WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Для інвентаризації дебіторської заборгованості призначений Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами. Цей акт застосовується для оформлення результатів розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами. За вказаними видами заборгованості до акту інвентаризації розрахунків повинні бути додані довідки. Довідки складаються в розрізі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.

Члени інвентаризаційної комісії несуть відповідальність за внесення до опису неправильних даних про відмітні ознаки (тип, сорт, розмір), кількість, суму і стан (придатні, непридатні, ступінь зносу) проінвентаризованих об'єктів.

Під методикою розуміється конкретизація методу, доведення його до положення, алгоритму, чіткого опису проведення.

Процес проведення інвентаризації дебіторської заборгованості складається з наступних стадій:

 1. Організаційна стадія:

  • вибір об'єктів інвентаризації;

  • підбір і комплектування інвентаризаційної комісії;

  • видача розпорядження на проведення інвентаризації;

  • інструктаж членів інвентаризаційної комісії.

 1. Підготовча стадія:

 • пред'явлення повноважень на проведення інвентаризації;

 • перевірка облікових регістрів і своєчасності відображення в них розрахункових документів

 • визначення кількості контрагентів

 • складання опису за даними бухгалтерського обліку.

 1. Технологічна (основна) стадія:

 • висилання контрагентові запиту з метою взаємозвірки стану розрахунків;

 • збір та аналіз інформації, отриманої від контрагентів.

 1. Результативна стадія:

 • вирішення спірних питань;

 • складання протоколу за результатами попередньої процедури;

 • складання інвентаризаційних описів;

 • передача документів суб'єкту, що призначав інвентаризацію;

 • прийняття остаточних рішень.

Основними способами проведення інвентаризації дебіторської заборгованості є [10, с.406]:

 1. підтвердження сальдо, яке полягає в отриманні від контрагентів підтверджень правильності сум, вказаних в бухгалтерському обліку підприємства, що вивчається, а також виявлення різниць;

 2. порівняння даних регістрів бухгалтерського обліку з відповідними документами і підтвердження їх реальності.

Серед об'єктів уваги інвентаризаційної комісії повинні перебувати кошти в дебіторській заборгованостях, у розрахунках за невідфактуровані поставки, за нестачами і втратами. При цьому треба встановити наявність рішень про відшкодування всіх нестач та проконтролювати відправлення матеріалів про їх стягнення до відповідних органів.

Дебіторська заборгованість на час інвентаризації має бути підтверджена витягами з аналітичного обліку розрахунків, направленими дебіторам, і векселями підприємства. Дебітори зобов'язані протягом 10 днів з дня отримання цих відомостей підтвердити свою заборгованість або надіслати власні заперечення з цього приводу. Форма акта звіряння розрахунків затверджена наказом Мінекономіки, Мінфіну і Держкомстату України від 10 листопада 1998 р. № 148/234/383.

При інвентаризації стану розрахунків з працівниками підприємства перевіряються: звіти підзвітних осіб за виданими авансами із врахуванням їх цільового призначення; виявляються невиплачені суми по заробітній платі, які підлягають депонуванню, а також суми і причини виникнення переплат працівникам; обгрунтованість відображеної в бухгалтерському обліку заборгованості за недостачами і крадіжками.

У результаті інвентаризації на рахунках обліку розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками і підрядниками, іншими дебіторами і кредиторами мають залишитися тільки суми, погоджені звірянням розрахунків. В окремих випадках, коли до кінця звітного року розбіжності залишилися неврегульованими, допускається відображення розрахунків з дебіторами і кредиторами кожною із сторін у своєму балансі в сумах, що випливають із записів у бухгалтерському обліку. Заінтересована сторона (тобто підприємство-кредитор) зобов'язана здійснити заходи з урегулювання таких розбіжностей у встановленому порядку. По дебіторській і кредиторській заборгованостях з простроченим терміном позовної давності, що підлягають списанню з балансу, до акта інвентаризації додають довідку про назву дебіторів і кредиторів, суму заборгованості, дату і підстави її виникнення, а також про причини і осіб, винних у простроченні терміну позовної давності.

Особливу увагу інвентаризаційна комісія приділяє: перевірці дат виникнення і строків погашення дебіторської заборгованості, зобов'язань, а також простроченої заборгованості; оцінці дебіторської заборгованості і зобов'язань.

За результатами інвентаризації резервів (забезпечень) має бути встановлена сума, що підлягає додатковому нарахуванню або зменшенню.

За даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації) бухгалтерська служба разом з робочими інвентаризаційними комісіями складають звіряльні відомості по тих розрахунках, де встановлено відхилення від облікових даних. За всіма фактами нестачі й надлишку, а також за втратами, пов'язаними з простроченням терміну позовної давності, від службових осіб, відповідальних за зберігання цінностей і стан розрахунків, мають бути отримані письмові пояснення.

Робоча інвентаризаційна комісія у протоколі свого засідання фіксує пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних розбіжностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання псуванню, нестач цінностей і розбіжностей надалі.

Постійно діючі інвентаризаційні комісії здійснюють контрольні перевірки правильності проведення інвентаризації, перевіряють правильність визначення інвентаризаційних розбіжностей і обгрунтованість пропозицій щодо їх врегулювання. Висновки постійно діючих інвентаризаційних комісій щодо врегулювання інвентаризаційних розбіжностей набувають сили розпорядчого документа і стають підставою для записів у бухгалтерському обліку тільки після їх затвердження керівником підприємства, а якщо інвентаризація проводилася у зв'язку з приватизацією або переданням в оренду державних підприємств, – після затвердження відповідно органом приватизації або орендодавцем [59, с.35].

Результати інвентаризаційної роботи слід висвітлювати у Примітках (пояснювальній записці) до річного фінансового (бухгалтерського) звіту, що дасть змогу його зовнішнім користувачам дістати відповідну аналітичну інформацію.

Записи в бухгалтерському обліку, пов'язані з урегулюванням інвентаризаційних розбіжностей, здійснюють в тому місяці, коли завершено інвентаризацію, а щодо розбіжностей, встановлених інвентаризацією, яку провадили за станом на кінець року, - у грудні.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть, виходячи з особливостей галузевої економіки, видавати методичні рекомендації з проведення інвентаризації.

Висновки до 3-го розділу.

Метою написання третього розділу дипломної роботи з дослідження організації контролю розрахунків з дебіторами на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат".

Контроль розрахунків з дебіторами на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" включає в себе проведення аудиту, як зовнішнього так і в внутрішнього, а також здійснення внутрішніх ревізій. Першоосновне завдання аудитора та ревізора полягає у здійсненні перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку.

Сьогодні інформація про фінансовий стан будь-якого підприємства цікавить багатьох користувачів. Тому достовірність фінансової звітності є обов'язковою умовою для оцінки фінансового стану підприємства та для того щоб зацікавити інвесторів, а також уникнути непорозумінь з державними органами.

На сьогодні на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" в процесі написання дипломної роботи, нами було виявлено деякі відхилення та помилки в організації та здійснення обліку. Тому, на нашу думку, здійснення зовнішнього та внутрішнього контрою на підприємстві є необхідним, в тому числі і контроль за розрахунками з дебіторами.

Згідно чинного законодавства перед складанням річної фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію.

Метою проведення інвентаризації є здійснення контролю за наявністю та станом дебіторської заборгованості на підприємстві, а також достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

За допомогою інвентаризації, на нашу думку, можливо або підтвердити факти виникнення та обліку дебіторської заборгованості , або їх спростувати.

Дослідивши діяльність роботи ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" ми ознайомилися з порядком проведення інвентаризації на даному підприємстві. Крім обов'язкової річної інвентаризації, підприємство здійснює щомісячну інвентаризацію по розрахунках з працівниками та покупцями, і це на нашу думку, є правильним. За допомогою цих даних підприємство може виявити реальні обсяги дебіторської заборгованості.


 
 

Цікаве

Загрузка...