WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Англійською мовою: CJ-SC "Zhutomir meat producing company"

  1. Місцезнаходження Товариства та його юридична адреса: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Баранова, 127.

 1. Мета і предмет діяльності

  1. Товариство створене з метою насичення ринку товарами і послугами по предмету діяльності та реалізації, на основі отриманого прибутку інтересів учасників Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

  1. Предметом діяльності Товариства є:

 • вирощування і відгодівля великої рогатої худоби (ВРХ) і свиней;

 • закупка свиней, коней, ВРХ, іншої худоби та м'яса і сала, як у населення так і у сільськогосподарських підприємств і товаровиробників сільськогосподарської продукції, як за готівку так і по безготівкових розрахунках та їх переробка;

 • виготовлення та постачання м'ясних виробів та напівфабрикатів;

 • переробка ВРХ, коней і свинини власного виробництва і закуплених у сільськогосподарських підприємств і населення та реалізація продукції по готівковому і безготівковому розрахунках;

 • виробництво ковбасних виробів, м'яса, м'ясокопченої продукції, напівфабрикатів, м'ясних консервів, м'ясокостної муки;

 • виробництво пральних порошків;

 • виробництво медичних препаратів;

 • виробництво будівельних матеріалів та конструкцій;

 • виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та проектних робіт;

 • будівництво житлових будинків та об'єктів промислового і соціально-культурного призначення;

 • виробництво різноманітної сільськогосподарської продукції: молока, вирощення зернових культур, овочем, фруктів та інше;

 • переробка сільськогосподарської продукції: овочем, фруктів, зернових, молока та інше;

 • оптова, роздрібна і фірмова торгівля продукцією власного виробництва та товарами народного споживання інших виробників, в тому числі продовольчими та промислового призначення товарами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, нафтопродуктами, запчастинами та інше;

 • організація та експлуатація об'єктів громадського харчування (їдалень, кав'ярень, барів, ресторанів);

 • надання транспортних, транспортно-експедиційних та складських послуг, як в Україні, так і за її межами;

 • торгівельно-закупівельна, комерційно-посередницька діяльність;

 • маркетинг (вивчення кон'юнктури ринку на товари і організація реклами по предмету діяльності Товариства);

 • надання послуг населенню по предмету діяльності Товариства та інших послуг, що не заборонені чинним законодавством України;

 • зовнішньоекономічна діяльність по експортно-імпортному постачанню, в тому числі на бартерній основі, продовольчих та промислових товарів, напівфабрикатів, виробничого устаткування, прогресивних технологій виробництва м'ясопродуктів та переробки сільськогосподарської продукції.

Також предметом діяльності Товариства може бути:

 1. пошук (розвідка) корисних копалин;

 2. виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрі за секунду, торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрі за секунду;

 3. виробництво вибухових речовин і матеріалів;

 4. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;

 5. видобування уранових руд;

 6. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння;

 7. виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного каміння, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного каміння, напівдорогоцінного каміння;

 8. виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

 9. виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

 10. виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

 11. виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;

 12. розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

 13. розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

 14. розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів

 15. виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

 16. постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

 17. централізоване водопостачання та водовідведення;

 18. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 19. культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;

 20. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

 21. медична практика;

 22. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

 23. ветеринарна практика;

 24. організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;

 25. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

 26. надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

 27. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом, річковим, морським транспортом, залізничним транспортом;

 28. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

 29. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

 30. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

 31. проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

 32. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

 33. виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

 34. виконання авіаційно-хімічних робіт;

 35. здійснення іншої діяльності не забороненої чинним законодавством України.

У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

 1. Юридичний статус Товариства

  1. Товариство є юридичною особою з дня його реєстрації.

  1. Товариство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, установчого договору та цього Статуту

  1. Майно Товариства складається з основних фондів та оборотних засобів, а також цінностей, вартість яких відображається в балансі Товариства

  1. Товариство є власником:

 • майна, переданого йому засновниками;

 • майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності;

 • іншого майна, набутого на підставах незаборонених законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до цілей своєї діяльності.

У разі випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, відповідальність несе Товариство.

3.5 Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банку, штамп та печатки підприємства, товарні знаки, які мають бути зареєстровані у відповідних державних та інших органах, печатки зі своєю назвою.

3.6 Товариство самостійно може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.7 Товариство має право укладати угоди /контракти/, зокрема угоди купівлі-продажу майна, страхування майна, перевезення, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді, а також Товариство має право укладати інші угоди, контракти прямо та виключно не заборонені чинним законодавством України.


 
 

Цікаве

Загрузка...