WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

1.3. Бухгалтер підпорядковується головному бухгалтеру підприємства.

1.4. У своїй діяльності бухгалтер керується:

 • законодавчими та нормативними документами, що регулюють питання бухгалтерського обліку та звітності;

 • методичними матеріалами, що стосуються відповідних питань;

 • статутом підприємства;

 • правилами трудового розпорядку;

 • наказами та розпорядженням голови правління ЗАТ „Житомирського м'ясокомбінату".

1.5. Бухгалтер повинен знати:

 • законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методологічні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій та складання звітності;

 • форми та методи бухгалтерського обліку на підприємстві;

 • план та кореспонденцію рахунків;

 • організацію документообігу по ділянках бухгалтерського обліку;

 • порядок документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів;

 • методику економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

 • правила експлуатації обчислювальної техніки;

 • економіку, організацію праці та управління;

 • ринкові методи господарювання;

 • законодавство про працю;

 • правила та норми охорони праці.

 1. Функції

На бухгалтера покладаються наступні функції:

2.1. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності.

2.2. Проведення нарахувань та сплата податків і зборів до бюджетів різних рівнів, страхових внесків до державних позабюджетних соціальних фондів, платежів в банківські установи.

2.3. Розрахунки всіх видів виплат працівникам підприємства.

2.4. Методична допомога співробітникам підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу та звітності.

 1. Посадові обов'язки

Для виконання покладених на нього функцій бухгалтер підприємства зобов'язаний:

3.1. Виконувати роботу по веденню бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій.

3.2. Брати участь в розробці і здійсненні заходів, направлених на дотримання фінансової дисципліни і раціональне використання ресурсів.

3.3. Здійснювати прийом і контроль первинної документації по відповідних ділянках бухгалтерського обліку та готувати їх до рахункової обробки.

3.4. Відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.

3.5. Складати звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг), виявляти джерела утворення втрат і непродуктивних витрат, готувати пропозиції по їх попередженню.

3.6. Проводити нарахування та сплату податків і зборів до регіонального та місцевого бюджетів, страхових внесків до державних позабюджетних соціальних фондів, платежів в банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників і службовців, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.

3.7. Забезпечувати керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівняною і достовірною бухгалтерською інформацією по відповідних напрямах (ділянках) обліку.

3.8. Розробляти робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, брати участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку та технології обробки бухгалтерської інформації.

3.9. Брати участь в проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу, в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку при застосуванні сучасних засобів обчислювальної техніки, в проведенні інвентаризацій грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей.

3.10. Готувати дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності, стежити за збереженням бухгалтерський документів, оформляти їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.

3.11. Виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносити зміни в довідкову та нормативну інформацію, що використовується при обробці даних.

3.12. Брати участь у формуванні економічної постановки задач або окремих їх етапів, що вирішується за допомогою обчислювальної техніки, визначити можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяє створювати економічно обґрунтовані системи обробки економічної інформації.

 1. Права

Бухгалтер має право:

4.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосується його діяльності.

4.2. Виносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, передбаченими діючою інструкцією.

4.3. Отримувати від керівників структурних підрозділів, фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

4.4. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів підприємства для вирішення покладених на нього обов'язків.

4.5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

 1. Відповідальність

Бухгалтер несе відповідальність:

5.1. За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

5.2. За здійсненні в процесі своєї діяльності правопорушення, в межах, визначених чинним адміністративним, карним та цивільним законодавством України.

5.3. За нанесення матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним трудовим, карним та цивільним законодавством України.

Посадова інструкція розроблена у відповідності до штатного розкладу № 45 від 05.01.2004 року.

Керівник структурного підрозділу _________ Градовська М.І.

05.01.2004 р.

Узгоджено:

Начальник юридичного відділу

__________ Трубніков С.В.

05.01.2004 р.

З інструкцією ознайомлена:

__________ Морозова Н.С.

05.01.2004 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...