WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

За даними бухгалтерської звітності (ф.1, ф.2), визначається цілий ряд показників, що характеризують стан заборгованості, наприклад частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості, відсоток, оборотність дебіторської заборгованості тощо.

Методика контролю показників оборотності дебіторської заборгованості : дані за звітний період зіставляються з даними за минулий рік (або інший звітний період).

Таблиця 3.2. Методика проведення контролю розрахунків з різними дебіторами

Етап перевірки

Реєстр обліку

Процедура контролю

1

Перевірка правильності обліку

1.1

Загальне ознайомлення з розрахунками

Накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; договори, журнали-ордери №3,4; Головна книга; баланс (форма№1)

Ознайомлення з основними напрямками розрахунків на підприємстві (безготівкові, готівкові, бартерний обмін, застосування векселів і т.д.)

1.2.

Визначення реальності відображеної в балансі дебіторської заборгованості

Накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; договори, журнали-ордери №3,4; Головна книга; баланс (форма№1)

Перевірка реальності дебіторської заборгованості, відображеної у балансі (форма№1) шляхом проведення експертизи відвантажувальних документів, актів звірки і т. ін.

1.3.

Перевірка обліку розрахунків

Журнали-ордери №3,4; Головна книга; баланс (форма№1)

Визначення правильності ведення обліку розрахунків залежно від операцій (безготівкові, готівкові рахунки, бартерний обмін, застосування векселів і т. ін.) відповідно до чинного законодавства

2

Перевірка наявності та списання дебіторської заборгованості, щодо якої минув термін позову

2.1.

Визначення простроченої дебіторської заборгованості та порядок її списання

Накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; договори, журнали-ордери №3,4; Головна книга; баланс (форма№1)

Встановлення наявності дебіторської заборгованості, щодо якої минув термін позову; перевірка порядку її списання та обліку

2.2.

Перевірка обґрунтованості та правильності списання іншої заборгованості

Накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; договори, журнали-ордери №3,4; Головна книга; баланс (форма№1)

Ознайомлення з порядком списання дебіторської заборгованості, визначення їх причин та обґрунтованості відповідно до чинного законодавства

3

Підтвердження достовірності заборгованості, відображеної у балансі підприємства

Накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; договори, журнали-ордери №3,4; Головна книга; баланс (форма№1)

Зіставлення даних первинних документів з регістрами аналітичного та синтетичного обліку, визначення достовірності відображеної в балансі підприємства дебіторської заборгованості

Підприємство веде розрахунки зі своїми працівниками, які є в обліковому складі за сумами, виданими під звіт на службові відрядження, поточні потреби, закупівлю сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки тощо. Видача грошей під звіт проводиться відповідно до положення про ведення касових операцій у народному господарстві України.

Контроль розрахунків з підзвітними особами на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" проводиться суцільним способом у такій послідовності. Перевірці підлягає:

  • правильність видачі грошей під звіт;

  • цільове призначення витрачання отриманих під звіт сум;

  • законність і доцільність витрачання підзвітних сум;

  • правильність оформлення авансових звітів і прикладених до них документів та своєчасність подання їх у бухгалтерію підприємства;

  • стан обліку розрахунків з підзвітними особами.

Джерелами контролю є: накази й розпорядження по підприємству, авансові звіти з прикладеними документами, дані аналітичного і синтетичного обліку по рахунку 372 „Розрахунки з підзвітними особами" (журнал №3, відомість 3.1.-3.6, Головна книга), баланс підприємства.

Спочатку перевіряючий встановлює, чи визначено коло осіб, що мають право одержувати гроші під звіт. Список осіб, яким можна видавати гроші в підзвіт, затверджується наказом керівника підприємства. Аванси в підзвіт видаються із каси підприємства для операційно-господарських витрат і на службові відрядження, тому необхідно перевірити використання підзвітних сум за цільовим призначенням.

Ретельно перевіряються авансові звіти про видатки на відрядження. При цьому встановлюються наявність відміток у посвідченні про відрядження щодо прибуття й вибуття і звіряють ці дати з компостерами проїзних квитків, перевіряють правильність оплати добових, квартирних і проїзних. Добові в межах України встановлено в розмірі 25 грн. за одну добу, квартирні – за квитанціями готелю, проїзні – за документами на проїзд. Випадки переплат чи недоплат аудитор фіксує у робочому документі „Відомість переплат і недоплат видатків на відрядження".

За регістрами аналітичного обліку, авансовими звітами з прикладеними до них документами аудитор встановлює, чи не значаться підзвітні суми за особами, звільненими з роботи, чи не видавались гроші працівникам у рахунок заробітної плати.

Практика показує, що допускаються випадки виписування безтоварних і фальшивих документів, які оформляють оплату різних робіт нештатним працівникам. Аудитор такі факти встановлює способом фактичної й зустрічної перевірки і засвідчує у робочому документі та доводить, що ці роботи не проводились або були виконані в значно меншому обсязі. Тому в результаті аудиторської перевірки важливо з'ясувати: чи всі авансові звіти затверджені керівником, чи вносить бухгалтер необхідні виправлення за відсутності виправдовувальних документів, а також за наявності арифметичних помилок; чи на всіх авансових звітах є підпис бухгалтера.

Останнім етапом контролю розрахунків з підзвітними особами є перевірка достовірності записів, пов'язаних з обліком підзвітних сум у журналі №3, Головній книзі та в балансі. Достовірність записів встановлюється шляхом зіставлення записів у журналі №3 з авансовими звітами та касовими документами, і ці суми мають збігатись. Результати перевірки аудитор повинен відобразити у своєму робочому документі [28, с.170].

Розрахунки по претензіям обліковуються на балансовому рахунку 37 „Розрахунки з різними дебіторами" субрахунку 374 „Розрахунки за претензіями".

Контроль розрахунків за претензіями, відшкодувань завданих збитків різними дебіторами і кредиторами передбачає попереднє з'ясування наявності заборгованості з боку працівників підприємства, а також причини її виникнення.

Важливим завданням контролю є перевірка розрахунків за невиконання договірних зобов'язань.

Претензії можуть бути пред'явлені:

  • до постачальників і підрядників за виявлені збільшення обсягів виконаних робіт, не доставку товарів, завищення цін і тарифів та сум внаслідок арифметичних помилок, за невідповідність якості поставлених товарів стандартам, за простої з вини постачальників;

  • до транспортних організацій за нестачу вантажу понад норми природних втрат, що виникла у дорозі, і зайві сплачені суми при перевезенні вантажів;

  • за санкціями (штрафи, пені, неустойки) за недотримання договірних умов, визнаних платниками або присуджених судом;

  • до банків за сумами, помилково списаними за рахунками в банку (за валютними операціями).

За кожною претензією аудитору необхідно перевірити її обґрунтованість і правильність оформлення документів.

Аудитору потрібно знати, що недотримання термінів пред'явлення претензій використовується часто для приховування фактів крадіжок, зловживань. В зв'язку з цим аудитору необхідно вивчити причини відмови постачальників у задоволенні претензій, протоколи розгляду претензійних справ у суді й арбітражі.

Аудитор повинен перевірити наявність комерційних актів, правильність їх оформлення та своєчасність списання сум за нестачі товарів, що виникли у дорозі (пошкодження вагонів, відсутність пломб на них тощо).

При аудиті з'ясовується обґрунтованість претензій. Встановлюються винні особи та сума відшкодувань, завданих збитків шляхом погашення необґрунтованих претензій.

За рахунком 37 „Розрахунки з різними дебіторами", субрахунку 374 „Розрахунки по претензіям" аудитору слід перевірити відповідність залишків в балансі даним Головної книги, підсумкових аналітичних даних відомості по даному рахунку даним синтетичного обліку.

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків ведуться на балансовому рахунку 37 „Розрахунки з різними дебіторами", субрахунку 375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків". Перевіряючи такі розрахунки, аудитору необхідно з'ясувати суми нестач і крадіжок та встановити, чи дотримано строків і порядку їх розгляду, як забезпечується їх відшкодування. Особливо ретельно треба вивчити факти списання нестач і втрат на витрати виробництва чи на збитки за рішенням керівника підприємства, у випадку затвердження судом виконавчих документів.


 
 

Цікаве

Загрузка...