WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Крм = Рн/Рз,

де Рн - кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм; Рз - загальна кількість робочих місць.

7. Коефіцієнт умов праці Кп:

Кп = Пн/П,

де Пн – чисельність працівників, що працюють в умовах, що не відповідають санітарним нормам;

П – загальна чисельність працівників.

На ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" всі робочі місця відповідають вимогам санітарних норм. Тому коефіцієнти небезпеки робочих місць та умов праці дорівнюють нулю.

8. Коефіцієнт небезпечності машин Км:

Км = Мн/Мз,

де Мн - кількість машин і механізмів (або іншого обладнання, залежно від роду діяльностіпідприємства), що не відповідають нормативним вимогам, шт.; Мз - загальна кількість машин і механізмів, шт.

9. Коефіцієнт небезпечності будівель та виробничих приміщень:

Кб = Бн/Бз,

де Бн - кількість будівель та виробничих приміщень, які не відповідають нормативним вимогам, шт.;

Бз - загальна кількість виробничих приміщень, шт.

Так як на підприємстві таких машин і механізмів, які не відповідають нормативним вимогам, немає, коефіцієнт небезпечності машин Км = 0.

Усі будівлі і виробничі приміщення також відповідають нормативним вимогам. По цій причині коефіцієнт небезпечності будівель та виробничих приміщень Кб = 0.

Результати оцінки загального стану охорони праці на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" подані в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

№ з/п

Назви коефіцієнтів і їх складових

Роки

2003

2004

2005

1

Середньооблікова кількість працюючих (П)

415

393

345

2

Кількість нещасних випадків за звітний період (п)

3

2

0

3

Загальна кількість днів непрацездатності за всіма нещасними випадками за звітний період (Д)

91

53

0

4

Кількість випадків захворювань (З)

22

20

15

5

Сумарна кількість днів непрацездатності за звітний період (ДЗ)

80

57

43

6

Коефіцієнт частоти травматизму (КЧ)

7,23

5,09

0

7

Коефіцієнт важкості травматизму (КВ)

30,33

26,50

0

8

Коефіцієнт загального травматизму (КЗАГ)

219,28

134,86

0

9

Коефіцієнт частоти випадків захворювань (КЗ)

53

50,90

43,50

10

Коефіцієнт важкості захворювань (КВЗ)

4,14

2,65

0

Усе це свідчить про високий рівень стану охорони праці на підприємстві. Позитивним показником стану охорони праці на підприємстві є те, що на протязі 2003-2005 рр. на підприємстві не сталося жодного нещасного випадку. Про це свідчать коефіцієнти частоти травматизму, важкості травматизму та загального травматизму, які дорівнюють нулю. В той же час коефіцієнти частоти випадків захворювань та важкості захворювань мають певну вагу для підприємства. Тому служба охорони праці повинна ще більше прикладати зусиль для того, щоб на підприємстві захворюваність робітників (особливо взимку) була найнижчою.

Умови праці - це сукупність факторів виробничої обстановки, що впливають на працездатність і здоров'я людини в процесі праці. Згідно з "Гігієнічною класифікацією умов праці №4137-86 параметри трудового процесу за ступенем впливу на функціональний стан і здоров'я працюючих поділяються на 3 класи:

І клас - оптимальні умови і характер праці, при яких виключена несприятлива дія небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НіШВФ) на здоров'я працюючих і створюються передумови для збереження високого рівня працездатності;

П клас - допустимі умови і характер праці, при яких рівень НіШВФ не перевищує гігієнічних нормативів; ,

Ш клас - шкідливі і небезпечні умови і характер праці, при яких рівень НіШВФ перевищує нормативи і викликає функціональні зміни організму

Фактичне значення освітленості на робочому місці визначається шляхом вимірювання за допомогою люксметра або шляхом розрахунку за формулою:

де Sв, Sn - площа вікон (сумарна) і підлоги, м2;

τВ – коефіцієнт світло пропускання вікна (τВ=0,15...0,6);

rl- коефіцієнт, що враховує відображення світла від внутрішніх поверхонь приміщення (rl=1...10);

ηВ – світлова характеристика вікон (ηВ=6,5...29);

КЗ – коефіцієнт запасу (КЗ=1...1,5);

Кбуд – коефіцієнт, який враховує затемнення вікон сусідніми будівлями (Кбуд=1...1,7).

В приміщенні працюють комп'ютер і принтер. Рівень шуму від комп'ютера дорівнює 60 Дб, від принтеру – 65 Дб. Для обчислення шуму роботи комп'ютера та принтера використаємо формулу для обчислення сумарного рівня шуму:

L = Ll + ∆L,

де Ll – більший із рівнів, які сумуються;

∆L – добавка, що залежить від значення різниці між рівнями шуму, яка знаходиться за таблицею 4.2.

Таблиця 4.2. Добавка, що залежить від рівня шуму

Різниця між рівнями

0

1

2

3

4

5

Добавка ,

∆L, Дб

3

2,5

2,2

1,8

1,5

1,2

Сумарний рівень шуму, який вони створюють, становить:

L = 65 + 1,2 = 66,2 Дц.

Основні виробничі фактори, що характеризують умови праці на робочому місці бухгалтера, наведені в табл. 4.3, з якої видно, що умови та характер праці бухгалтера відносяться до І класу, та відповідають допустимим.

Таблиця 4.3. Аналіз умов праці

Виробничі фактори

Нормативне значення або ГДК для різних умов праці

Фактичне значення фактора

Клас умов праці на даному робочому місці

І клас

ІI клас

IIIклас

Мікроклімат у приміщенні

Температура повітря, С

22-24

21-25

21

ІІ

Швидкість руху повітря, м/сек

0,1

<0.1

0,1

І

Відносна вологість повітря, %

40-60

75

67

ІІ

Освітлення

Освітленість, лк

500-200

350

І

КПО, %

5

2,3

І

Пил

ГДК, мг/м куб

2

Шум

Максимально допустимий звук, Дц

45-80

66,2

І

Важкість праці

Робоча поза

Вільна

Вільна

І

Нахили корпусу

-

-

І

Переміщення в просторі (переходи, зумовлені технологічним процесом)

<4 км

<4 км

І

Напруженість праці

Тривалість зосередження уваги, % до тривалості зміни

<50

45

І

Напруженість зору

Розбірливість слів 100%

95

І

Емоційна та інтелектуальна напруженість

Робота за індивідуальним графіком

Робота за індивідуальним графіком

І

Кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

>10

25

І

Змінність

Змінна робота

Змінна робота

І

Кількість факторів кожного класу

12

2

-


 
 

Цікаве

Загрузка...