерського обліку щодо дебіторської заборгованості, але не всі вони доречні до застусування кожним підприємством. Для будь-якого підприємства існує свій порядок здійснення бухгалтерського обліку у тому числі і дебіторської заборгованості, тому кожне підприємство самостійно обирає перелік нормативних документів, які більше доречні ньому у здійсненні господарської діяльності.

Жоден з авторів бухгалтерської літератури не обійшов своєю увагою дану тему. Про розрахунки написано багато, але про них можна говорити і говорити, тим більше що все написане з часом застаріває. Питання обліку грошових коштів і розрахунків розглядаються багатьма авторами, але слід сказати, що за останні роки відсутні публікації, які конкретно були б присвячені саме цій тематиці. Дана тема розглядається в розрізах аналізу, аудиту, контролю та окремих питань обліку. Облік розрахунків висвітлений у працях Ф.Ф.Бутинця, В.П.Завгороднього, О.В. Лишиленко та інших.

Таблиця 1.7. Висвітлення в економічній та бухгалтерській літературі питань щодо обліку дебіторської заборгованості

№ з/п

Автор та джерело

Дебіторська заборгованість

Оцінка дебіторської заборгованості

Облік векселів

Відображення на рахунках обліку дебіторської заборгованості

Інвентаризація дебіторської заборгованості

Облік резерву сумнівних боргів

Класифікація дебіторської заборгованості

Класифікація векселів

Аудит готівково-розрахункових операцій

1

Бутинець Ф.Ф

+

+

+

+

+

+

+

+

-

2

Велш Глен А., Шорт Деніел Г

+

-

+

-

-

-

+

+

-

3

Голов С.Ф., Костюченко В.М.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Завгородній В.П

+

+

+

+

-

+

-

-

-

5

Кірейцев Г.Г., Виговська Н.Г., Петрук О.М.

-

-

-

-

-

-

-

+

-

6

Лишиленко О.В.

+

+

+

+

-

+

-

+

-

7

Пушкар М.С.

+

-

+

+

-

-

-

+

-

8

Сопко В.

+

+

+

+

-

+

-

-

-

9

Хом'як Р.Л.

+

-

+

+

-

+

+

+

+

10

Ющенко Ю.В.,

Міщенко В.І

+

-

-

-

-

-

-

-

-


 
 

Цікаве

Загрузка...