WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Контроль за дотриманням документообігу здійснює головний бухгалтер. Графіки виправдовують своє призначення тільки при їх неухильному виконанні. За дотриманням графіка повинен здійснюватись поточний контроль. Його результати потрібно враховувати при підведенні підсумків оцінки роботи структурних підрозділів та окремих осіб.

Згідно Наказу про облікову політику ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" розробив робочий план рахунків. Включаючи рахунки до робочого плану рахунків, бухгалтер керується практичними потребами підприємства. Робочий план рахунків бухгалтерського обліку містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності і повноти обліку і звітності. В ньому може бути використано стільки рахунків і субрахунків, скільки необхідно для відображення господарської діяльності. Відповідно до робочого плану рахунків на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" використовуються наступні рахунки обліку дебіторської заборгованості.

Таблиця 2.15. Витяг з робочого плану рахунків ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

Шифр рахунку

Назва рахунку

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

3711

Розрахунки за виданими авансами (в національній валюті)

372

Розрахунки з підзвітними особами

3721

Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті

3723

Розрахунки з підзвітними особами по дотации

374

Розрахунки за претензіями

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

377

Розрахунки з іншими дебіторами

3772

Розрахунки з іншими дебіторами ( в розрізі замовлень)

3775

Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях

3776

Розрахунки з іншими дебіторами по дотации

Для обліку сум дебіторської заборгованості застосовується декілька видів оцінок.

1. Дисконтована вартість майбутніх платежів, що очікуються для погашення цієї заборгованості.

Оцінка за дисконтованою вартістю майбутніх платежів застосовується орендодавцями для відображення платежів за договорами фінансової оренди. Інакше кажучи, сума таких платежів повинна відображатися в сумі чистих інвестицій в оренду, що дорівнює загальній сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням незаробленого фінансового доходу.

У міжнародній практиці широко застосовується така оцінка. Що стосується українського бухгалтерського обліку, то до прийняття П(С)БО 14 "Оренда" застосування цієї оцінки неможливе. Заборгованість за фінансовою орендою відображається в балансі орендодавця в сумі чистих інвестицій в оренду.

2. Чиста реалізаційна вартість.

Оцінка за чистою реалізаційною вартістю застосовується для поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги, Значення цієї оцінки полягає в наступному.

Підприємство, відвантажуючи продукцію або товари, виконуючи роботи або надаючи послуги, не завжди отримує оплату від покупців і замовників негайно. Воно змушене йти на певний ризик для того, щоб збільшити обсяг своєї реалізації в умовах конкуренції. По суті, підприємство надає своїм покупцям комерційний кредит. У таких умовах завжди залишається ймовірність того, що оплата від покупця не надійде. У той же час відповідно до принципу нарахування в момент відвантаження товарів (продукції), виконання робіт або надання послуг підприємство повинне визнати дохід від їх реалізації. У дохід включаються також борги, що, імовірно, ніколи не будуть оплачені. Це призводить до того, що реальний дохід, який отримає підприємство в майбутньому, необгрунтоване завищується на суму зазначених боргів. Тому при визнанні доходу від реалізації його необхідно зменшити на суму сумнівних боргів. Цього вимагає і принцип обачності, згідно з яким не можна завищувати доходи.

Для оцінки суми сумнівних боргів існує спеціальна методика, відповідно до якої підприємство формує резерв сумнівних боргів.

Таким чином, поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги в момент визнання її активом збільшує дохід від реалізації та оцінюється за первинною вартістю. Але на дату балансу її сума повинна бути зменшена на величину резерву сумнівних боргів. До підсумку балансу заборгованість включається за чистою реалізаційною вартістю, що являє собою різницю між первісною вартістю поточної дебіторської заборгованості і сумою резерву сумнівних боргів.

3. Первісна вартість.

Оцінка за первісною вартістю застосовується для всіх видів довгострокової і поточної дебіторської заборгованості, які не є заборгованістю за продукцію, товари, роботи чи послуги, або очікуваними платежами за договорами фінансової оренди. Для цих видів заборгованості резерв сумнівних боргів не створюється.

На ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" поточна дебіторська заборгованість оцінюється в фактичній сумі на дату її виникнення. Резерв сумнівних боргів на даному підприємстві не створюється і тому вся заборгованість оцінюється за первісною вартістю.

ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" використовує засіб введення проводок за фактами господарської діяльності – складання кореспонденції рахунків за документами.

Документ – це комплексний засіб введення облікової інформації, що забезпечує технологічну процедуру виписки первинного документа, в електронному вигляді та на паперовому бланку. Внесена в діалогову форму інформація використовується програмою для формування та друку первинної (паперової) форми документу і автоматично формування бухгалтерських проводок.

Кожен документ при проведенні формує бухгалтерські проводки, які можна продивитись, використовуючи „Печать движений" в кожному журналі документів. Це значно спрощує роботу бухгалтера.

За допомогою даної програми можна продивитися ріх докумену, що показано у таблиці 2.16.

Таблиця 2.16. Рух документа Авансовій звіт Ж-00004155(09.11.05)

Дт

Субконто дебета

Кт

Субконто кредита

Валюта, курс

Коментарій, Фірма,

Сума, грн.

1

92

Основна діяльність, адміністративні, канцелярські

3721

Пурвинськая М.В.

Грн.

Ававнсовий звіт: відображення витрат ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

101,60

Таким чином на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" формується журнал реєстрації господарських операції.

При організації дебіторської заборгованості на підприємстві важливе значення має вибір облікових регістрів, в яких відображається заборгованість. На Житомирському м'ясокомбінаті використовуються комп'ютерні форми регістрів, тобто це звіти які попонує комп'ютерна програма, і за допомогою яких складається звітність.

В програму „1 С: Бухгалтерія 7.7" включено набір стандартних звітів.

Стандартні звіти – це цілісна система, яка дозволяє формувати одні звіти на підставі інших, деталізуючи дані звіту [13 с.252].

Стандартні звіти можуть застосовуватись для отримання як узагальненої, так і детальної інформації по будь-яких ділянках обліку.

ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" для обліку дебіторської заборгованості використовує наступні стандартні звіти:

  • оборотно-сальдова відомість по рахунку 36;

  • оборотно-сальдова-відомість по рахунку 37;

  • „аналіз счета"

  • „главная книга"

  • „отчет по проводкам".

При цьому немає потреби у передачі звітів до центальної бухгалтерів, ці дані зберігаються у комп'ютері. Усі операції з руху дебіторської заборгованості контролюються головним бухгалтером.

2.4 Аналіз розрахунків з дебіторами з метою управління грошовими потоками

Економічний аналіз є самостійною галуззю наукових знань, що має свій зміст і завдання.


 
 

Цікаве

Загрузка...