WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

З іншого боку, якщо розрахункові умови послаблюються, з'являється більше замовників, зростає товарообіг і, відповідно, сума дебіторської заборгованості. Послаблення розрахункових умов, що збільшує дебіторську заборгованість покупців, має свої переваги і недоліки. Так, з одного боку – це зростання обсягу продажу продукції та прибутку, а з іншого – збільшення суми безнадійних боргів та додаткові фінансові витрати через наявність на балансі дебіторської заборгованості.

При аналізі дебіторської заборгованості використовуються наступні показники:

Таблиця 2.20. Показники стану дебіторської заборгованості

№ з/п

Показник

Розрахунок

2003 р.

2004 р.

Відхилення +/-

1

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Ф 2 Р 035 / (Ф1  (Р150-Р210) Г3 + Ф1  (Р150-Р210) Г4) * 0,5

13,8

18,6

+4,8

2

Тривалість обороту (тривалість погашеня дебіторської заборгованості)

360 / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

26,1

19,4

-6,7

3

Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів

( Ф1  (Р150-Р210) / Ф1 Р260) *100%

38,2

56,5

+18,3

З проведеного дослідження ми можемо зробити висновок, що швидкість обороту дебіторської заборгованості виріс на 4,8, тобто дебіторська заборгованість швидше переходить в стан грошових коштів у 2004 році ніж у 2003 році. Також зменшився термін погашення дебіторської заборгованості. Це свідчить по те що терміни розрахунків зменшилися на 6,7. Але часта дебіторської заборгованості у частині оборотних активів зросла на 18,3.

Взагалі можна зробити висновок про покращення стану дебіторської заборгованості.

Важливим у процесі аналізу дебіторської заборгованості є контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.

Для цього доцільно скласти розрахунковий баланс, тобто порівняти кредиторів (джерела активів) з дебіторами (розміщенням активів), передбачаючи при цьому, що кредиторська заборгованість має бути перектира дебіторською.

Після аналізу дебіторської заборгованості управлінський персонал ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" складає розрахунковий баланс, в активі якого відображається дебіторська заборгованість, а в пасиві – кредиторська.

Дебетове сальдо, тобто перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською, свідчить про те, що частина оборотних засобів підприємства вилучена з обігу і знаходиться в його дебіторів. Кредитове ж сальдо по розрахунковому балансу, тобто перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською, свідчить про позабалансове залучення підприємством в господарський обіг засобів інших підприємств.

Таблиця 2.21. Розрахунковий баланс підприємства

Показники

2003 р.

2004 р.

Відхилення

+/-

%

Дебіторська заборгованість

1218,6

4128,9

+2910,3

+238

Кредиторська заборгованість

956,9

3070,8

+2113,9

+220

Активне сальдо

261,7

1058,1

+796,4

Пасивне сальдо

Баланс

1218,6

4128,6

+2910,3

+238

За даними таблиці 2.20. у 2004 році дебіторська заборгованість збільшилась на 2910,3 тис. грн., що склало 238% (тобто більше ніж у двічі), кредиторська – на 2113,9 тис. грн. (220%). Це свідчить, що дебіторська заборгованість є більшою за кредиторську, тобто значна часта оборотних активів вилучена з господарської діяльності. Але це також показує, що у 2004 році було збільшено реалізацію продукції.

Аналіз дебіторської заборгованості передбачає вивчення причин виникнення заборгованості. Для покращення фінансового стану підприємства необхідно:

 1. слідкувати за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування;

 2. при можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників для зменшення ризику недоплати, який є значним при наявності монопольного замовника;

 3. контролювати стан розрахунків за простроченою заборгованістю. В умовах інфляції будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство реально отримує лише частину боргу;

 4. своєчасне виявляти недопустимі види дебіторської заборгованості, до яких в першу чергу відносять прострочену заборгованість покупцям понад трьох місяців, по платежам до бюджету тощо.

В ході аналізу дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" було розкрито її якісний склад і внутрішню структуру як по видах заборгованості, так і по термінах виникнення. Це необхідно для того, щоб, по-перше, виявити прострочені та безнадійні борги дебіторів, по-друге, своєчасно встановити борги, і, по-третє, щоб своєчасно вжити заходів по стягненню з дебіторів прострочених боргів.

Дебіторська заборгованість відображена у розділі III активу (р160 -240) в групі товарів відвантажених, виконаних робіт і послуг та за статтями, об'єднаними під назвою „Розрахунки з дебіторами".

Висновки до 2-го розділу

Метою написання другого розділу дипломної роботи є дослідження організації та ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат".

В ході дослідження діяльності ЗАТ „Житомирский м'ясокомбінат" нами було виявлено деяки недоліки у організації управлінського та фінансового обліку на підприємстві. Тому у даній роботі було запропоновано:

 • чітке розмежування фінансового обліку та управлінського;

 • розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії та інших відділів з метою удосконалення ведення обліку на підприємстві;

 • розроблено де яки види внутрішніх звітностей;

 • здійснення аналізу не тільки за видами заборгованості, але й за строками непогашення;

 • внесено пропозицію, щодо здійснення документування на підприємстві.

ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" є підприємством, яке було реорганізоване у 2002 році, але при цьому дослідивши його роботу з точки зору фінансового, управлінського та податкового обліку ми можемо зробити висновки, що на сьогодні це підприємство досягло значних успіхів порівняно з попередніми роками.

В ході написання другого розділу дипломної роботи нами було виявлено, що в реальній практиці постійно виникають ситуації, коли по тим чи іншим причинам підприємство не в змозі стягнути борги з контрагентів за відвантажену продукцію. В цьому випадку виникає дебіторська заборгованість, яка є по суті безпроцентною позичкою покупцям. Вона зависає на довгі місяці, а іноді – роки і чим довший термін непогашення тим ймовірніше, що оплата за продукцію не надійде. Зростання дебіторської заборгованості погіршує стан підприємства, а інколи призводить до банкрутства.

Також в якості вирішення організації дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" пропонується в комп'ютерній програмі бухгалтерського обліку розробити звіт до бази даних про стан розрахунків з дебіторами, у якому повинно бути зазначено:

 1. фіксація дати виникнення і дати погашення дебіторської заборгованості за кожним контрагентом і за кожним виставленим до нього рахунком-фактурою з метою подальшої її класифікації за строками непогашення;

 2. віднесення дебіторської заборгованості за певний період до відповідної групи за строками непогашення: тиждень, до 30 днів, до 90 днів, до одного року, більше року.

В результаті впровадження зазначених пропозицій на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" з автоматизованим бухгалтерським обліком, на нашу думку, очікується підвищення ефективності обліку й управління дебіторською заборгованістю.

3. Організація контролю розрахунків з дебіторами на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

3.1 Організація зовнішнього та внутрішнього контролю на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"


 
 

Цікаве

Загрузка...